NavzdoryblízkostiPasova a hlavní dopravní trasy Dunaje nehrála oblast Sauwaldu a panství Vichtensteinv historiiRakouskanikdy významnou roli. Ani reformace či třicetiletá válka tu nezanechaly výrazné stopy. Historie hradu názorně ukazuje pohled na středověké spory, kdy majitelé museli kvůli nedostatku funkčního

soudnictví spoléhat jen na vlastní síly, aby si zachovali svá práva. Přechod vlastníků mezi řady loupeživých rytířů byl snadný a plynulý.

Hrad Vichtenstein je jednou z nejstarších pevností v zemi. Předpokládá se, že na hradní skále již Římané nechali vybudovat jednu ze svých četných strážních věží. Teprve po bitvě na Lechu, díky níž byla zastavena expanze Hunů na západ roku 955, došlo k odstraňování neprostupných lesů z velké části neobydlené oblasti Sauwaldu. S novým osídlením zde vznikla řada šlechtických sídel. Ve Vichtensteinu byla pravděpodobně postavena v první polovině 11. století skromná hradní dispozice.

Jméno je odvozeno od smrku

Název Vichtenstein se poprvé objevil roku 1070 v listině biskupa Altmanna z Pasova. Jméno je pravděpodobně odvozeno od smrku, který byl ve středověku vzácný, ale na hradě byl často použit. Místo staveniště bylo dobře vybráno, protože odtud nohli majitelé snadno ovládat cestu vedoucí podél Dunaje. Také bylo důležité, že tudy vedla velmi rušná obchodní solná cesta, která zde překračovala Dunaj. Proto tudy jezdili ti, kteří se vyhýbali vysokému mýtnému placenému v Pasově.

Konrád se zadlužil diecézi

Panství Vichtenstein vzniklo v poslední čtvrtině 11. století ve vymýcené oblasti patřící hrabatům z Formbachu, jeho centrem se stal hrad Vichtenstein. Jako stavitel je někdy uváděn Tiemo I., hrabě z „Vornbachu“. Rodina se později rozdělila do čtyř větví, přičemž Jindřich II. se stal zakladatelem linie Formbach-Neuburg-Vichtenstein. Dětřich I. z Formbachu prodal svůj rodový hrad v roce 1125 opatovi benediktinského opatství ve Vornbachu Wirntovi. Od té doby nosil titul hrabě z Vichtensteinu. Dětřichem I. vymřela rodová linie Vichtensteinů roku 1145.

Hradu vydělávalo mýtné z významných výnosů obilí na Dunaji a z nedaleké obce Kasten. Hrabě Dětřich II. se spolu s císařem Barbarossou (Bedřich I. Hohenstauf) účastnil roku 1189 jeho nešťastného tažení do Svaté země, ale vrátil se bez úhony zpět na Vichtenstein. Dětřich zemřel v roce 1205 a tím rozkvět Vichtensteinu dospěl do svého konce. Jeho syn, hrabě Konrád z Wasserburg-Vichtensteinu, se zúčastnil v roce 1218 dalšího neúspěšného tažení křižáků do Egypta. Od knížecího biskupa Oldřicha II. Pasovského dostal vysokou půjčku na vybavení svých vojáků a Vichtenstein postoupil biskupství. Dědicové tak nemohli mít nárok na vrácení. Vichtenstein přešel do majetku diecéze v Pasově.

Šlechtici experimentovali s raketami

Až do roku 1803 udržoval hrad správce. Vichtenstein v té době sloužil biskupům jako lovecký zámeček, příležitostně také jako vězení. V roce 1600 tu byl po dobu osmi týdnů vězněn známý militantní protestant, rytíř Achaz z Hohenfeldu.

V polovině 19. století dal stát panství do zástavy Rakouské Národní bance. Roku 1862 získal hrad Vavřinec Fölser, bohatý tkadlec z Haslachu, ale měl zájem pouze o využívání lesů, a tak prodal panství v roce 1864 hraběti Juliovi z Falkenhaynu, pozdějšímu rakouskému ministrovi zemědělství a zemskému hejtmanovi Horního Rakouska.

Později hrad získala rodina Schulzů z Braniborska, leč panství jim bylo vyvlastněno Německou říši kvůli experimentům s raketami V2 a vývoji různých zbraní. Mužští členové rodiny Schulz-Wulkow, kteří nepadli ve II. světové válce, získali Vichtenstein. Po válce hrad sloužil jako tranzitní tábor pro uprchlíky. Když hrad získala rodina roku 1955 zpět, začala opravovat nejhorší škody. Za Klause Schulz-Wulkowa proběhla již dlouho očekávaná rekonstrukce a úprava lesů na moderní lesní hospodářství. Ve dvoře správce byly zařízeny apartmány k pronájmu.

Dobře udržovaný hrad je stále v soukromém vlastnictví rodiny Schulz-Wulkow a není možné jej navštívit.

Petr Šafránek

Planety radí i varují

Předplaťte si nás

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Inzerce týdne

Inzerce aktuální týden

2046032
DnesDnes667
VčeraVčera993
Tento týdenTento týden3564
Tento měsícTento měsíc20385

Partnerské weby