Že byl Karel IV. geniální, je více než jasné. Měl i další vlastnosti, které byly jeho současníkům na hony vzdálené. Měl mystické sklony, sbíral různé relikvie, na druhé straně trpěl neustálým a všudypřítomným tíživým pocitem strachu, který byl někdy

provázen nespavostí a vidinami. Navíc se zdálo, že nad ním drží ochrannou ruku nějaká vyšší moc.

Možná na tom mělo podíl trauma z dětství, kdy ještě jako tříletý byl vězněn na hradě Loket (později na Křivoklátě). Jan Lucemburský k němu nechtěl pustit jeho matku Elišku, která se pokoušela podnítit v Čechách vzpouru. Pak ho otec odvezl do Francie, kde vyrostl a při biřmování přijal jméno Karel (původně byl Václav).

Ale jak to bylo s Karlovou jasnozřivostí? Příkladů v císařově životě najdeme více než dost. Zdědil své schopnosti po předkovi z matčiny strany - kněžně Libuši?

Naplněné vidění

V roce 1333 byl mladý Karel pověřen svým otcem, aby v Itálii dohlížel nad pokořenými městy. Jednu noc měl vidění, že se houf jezdců chystá dobýt jakýsi hrad. Ve veliteli poznal svého vzdáleného příbuzného Dauphina z Viene, který byl raněn do genitálií a umíral. Po několika dnech dorazil posel se zprávou, že při dobývání jednoho hradu v Savojsku byl Dauphin opravdu smrtelně zasažen do choulostivých míst.

Po čase otec Karla vyslal do Pávie. Tam se s družinou ubytoval v klášteře sv. Augustina. Náhle  rozhodl, že se zúčastní mše, a proto se postil, i když se mu členové jeho družiny vysmívali a lákali ho na připravené pokrmy. Když mše skončila a Karel se vrátil ke své družině, oněměl hrůzou. Padesát jeho druhů se svíjelo ve smrtelných křečích. Byli otrávení prudkým jedem, jenž byl přimíchán do vybraných jídel. Od té doby Karel zanechal svého prostopášného a lehkomyslného života. Bylo mu jasné, že o vlásek unikl smrti.

Vyděšení spiklenci

A nebylo to poprvé. O dalším překaženém úkladu se dozvěděl, když se mu svěřil vyděšený venkovský kněz. O co šlo?

V jednom kostelíku rigejské diecéze se sešli spiklenci, aby uzavřeli přísahu týkající se boje proti Karlovi. Nechali si sloužit mši. Chtěli při ní přísahat na Kristovo tělo a tuto úmluvu chtěli stvrdit přijmutím hostie. Sotva však kněz hostii posvětil, padlo šero, zvedl se vítr, který rozrazil dveře kostela a na oltáři zhasil svíce. Po chvíli se rozjasnilo a kněz zjistil, že mu vítr vyrval z rukou posvěcenou hostii a ta dopadla k nohám vůdce spiklenců. Všichni z toho byli vyděšeni a rozhodli se, že od svého úmyslu ustoupí. Zajímavé je, že se v následujících letech stali nejvěrnějšími spojenci kralevice Karla.

(kýr)

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 25 let

Fotografie 0016

Inzerce týdne

Inzerce aktuální týden

 

 

2145805
DnesDnes73
VčeraVčera575
Tento týdenTento týden73
Tento měsícTento měsíc13620

Partnerské weby