V současné době už málokdo spojuje jméno svého dítěte se jménem a životem křesťanského světce, přesto je zajímavé vědět, jak jednotlivá jména vznikla, co znamenají a vyjadřují, a kteří světci byli jejich nositeli. Pojďme se podívat na některé z nich:

Sv. Anežka Česká, panna a řeholnice (svátek 2. 3./13. 11.) - narodila se

20. 1. 1211 na Pražském hradě, zemřela 2. 3. 1282 (pondělí) na Františku v Praze. Byla dcerou českého krále Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské, sestrou Václava I., tetou Přemysla Otakara II. Byla abatyší klarisek, uměla česky, francouzsky, německy a latinsky. Hrála také na harfu.
+ V roce 1212 byla zasnoubena se stejně starým princem Konrádem, synem Jindřicha Bradatého (Slezského) a sv. Hedviky Slezské. Po tragické smrti Konráda v roce 1214 se měl jejím manželem stát vratislavský vévoda Boleslav Slezský, ale z tohoto sňatku sešlo. V roce 1220 byla opět zasnoubena, tentokrát s Jindřichem VII. Štaufským, synem římského císaře Bedřicha (Fridricha) II. V letech 1220 – 1222 pobývala ve Vídni a v té době byly zásnuby zrušeny. (Jindřich VII. Štaufský se oženil s Markétou Babenberskou, pozdější první manželkou Přemysla Otakara II.). Další nabídky ke sňatku přišly z Uher a z Anglie. Všechny ale byly z politických důvodů zrušeny, poslední se Anežka rozhodla zrušit sama a odešla sloužit chudým a nemocným.

+ S pomocí svého bratra krále Václava I. založila v roce 1231 klášter minoritů (františkánů)a klarisek na Františku. U pražského kostela sv. Haštala založila špitál (nemocnice, chudobinec a útulek pro pocestné). K jeho provozu založila špitální bratrstvo. V roce 1234 vstoupila ve věku 23 let do kláštera, kde ji papež Řehoř IX. ustanovil abatyší a vzal klášter pod svou ochranu. Dopisovala si se sv. Klárou z Assisi, napsala 22 dopisů papežům do Říma.

+ V roce 1237 bylo špitální bratrstvo přeměněné na řád křižovníků s červenou hvězdou (jediný český mužský řád). Znak v roce 1252 potvrdil pražský biskup Mikuláš z Riesenburku.

+ Při vypuknutí občanské války mezi králem Václavem I. a jeho synem Přemyslem Otakarem II. je roku 1249 oba pozvala do kláštera, kde je 16. 8. usmířila.

+ 26. 8. 1278 měla Anežka vidění smrti krále Přemysla Otakara II.
+ Anežka zemřela v pražském klášteře na Františku v době braniborské okupace, která byla pro Českou zemi jednou z nejtěžších. Několik dní přicházely zástupy lidí k jejímu tělu, aby jí vzdaly hold. Vzhledem k politické situaci se kněží v Praze, ani pražský biskup Tobiáš z Bechyně, neodvažovali její tělo ihned pohřbít.
+ Pohřeb vykonal generální představený minoritů Bonagracia Tielci (z kláštera sv. Jana v Persicetu), který procházel Čechami, aby zde vykonal vizitaci českých minoritů. Splnila se tak Anežčina předpověď, že „její tělo neuloží do země ani biskup, ani jiný kněz z jiného řádu, ale menší bratr, který ještě nebyl v Čechách“. Byla pohřbena v kapli Panny Marie v klášteře na Františku. Sestry ale před husity její tělo převezly v roce 1420 na neznámé místo.
+ O Anežčino svatořečení usilovala dopisem ze 3. 12. 1328 Eliška Přemyslovna, v roce 1377 Karel IV., klarisky v letech 1436 a 1450. Roku 1455 napsal litoměřický probošt Jan Papoušek předpověď, že: „V zemi České nenastane blahá doba pokoje a požehnání, dokud tělo svaté Anežky nebude nalezeno.“ Z tohoto zápisu vznikla legenda, že: „V Čechách bude lépe až bude Anežka prohlášena za svatou.

+ Blahořečena byla papežem Piem IX. 3. 12. 1874, který potvrdil její úctu dekretem.

+ Přestože byla v Čechách ctěna už za svého života jako svatá, kanonizována byla až papežem Janem Pavlem II. 12. listopadu 1989 za účasti 10 000 poutníků z Československa.

+ V červenci 1987 požádal kardinál Tomášek španělského krále Juana Carlose I., který byl na státní návštěvě v Praze, o darování části ostatků bl. Anežky z madridského El Escorialu. Ostatek byl přivezen v říjnu 1989.
+ Atributy sv. Anežky České - řeholní roucho, královská nebo císařská koruna, případně tři koruny, model kostela.

(luv)

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2312989
DnesDnes92
VčeraVčera852
Tento týdenTento týden3464
Tento měsícTento měsíc19915

Partnerské weby