Po 10 letech meditací se proroku Zarathuštrovi zjevil anděl s poselstvím založit historicky první náboženství hlásající víru v jediného Boha. Stalo se tak na území dnešního Íránu už v 6. století před Kristem. Tím došlo k historické události, která ovlivnila a

nadále ovlivňuje náboženství a kulturu velké části světa - včetně toho našeho, euroatlantického.

Zoroastrismus byl státním náboženstvím obrovské Perské říše a stál za všemi jejími úspěchy až do příchodu islámu. Jeho základním principem byl souboj dobra a zla (který znají i křesťané) probíhající od začátku stvoření světa do jeho zániku. Každý člověk se může podle této víry rozhodnout, na čí stranu se přikloní s tím, že až zemře, budou jeho skutky podrobeny náročnému přezkoumání. Pokud uspěje, dostane se do ráje, pokud neprojde, skončí v pekle v království Ahrimana (obdoby našeho ďábla či Satana, kterého od zoroastristů převzali později i Židé do svého judaismu jako Belzebuba). Hlavními požadavky zoroastrismu, který ve svém desateru zakazoval třeba násilí proti lidem jiné víry, což z něj činilo jedno z nejmírumilovnějších náboženství, byla čistota duše a těla člověka, život v pravdě a péče o zvířata. Symbolem dobra byl oheň, představující Slunce, který dodnes hoří v desítkách zoroastritských chrámů, jež se nacházejí většinou kolem pouštního města Yazd ve středním Íránu.

Peklo je Domem lži

Nejvyšším bohem zoroastristů, ovládajícím vše, je Ahura Mazda - moudrý a duchovní Stvořitel přírody, svatého řádu a všeho dění na světě. Ahura Mazdu nešlo oklamat, protože všechno viděl. Stvořil také ahury, své duchovní pomocníky, jakési anděly. Jeho protějškem je zlý Ahriman, surový, krutý a v násilí si libující duch, který sídlí a vládne peklu, jemuž zoroastristé říkali Dům lži.

Své mrtvé zoroastristé nepohřbívali do země, protože věřili, že by tím znečistili jeden ze tří základních živlů světa - zemi (dalšími byly vzduch a voda). Proto je vynášeli na postavené vysoké Věže ticha (Dachme -e- Zartošti), kde je kladli na rošty nad jámami vyhloubenými v jejich středech. O zbytek se postarala příroda. Teprve pak bylo možné podle zoroastristické víry lidské kosti z Věží ticha snést a pohřbít do zvláštní vysvěcené půdy.

Poslední takovéto obřady se v Yazdu uskutečnily ještě v 60. letech minulého století. V současnosti žije v Íránu a v několika diasporách (například v USA) zhruba 170 tisíc věřících zoroastristů, což toto náboženství činí nejstarší „živou“ vírou na planetě Zemi.

Petr Blahuš

Planety radí i varují

Předplaťte si nás

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Inzerce týdne

Inzerce aktuální týden

2044456
DnesDnes84
VčeraVčera843
Tento týdenTento týden1988
Tento měsícTento měsíc18809

Partnerské weby