Bylo to za českého krále Ladislava Pohrobka, kdy vývoj řádu německých rytířů v Pobaltí došel zajímavé proměny. Někdejší úkol rytířů šířit křesťanství v zemích východních ztratil smysl, když obyvatelstvo těch krajů už dávno odložilo

pohanství a řád se stal přežitkem.

Měšťané i zemané na zdejším území trpěli boji do té míry, že uzavřeli vlastní obranný spolek pod názvem Eidechsenbund (ještěrčí spolek).

Ve druhé polovině 15. století však dospěly spory mezi křižáky a členy Eidechsebundu do takové míry, že se celá záležitost řešila až u papeže a císaře. Poslové Eidechsenbundu se vypravili k císaři přes Moravu, byli však nedaleko zámku Milovice u Kyjova, čtyři míle od Brna, přepadeni křižáky. Někteří byli zbiti a zraněni, jiní uvězněni a pouze jednomu se podařilo uprchnout do Vídně. Za strůjce přepadení pokládá František Palacký Jaroslava z Lomnice, jenž patřil mezi loupeživé rytíře a byl pánem na Cimburku a Buchtově.

Když pak císař vydal 1. prosince 1453 nepříznivý rozsudek pro členy ještěrčího spolku Eidechsenbund, dohnal je tím k zoufalému odporu a k otevřenému boji proti křižákům. Členové spolku si najali žoldnéře z Čech a ti úspěšně dobyli mnohá města a hrady, takže k obraně zůstaly křižákům jen pevnosti Marienberg, Štumy a Chornice. Pohromou pro řád německých rytířů bylo, když se nakonec vlivem Eidechsenbundu celá země poddala polskému králi, který ji připojil k polskému království.

Na naléhání braniborského markrabího Albrechta, jenž v této věci osobně přijel intervenovat ke králi v dubnu 1454, se měl král Ladislav Pohrobek zavázat, že území získá zpět a stane se ochráncem křižáků. Nakonec se tak nestalo, protože jako žold pro bojovníky vyžadoval jejich velitel Jiří z Poděbrad příliš vysokou částku. Nicméně tehdy vyrazilo z Čech i Moravy velmi mnoho ozbrojenců do boje, ve kterém „z obou stran se bojovalo krví českou“, jak píší kroniky.

Polský král Kazimír byl 18. září 1454 před Chornicemi poražen, čímž se řádu německých rytířů sice poněkud ulevilo, ale jejich moc už byla ta tam.

(ryp)

Planety radí i varují

Předplaťte si nás

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Inzerce týdne

Inzerce aktuální týden

2040775
DnesDnes857
VčeraVčera906
Tento týdenTento týden4360
Tento měsícTento měsíc15128

Partnerské weby