astro2Slunce se pohybuje znamením Panny do 23. září, kdy se přesune do znamení Vah. Novoluní vrcholí 9. září ve znamení Panny, je tedy důležité zejména pro osoby narozené v tomto znamení. Pod vlivem novoluní se budou obecně řešit témata - zdraví, služba

druhým, spolupráce a spolupracovníci, povinnosti, které je třeba splnit do úplňku. Ten nastane v Beranu 25. září a bude důležitý pro osoby narozené v tomto znamení. V době úplňku se ocitnou Mars a sestupný uzel spolu s Černou Lunou ve Vodnáři. Další zajímavé uskupení planet vytvoří Slunce, Merkur a planetka Ceres. Spojí své síly a budou ovlivňovat druhou půlku měsíce. Vliv úplňku se každopádně projeví v oblasti práce, bude ukončena nějaká životní kapitola. Mars (planeta aktivity) se vrátil do znamení Kozorožce, abyste si dali do pořádku svůj život. Ovšem už 11. září se opět přesune do Vodnáře, kterým se pohyboval od května a kde setrvá až do poloviny listopadu. Saturn byl v retrográdní fázi 141 dní a mnohým lidem připravil nemilé životní zkoušky. Už 6. září se ale otočí a rozeběhne se kupředu znamením Kozorožce.

BERAN

Při novoluní asistuje Merkur, planeta pohybu a komunikace. Můžete očekávat navázání nové spolupráce, otevřou se vám možnosti spojené s lidmi z oblasti práce. Můžete podepisovat smlouvy a dohody. Úplněk následně vnese jasno do vztahových témat - partnerských, pracovních, sousedských. Úplněk spolu s planetkou Ceres ale vyvolá napětí v mezilidských vztazích. Mars aktivuje Černou Lunu. Ta bude působit v oblasti přátel. Můžete změnit místo působnosti - zemi, přátele. Můžete někoho ztratit, váš život se ale připraví na vazby nové. Zrcadlo pravdy odkryje, kam patříte a kam nikoliv.

BÝK

Novoluní vám otevře nové možnosti v partnerské rovině. Může jít o nové pracovní partnerství, ale třeba naleznete cestu k životnímu partnerovi či potomstvu. Toužíte-li po dítěti či partnerovi, buďte iniciativní. Úplněk otevírá vaši pomyslnou 13 komnatu. Tajemství, pomluvy či skryté záležitosti vyjdou na povrch. Období je vhodné k životní rekapitulaci, přípravě na další úplněk, který proběhne ve vašem znamení za měsíc. Mars zvýrazní vše, co se týká úřadů, vzdělávání, zahraničí. Ve druhé polovině měsíce aktivuje oblast profesního vzestupu. Budete mít hodně práce, může dojít na výměnu spolupracovníků. Mars aktivuje i Černou Lunu. Ta vás donutí udělat si pořádek v oblasti kariéry a práce, učinit zásadní rozhodnutí.

BLÍŽENCI

Novoluní otevírá nové možnosti v oblasti bydlení či pracovního zázemí. Kdo se chce přestěhovat nebo si zkvalitnit domov, dostane příležitost. Na toto téma budete hovořit, psát a podepisovat dokumenty. Úplněk zřejmě ukončí přátelství s určitou osobou, uzavře vaše působení v nějakém společenství. Je na čase změnit prostředí, v němž žijete či pracujete. Mars působí na začátku měsíce v oblasti financí, vrátí k vám situace z jara. Ve druhé polovině měsíce začne úřadovat v oblasti práva, úředních záležitostí a soudů. Jeho vliv se také může projevit v rámci cest do zahraničí, rozšiřování vědomostí (kurzy, školení). Mars zaktivuje Černou Lunu, která působí ve Vodnáři do jara 2019. To může otevřít problémy s úřady či soudy, ve spojení se vzděláváním. Černá Luna vás může popíchnout, vyvolat ve vás negativní emoce. Můžete zakusit hořkost jablka poznání, jak se říká.

RAK

Novoluní vnese svěží vítr do oblasti vzdělávání a cestování. Můžete si pořídit auto či jiný dopravní prostředek. Čeká vás hodně komunikace v mluvené i psané formě. Úplněk ukončí nějakou situaci spojenou s prací, kariérou. Do úplňku se snažte mít veškerou domluvenou práci hotovou. Toužíte-li po jiném zaměstnání, můžete ho po úplňku získat. Mars začátkem měsíce zaktivuje vztahy a smlouvy. Ve druhé polovině měsíce pak bude působit ve sféře majetku, peněz. Kromě toho aktivuje Černou Lunu, která bude působit ve Vodnáři do jara 2019. Ve stínu jejího vlivu budete řešit majetek, který sdílíte s další osobou nebo bankou, ale také vše, co se týká sexu. Touha po sexu poroste, ovšem s nevěrou si nezahrávejte. Do života se vám vrátí lidé, kterým dlužíte peníze, případně naopak - oni dluží vám. Pozor si dejte na úrazy a vězte, že Černá Luna nevylučuje ani úmrtí někoho blízkého.

LEV

Novoluní vám přinese zvýšení prestiže, otevře nové možnosti k lepším výdělkům. Peníze vám jdou do života. Můžete podepisovat listiny na téma peníze, majetek. Úplněk ukončí situace související s úřady, uzavře téma zahraničí. Vnese jasno do oblasti vzdělávání. Mars aktivuje téma spolupráce, vrací vám nějaké téma z jara. Ve druhé polovině měsíce Mars zviditelní dohody a veškeré vztahové záležitosti a zaktivuje Černou Lunu. Pod jejím vlivem se dořeší vztahy pracovní i partnerské. Jen pevné vazby vydrží. Černá Luna totiž přináší omezení, problémy. Můžete se seznámit s důležitou osobou, navázat či ukončit pracovní vztah, ale také vám někdo může odejít ze života. Černá Luna pohlcuje vše, co nemá pokračovat, nastartuje tím ale i prostor pro nová propojení.

PANNA

Zářijové novoluní je pro vás nejdůležitějším v tomto roce. Otevře vám novou životní cestu, dostanete příležitost zrealizovat své projekty. Budete hodně komunikovat, cestovat. Úplněk ukončí nějakou situaci týkající se společného majetku (který máte s další osobou či bankou), vnese jasno do oblasti peněz. Snažte se splatit do úplňku veškeré pohledávky. Mars působí v oblasti pracovních i životních partnerů a dětí, vrací vám k dořešení situace z jara. Ve druhé polovině měsíce aktivuje oblasti - spolupráce, zdraví a nemoci, také však Černou Lunu. Ta bude úřadovat ve sféře zdraví, životního stylu a v rámci péče o někoho blízkého. Potýkáte-li se s pocitem, že vám práce nevyhovuje, nebo že děláte mnoho práce za neodpovídající mzdu, musíte to začít řešit. Nenechte se využívat. Také neřešené nemoci se mohou přihlásit o slovo.

VÁHY

Novoluní otevírá vaši pomyslnou třináctou komnatu. Budete rekapitulovat jak dál, co ukončit, kam se nasměrovat. Projeví se skrytí nepřátelé, pomluvy a tajemství vyplují na povrch. Úplněk ukončí nějakou vztahovou situaci, osvětlí dohody, smlouvy. Do úplňku budete prožívat emočně napjatou atmosféru. Mars aktivuje témata - zdraví, domov, bydlení a situace spojené se ženami v rodině. Musíte dořešit cosi z jara. Ve druhé polovině měsíce se zviditelní záležitosti týkající se tvorby, plodnosti a partnerů, navíc Mars aktivuje Černou Lunu. Musíte si udělat pořádek v oblasti rodičů, partnerů životních i pracovních, také v tom, co souvisí s dětmi. Černá Luna vám přinese potíže a pokušení. Vztahy se otřesou v základech, vydrží pouze silná spojení. Černá Luna může mít vliv i na početí potomka, jenže vše, co vznikne pod jejím působením, přináší člověku do budoucna silné emoce a vypětí. Pokud toužíte po dítěti či partnerovi, počkejte si, až se přesune do dalšího znamení.

ŠTÍR

Novoluní vám otevře cestu do nové společnosti, možná vám splní i nějaké přání. Můžete změnit práci nebo zázemí, do života vám vstoupí důležitá osoba pro budoucnost. Díky přesunu Venuše do Štíra zazáříte. Úplněk ukončí spolupráci v pracovní rovině. Do úplňku se snažte dokončit vše, co jste slíbili udělat. Nastává období, kdy budete častěji řešit zdraví a psychiku, mohou vás provázet pocity osamění, izolace. Mars aktivuje témata - komunikace s úřady, vzdělávání, dopravní prostředek. Ve druhé polovině měsíce pak zviditelní vše, co souvisí s bydlením a zdravím, navíc aktivuje Černou Lunu. Ta se vloží do situací týkajících se rodiny, domova či bydlení, bude vás ponoukat ke změně. Její vliv vás tlačí k oddělení se od rodiny, domova, od kořenů života. Může vám však pomoci nalézt vhodnější místo pro život.

STŘELEC

Novoluní vám otevře cestu ke kariéře - nové práci či aktivitě. Můžete se zúčastnit pohovoru, pomýšlet na postup. V souvislosti s prací vás čeká hodně komunikace. Úplněk ukončí nějakou záležitosti v oblast partnerství, vnese světlo do témat - potomci, plody a výtvory. Nevhodné partnerské svazky budou ukončeny, souznějící vztahy se upevní. Mars zdůrazní finance a majetek, dořešíte situace z jara. Ve druhé polovině měsíce pak aktivuje úřední záležitosti, cestování, navíc i Černou Lunu. Ta vám přinese nepříjemnosti s dopravním prostředkem, omezení pohybu i cestování, také potíže se sourozenci nebo s úřady. Pozor na to, co řeknete, napíšete nebo podepíšete. Černá Luna vás může brzdit a znepříjemňovat vám život. Úřední jednání se povlečou, zejména týkají-li se práce a kariérního postupu. Pohlídejte si smlouvy a dohody, chtějte mít vše doložené písemně.

KOZOROŽEC

Novoluní otevře otázky kolem rozšiřování vědomostí, cestování. Úřední záležitosti se vyřeší lehce, komunikace dobře poběží. Úplněk ukončí nějakou situaci spojenou s domovem, rodinou či ženou v rodině. Vnese jasno do oblasti zdraví. Mars se pohybuje ve vlastním znamení, budete tak v jednom kole a musíte si dořešit cosi z jara. Ve druhé polovině měsíce se zdůrazní finanční oblast a Mars aktivuje Černou Lunu. Ta vám vytvoří nesnáze v souvislosti s penězi, majetkem a hodnotami. Přitom poroste vaše touha prosadit se, můžete mít vysoké ambice, ale bude pro vás složité uspět. Musíte si uvědomit vlastní hodnotu, obklopte se osobami, které nikoho nevyužívají, nesnižují ničí hodnotu.

VODNÁŘ

Novoluní vám otevře možnost získat peníze sdílené s další osobou nebo bankou (hypotéka, půjčka). V rámci financí budete hodně komunikovat s okolím. Úplněk ukončí nějakou úřední záležitost. Vnese jasno do oblasti vzdělávání, cestování, uzavře věc spojenou se sourozencem. Mars aktivuje pomluvy, nepřátele a lži. Můžete něco tajit, nebo se dozvíte tajné informace. Ve druhé polovině měsíce se přesune Mars do vašeho znamení, kde bude působit do podzimu. Budete v jednom kole. Mars aktivuje také Černou Lunu, která rovněž bude ve vašem znamení. Přinese vám silné emoce z minulých životů, vyvolá psychické zmatky. Čeká vás boj o úspěch. Životní zkoušky pod vlivem Černé Luny ovlivní vnitřní proměnu. Pohlédnete na svůj život i okolí z jiného úhlu. Setkáte se s lidmi a situacemi, které vám připomenou pocity bezmoci, beznaděje, hany, ponížení. Černá Luna vás tak připravuje na transformaci. Věřte, že překonáte všechny nepříznivé životní situace. Nenechte se ničím a nikým zastrašit, pracujte na své osobnosti. Pohyb mezi úspěšnými lidmi vám pomůže najít správný směr k naplněnému životu a spokojenosti.

RYBY

Novoluní vám otevírá nové možnosti v oblasti pracovních a partnerských vztahů, dohod, v rámci nastavení nových pravidel a podepisování smluv i listin. Uvědomíte si, s kým chcete pracovat a žít. Úplněk ukončí záležitost týkající se majetku a financí. Do úplňku byste měli doplatit veškeré závazky. Úplněk vnese jasno do oblasti peněz. Mars aktivuje oblast - přátelé, společnost. Od poloviny měsíce pak upozorní na tajemství, skryté nepřátele. Něco nepříjemného se dozvíte, cosi můžete odhalit. Mars také aktivuje Černou Lunu. Ta se pohybuje v oblasti napojení na ''druhý břeh''. Na povrch se dostanou důležité osudové, karmické informace. Tématem období je odstraňování, ukončování a propojení s minulými životy. Můžete se potýkat s pocity izolace, s depresemi. V této době je dobré žít život v pravdě, bez podvodů a jakékoli přetvářky.

Astroložka a numeroložka Daniela Hannah - www.astrokarty.cz

Foto: Pixabay

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 25 let

Fotografie 0016

Inzerce týdne

Inzerce aktuální týden

 

 

2184401
DnesDnes122
VčeraVčera524
Tento týdenTento týden3431
Tento měsícTento měsíc11340

Partnerské weby