Chrámy zasvěcené bohům bývaly už ve starověku. Kostely s rozvojem křesťanství vznikaly jako houby po dešti. Ale proč neměli své chrámy také staří Slované?“

(Veronika M., Sedlčansko)

 

Slované svůj kult totiž praktikovali zpravidla pod širým nebem. Posvátnými pro ně byly například hory, stromy, háje, horské prameny či skály. Věřili, že tato místa obývají démoni či bohové, a tak se klaněli přímo jim. Větší obětiště se stavěla mimo osídlené oblasti a často měla podobu hradišť. Honosné chrámy slované nestavěli. Výjimku tvořili jen Polabští Slované a Pomořané. Je znám například Svantovítův chrám v Arkoně.

Asi nejznámější obětiště východních slovanů existovalo za vlády knížete Vladimira, který nechal za Kyjevem na kopci postavit modly Perunovi, Dadžbogovi, Strobogovi, Simarglovi nebo bohyni Mokoš.

Na hradištích se konaly pohřební hostiny

Během 9. a 10. století byla stavěna i tzv. obětní hradiště a byla společná i pro několik nejbližších osad. Měla opevněné tvořené valy a příkopy a uvnitř obětní jámy. Archeologické nálezy dokazují, že uvnitř se nacházely oltáře a nejblíže i kůly s modlami. Podle nálezu kostí je zřejmé, že zde probíhaly obětní hostiny. Nejvíce takových hradišť se nacházelo v oblasti horního Zakarpatí a na pomezí dnešní Ukrajiny a Polska. Významná je zejména tzv. zbručská soustava v povodí Zbruče, tvořená hradišti Bohit a Zvenigorod. Takovým hradištěm byl pravděpodobně i dnešní Pražský hrad.

Slovanské chrámy

Jak takové chrámy u Polabských Slovanů vypadaly, nevíme. Není nám také známo, zda byly všechny určeny ke stejnému účelu. Známější a na dochovaná data bohatší je rujánská Arkona, zasvěcená bohu Svantovítovi. Zničena byla roku 1168 dánským králem Valdemarem I. a biskupem Absalonem. Existovaly však i další chrámy, například v Gockově, Wolgastu (zasvěcený Jarovítovi) nebo Štětíně (zasvěcený Triglavovi). Podle některých badatelů stavěli Polabané své chrámy pod keltským vlivem. Rozdíl téměř sedmi století mezi oběma epochami staví tuto záležitost spíše do roviny domněnek.

Jaroslav Svoboda

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 25 let

Fotografie 0016

Inzerce týdne

Inzerce aktuální týden

 

 

2185771
DnesDnes413
VčeraVčera543
Tento týdenTento týden956
Tento měsícTento měsíc12710

Partnerské weby