Původní hrad Dippoldiswalde byl vystavěn jako sídlo správního úřadu v oblasti, kde svou moc vykonávala míšeňská markrabata a zároveň k obraně hornictví, které začalo ve 12. století rozkvétat. Listinně je možné prokázat již roku 1266 jako majitele zdejšího panství rytíře z

Clomenu, který pocházel z rytířského panstva usedlého na Bílině, později purkrabí z Donína a dále rytíře z Maltitzu.

Hrad vypálili husité

Roku 1289 byly hrad a město prodány českému králi Václavovi, přesto však již v roce 1300 byl majetek znovu v držení syna Jindřicha „Vznešeného“, Bedřicha Malého nebo Mladšího. Markrabě Bedřich „Přísný“ nechal v letech 1358 - 63 město Dippoldiswalde, včetně hradu, opevnit obvodovou hradbou, příkopy a věžemi. Z této doby se dochoval kus valu a obranného ochozu.

V roce 1429 začal boj proti husitům, kteří sem dorazili při svých spanilých jízdách a hrad s městem vypálili. Teprve roku 1485 byl vévodou Albrechtem starý hrad opět obnoven. Od roku 1503 zde vládl mocný rod pánů z Maltitzu. Zámožní majitelé se snažili potom své sídlo v Dippoldiswalde přestavět do podoby tehdy „moderního“ renesančního zámku.

Zámek zdobil proslulý Petr Flötner

Nejdůležitější přestavba zámku proběhla pravděpodobně mezi lety 1500 - 1550, hlavním stavitelem byl tehdy proslulý mistr Petr Flötner z Norimberku, který nechal vyzdobit třípatrovou budovu pilastry, jež tvoří nádvorní průčelí zámku, a pokrýt fasády tenkými jemnými ornamenty. Dodnes patrný kruhový obloučkový vlys je svědectvím rané renesanční ornamentiky. Reliéfní medailon na vlysu mezi střešní římsou s delfíny a listovím znázorňuje Zikmunda z Maltitzu s baretem vyzdobeným perem a Jindřicha z Maltitzu v úřední uniformě katolického biskupa. Portréty pod reliéfy ukazují saská knížata z této doby. Dnes vnitřní prostory zámku poskytují přístřeší obvodnímu soudu a galerii Krušnohoří.

Petr Šafránek

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 25 let

Fotografie 0016

Inzerce týdne

Inzerce aktuální týden

 

 

2184420
DnesDnes141
VčeraVčera524
Tento týdenTento týden3450
Tento měsícTento měsíc11359

Partnerské weby