Jméno nebylo člověku dáváno nahodile, ale od počátku lidstva znamenalo titul, funkci nebo určovalo jeho nositeli životní cestu. Jméno mělo nově narozeného člověka chránit a dodávat mu sílu. Jména prvních křesťanských svatých se dávala narozeným dětem při

křtu, dotyčný světec nebo světice se stali pro nového člověka patronem (ochráncem), vzorem a příkladem ve víře.
V současné době už málokdo spojuje jméno svého dítěte se jménem a životem křesťanského světce, přesto je zajímavé vědět, jak jednotlivá jména vznikla, co znamenají a vyjadřují, a kteří světci byli jejich nositeli. Pojďme se podívat na některé z nich:

Sv. Alžběta ze Schönau, abatyše (svátek 18. 6.) - narodila se roku 1128 v Bingenu v Německu, zemřela 18. 6. 1164 v Schönau (Německo). Tato benediktinská řeholnice měla od roku 1152 častá vidění, o kterých napsala spisy „Revelationes“ (Zjevení). Po jednom mystickém zážitku začala mluvit plynně latinsky, i když se tuto řeč nikdy neučila. Byla zbožná a skromná.

Sv. Alžběta Uherská, řeholnice (31. 10.) - narodila se roku 1293 v Uhrách, zemřela 31. 10. 1336 v Tössu ve Švýcarsku. Byla dcerou krále Ondřeje III. a zaslíbena českému králi Václavu III. V roce 1309 (v 16 letech) odešla do švýcarského kláštera dominikánek, roku 1311 onemocněla. Trpělivě snášela bolesti 25 let a nedávala je najevo, mezi lidmi i sestrami byla velice oblíbená.

Amadeus z Lausanne, biskup (27. 8.) - latinsky: Amicus Deus = přítel Boží, milý Bohu. Narodil se v roce 1110 v Chatte ve Francii, zemřel 27. 8. 1159 v Lausanne ve Švýcarsku. Jeho hrob se zachovalými ostatky byl nalezen v roce 1910. Blahořečen byl papežem Klementem XI. v roce 1710, svatořečil ho papež sv. Pius X. v roce 1903. Obdoba jména - Amat, Amand, Amandus, Milena, Miloš, Milan.

Sv. Amadeus IX. Savojský, vyznavač (30. 3.) - se narodil 1. 2. 1435 v Thonon-les-Bains ve Francii, zemřel 30. 3. 1472 ve Vercelli v Itálii. Staral se o chudé ve své zemi. Trpěl těžkou epilepsií, a proto se vzdal v roce 1469 ve 34 letech vlády ve prospěch manželky a odešel do Vercelli v severoitalském Piemontu. Zde za tři roky zemřel. Na náhrobku v kostele sv. Eusebia má nápis: „Diligite pauperes“ (pečlivý k chudým). Svatořečil ho papež Inocenc XI. v roce 1677. Sv. Amadeus je patronem Savojska a královského piemontského rodu.

Sv. Amalberga, řeholnice (10. 7.) - zemřela roku 690 v Maubeuge v Belgii. Byla brabantskou vévodkyní, matkou sv. Guduly a sv. Reinhildy. Po smrti manžela, lotrinského vévody, vstoupila do kláštera, kde zemřela.

Sv. Amand ze Strasburgu, biskup (26. 10.) - narodil se v roce 290, zemřel roku 335 ve Francii. Byl prvním doloženým biskupem v Alsasku, zmiňují se o něm zápisy sardického a kolínského synodu v roce 346.

Sv. Amandus, kněz (25. 1.) - žil v 7. století. Pocházel z bohaté francouzské rodiny, která žila v Nantes. Stal se knězem a odešel na misie do Flander, odkud ho vyhnali. Rozhodl se odejít ke slovanským kmenům (tím mohlo být křesťanství u nás o 100 let dříve), ale franský král Dagobert, který chtěl Slovany pokořit a zajmout jejich krále Sáma, ho vyhnal z celé říše. Amandus odešel opět do Flander, kde byl úspěšnější než při první misii. Obdoba jména - Amat, Miloš, Bohumil, Milan.

Sv. Amálie, vyznavačka (10. 7.) - latinsky: amabilis = libezná, milá, přívětivá. Amálie byla kněžna, manželka knížete Witgera z Lotrinska. Měli tři děti, po smrti manžela vstoupila do kláštera v Maubenge, pomáhala chudým a nemocným. Zemřela roku 690.

Sv. Amálie, řeholnice (10. 7.) - byla franská šlechtična, která zasvětila život Bohu. Ucházel se o ni kníže Karel Martell, který ji zlomil ruku, když se ji pokusil unést z kláštera v Gentu, kam vstoupila. Zemřela v roce 772 v Gentu (Belgie).

(luv)

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2259610
DnesDnes514
VčeraVčera685
Tento týdenTento týden1199
Tento měsícTento měsíc15018

Partnerské weby