4427toulky 5Na skalní ostrožně, na strmém srázu nad řekou Aare, stojí do současnosti švýcarský hrad Bieberstein. Hrad a městečko Bieberstein byly založeny v průběhu 13. století hrabaty z Habsburg-Laufenburgu. Město je poprvé uvedeno v knihách v roce 1319, i když v té

době ještě nebylo vybaveno městskými nebo trhovými právy. Habsburská hrabata, která vykonávala nižší i vyšší soudní pravomoc na svém panství Bieberstein, prodala v roce 1335 hrad i město johanitské komendě z Klingnau. Bieberstein pak sloužil jako sídlo rytířů johanitského řádu.

Švábské války a soudní spory

Vyčerpávající, neustále znovu se šířící, partyzánská válka mezi Spříseženci a Rakouskem byla v roce 1368 dočasně ukončena tzv. Torberským mírem. Vévodové z Rakouska se snažili posílit svou oslabenou pozici v oblasti Aargau prostřednictvím výstavby nových hradů a zajištění hranic svých sídel. Panství Bieberstein bylo nejvhodnějším řešením pro tyto potřeby. Jeden z vévodových mužů, který patřil k nižší šlechtě, začal vyjednávat s vlastníky Biebersteinu, ale Johanité odmítli jakoukoli výhodnou výměnu. Ve vojenském konfliktu (zvaném Švábské války), jenž probíhal roku 1499, obsadily bernské oddíly zdejší hrad. Také v době reformace byl roku 1527 Bieberstein, tehdy spadající pod správu komendy Leuggern, po krátkou dobu spravován fojtem z Bernu. To vedlo k různým soudním sporům a protestům Johanitů, stejně jako členů Spolku Spříseženců. Na žádost města Curych a kantonů Schwyz, Glarus a Zug byli Johanité donuceni opevnění opustit a prodat. Velmistr Řádu svatého Jana pro německy mluvící země, Jan z Hattsteinu, nakonec zdráhavě prodal v roce 1535 oblíbený hrad se všemi majetky a právy Bernu. V této době se osídlení Biebersteinu, který byl zničen požárem v roce 1416, značně rozšířilo. K bernskému panství Biberstein byly přičleněny také vesnice Obererlinsbach a Küttingen.

4427toulky 1Požár založil žhář

Samotný hrad byl používán až do roku 1798 jako sídlo bernského zemského správce. Stavební smlouva mezi komturem Jakubem Kreysem a mistrem Krystiánem Murerem pochází z roku 1514. Dohoda upravovala rozsah prací - nové zastřešení domu a věže, stejně jako demolici tří arkýřů. V roce 1587 byla budova zničena požárem. Města Aarau a Lenzburg poslala pomocníky na odklízení trosek a žhář byl poslán do vězení. Zástupci Bernu nechali dispozici brzy znovu vystavět. Již zdálky viditelný bernský erb s letopočtem 1643 namaloval na hlavní průčelí Jan Baltazar Fisch. Požár v roce 1784 byl díky včasnému zásahu hasičů z Aarau brzy uhašen a poškodil jenom střechu. Roku 1804 byl hrad přidělen nově vzniklému kantonu Aargau. Využití bývalého hradu jako domova pro děti vedlo po roce 1889 k různým strukturálním změnám a došlo k úpravě vnitřních prostor.

Text a foto: Petr Šafránek

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 25 let

Fotografie 0016

Inzerce týdne

Inzerce aktuální týden

 

 

2128652
DnesDnes24
VčeraVčera810
Tento týdenTento týden3439
Tento měsícTento měsíc22145

Partnerské weby