Dějiny Brandýsa nad Orlicí jsou nerozlučně propojeny s existencí stejnojmenného hradu. Před mnoha staletími se prý zdejšímu šlechtici narodila dcerka. A malé děvče již od prvních okamžiků života doprovázely prapodivné

události - sudička, která pospíchala k novorozeněti, cestou zabloudila a na hrad za holčičkou dorazila až o půlnoci. Tento temný čas děvčeti věštil jen samá další trápení. Jak dívka rostla, stále častěji svojí myslí unikala do neznámého osobního světa. Když se ostatní vrstevnice začínaly vdávat, dívka o nápadníka ani nezavadila. Nakonec se do ní zamiloval chudý mládenec z podhradí. Oba si spolu domluvili tajné noční dostaveníčko. Marně však mladá šlechtična čekala svého neurozeného vyvoleného. Láskou okouzleného chlapce při pokusu překonat Orlici strhl dravý proud a nešťastník utonul uprostřed nespoutané řeky. Zarmoucená dívka pak až do konce svého života chodila v černých šatech. A i po smrti bloumá tesknými rozvalinami podobna bělostné bytosti utkané z mlhy.
Srub bratra Řehoře
Reálná historie hradu je zaznamenána někdy od konce 13. století. Mnoho podkladů o něm stále zůstává zcela nejasných. Po jistou dobu náležel Zdeňku III. Kostkovi – blízkému rádci panovníka Jiřího z Poděbrad. Pustnout začal již počátkem 16. století.
Hradní areál se naštěstí dočkal rekonstrukce, díky které bylo prozatím zakonzervováno zdivo zbytků paláce a taktéž zpevněna přilehlá sklepení s pozůstatky fragmentů unikátního teplovzdušného vytápění.
Při mé návštěvě mě ihned vedle přístupové cesty k hradu upoutala plechová tabulka instalovaná na průčelí jednoho stavení. Ta sdělovala, že „zde stával srub bratra Řehoře, zakladatele Jednoty českých bratří“. O pár desítek metrů výše, těsně u rozhraní zahrádek a lesního porostu, se pak dříve nacházelo bratrské pohřebiště, které bylo za časů rekatolizace hanlivě označováno „kacířský“ nebo „pikartský“ hřbitov.
Počátkem 17. století strávil v Brandýse nad Orlicí krátkou životní etapu Jan Ámos Komenský. Ochranu mu tady poskytnul Karel starší ze Žerotína. Traduje se, že právě zde náš „učitel národů“ napsal Labyrint světla a ráj srdce. Proto kromě památníku, odhaleného vedle místa, kde se snad nacházela chalupa spojená s Komenského pobytem, bylo na louce poblíž řeky nově vysázeno spletité bludiště. Tam se každý může oddat složité cestě poutníka napříč nástrahami přírodního labyrintu složeného z pečlivě tvarovaných dřevin.
Text a foto: Jakub Hloušek

Planety radí i varují

Předplaťte si nás

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Inzerce týdne

Inzerce aktuální týden

1919939
DnesDnes259
VčeraVčera807
Tento týdenTento týden259
Tento měsícTento měsíc16279

Partnerské weby