Andělé jsou stvořeni z čisté energie, jsou duchovními bytostmi bez reálné podoby. Pro samotnou skutečnost, že sídlí v duchovním světě, je nelze situovat do žádného možného či představit elného místa. Obklopují trůn boží a neustále zpívají jeho chvalozpěvy. Ale protože Bůh je všudypřítomný, kde můžeme předpokládat, že andělé žijí? Na druhé straně vzhledem k tomu, že čisté duchovno, tedy andělské vědomí nemá tvar, jakou podobu můžeme andělům přisuzovat?

Tyto otázky, jak se zdá bez odpovědi, nahrazuje fantazie člověka, jeho představivost a schopnost zobrazit si v mysli vše, co nedokáže zachytit svými smysly, co dokáže jen vytušit svým chápáním. Lidská mysl má totiž výjimečnou schopnost utvářet. Člověk se podobá svému stvořiteli zejména a především svou schopností milovat a tvořit skrze lásku, svět a realitu, které je účasten. A to byl důvod, proč bylo nutné přisoudit andělským bytostem, jež jsou ze své podstaty abstraktní a bez formy, podobu bezprostředně srozumitelnou a představitelnou pro oči naší mysli.

Protože se jedná o „živé bytosti" s inteligencí podobnou člověku, zdálo se logické přisoudit jim vzhled a morfologické rysy podobné člověku. Protože se ale jedná o bytosti složené z „hmoty" mnohem jemnější, alespoň v lidské představivosti jsou považovány za tvory "vzdušné". Další jejich vlastností je schopnost přemisťovat se svobodně a v okamžiku v čase i prostoru. Z tohoto důvodu jim byla přisouzena křídla, symbolizující schopnost absolutním způsobem vládnout prostoru i času. Kromě toho má lidská logika ze své přirozenosti nevyhnutelnou potřebu třídit, dát všemu, o čem přemýšlí, řád a hodnotu. Z tohoto důvodu vznikly takzvané „andělské hierarchie", počínaje těmi, jež jsou nejblíže božímu majestátu, Otci všemohoucímu, až po ty, jež se od něj postupně vzdalují. To vše vzniká výhradně z potřeby lidské mysli vytvářet si žebříček hodnot a řídit se jím ve všem, co existuje. A konečně téměř nevyhnutelným důsledkem všeho, co bylo řečeno, je roztřídění andělů do existenčních rovin souvisejících charakteristikami podobných jednotlivým energetickým vrstvám.Také v tomto případě našla lidská logika a představivost to nejlepší řešení - přisoudila každému andělskému kúru jednu specifickou planetu.

SERAFOVÉ - URAN: Uran představuje rozjímání. Vliv Uranu vyjadřuje moudrost získanou z látky. Uranem počínají všechny andělské hierarchie, s nimiž můžeme být v kontaktu.
CHERUBOVÉ - SATURN: Je charakterizován tíhou, nedostatkem pohybu a tedy brzděním. Andělé žijící ve sféře Saturnu značí opuštění ze strany ducha, ovšem s možností opětovného nalezení rovnováhy za pomoci vlastního citu.
TRŮNY - JUPITER: Vnímavost a hmota, rozpínavost, otevření, lehkost, hojnost, žoviálnost, sdílnost. Záporné aspekty budou vypuzeny pouze dosažením rovnováhy, tedy tím, že budeme pozitivní.
PANSTVA - MARS: Hmota dává impulz duchu, který hmotou hýbá. Dynamika, teplo, bojovný duch. Aktivita, která dojde uskutečnění. Negativita:agresivita, vznětlivost, netrpělivost.
SÍLY - SLUNCE: Kruh s bodem uprostřed. Bod počátku, duchovní síla. Dokonalá rovnováha, obdarovávání druhých. Negativní aspekt: zadržování všeho v sobě (sobectví).
VLÁDCI - VENUŠE: Kořeny duchovna ho drží spjaté s hmotou. Poznání skrze duchovní vývoj. Krása, harmonie, vkusu, ženský symbol. Nová éra dostane impulz od ženské energie.
ARCHANDĚLÉ - MERKUR: Vyrovnanost: střed mezi hmotou a vnímavostí. Diplomacie. Merkur je v duchovním světě ochranným božstvem. Neustálá dynamika mezi hmotou a duchem.
ANDĚLÉ - MĚSÍC: Symbol otevřenosti vůči všem dimenzím. Přijímající a zpracovávající skrze charakteristickou vnímavost. Niternost, představivost, fantazie. Smrt a znovuzrození. K projevu dochází podle tvůrčího schématu, které je pro všechny úrovně stejné a nazývá se strom života.
PLANETA ZEMĚ je znázorněna jako kruh nesoucí kříž: jako duch, který se spojil s materiální dimenzí a představuje tak strom života, tvořený deseti již popsanými body.

Anděly spočítat nelze. Mluví se o armádách, plucích, zástupech. Jejich počet se pohybuje od pouhých 100 000 do 49 miliónů v židovské kabale. Podle jednoho sčítání andělů je 496 000 andělů rozděleno do 7 divizí. V Matoušově evangeliu je zmínka, že Ježíš mohl požádat svého Otce, aby mu ihned seslal více než dvanáct legií andělů , při čemž jedna legie sčítala 3000 až 6000 mužů včetně jezdectva. Ale Daniel ve svém vidění spatřil, jak „tisíce tisíců sloužily jemu a desetitisíce statisíců stály před ním", sv. Augustin se domníval, že se andělé „množí jako mouchy".

Není divu, že byli rozděleni v přísné hierarchii jako feudální šlechta. Jediným problémem je to, že existuje několik názorů, jak tato hierarchie fungovala, takže se o roztřídění andělů také vedly spory, než svatý Tomáš prezentoval vlastní pojetí a než o sedmdesát let později (kolem roku 1320) uveřejnil florentský politik a básník Dante Alighieri Božskou komedii. V té definitivně určil místo všem tvorům, dobrým i zlým. Tyto dva texty ustanovily hierarchii andělů jednou provždy.
(mh)
 

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 25 let

Fotografie 0016

Inzerce týdne

Inzerce aktuální týden

 

 

2147518
DnesDnes469
VčeraVčera604
Tento týdenTento týden1786
Tento měsícTento měsíc15333

Partnerské weby