Jméno nebylo člověku dáváno nahodile, ale od počátku lidstva znamenalo titul, funkci nebo určovalo jeho nositeli životní cestu. Jméno mělo nově narozeného člověka chránit a dodávat mu sílu. Jména prvních křesťanských svatých se dávala narozeným dětem při

křtu, dotyčný světec nebo světice se stali pro nového člověka patronem (ochráncem), vzorem a příkladem ve víře.
V současné době už málokdo spojuje jméno svého dítěte se jménem a životem křesťanského světce, přesto je zajímavé vědět, jak jednotlivá jména vznikla, co znamenají a vyjadřují, a kteří světci byli jejich nositeli. Pojďme se podívat na některé z nich:

Antonín Maria Klaret, biskup (svátek 24. 10.) - narodil se 23. 12. 1807 v Sallentu ve Španělsku, zemřel 24. 10. 1870 ve Fontfroide ve Francii. Pracoval v otcově tkalcovně, tento obor později studoval v Barceloně. Vypracoval se a byl velmi dobrý, takže mu roku 1829 nabídli místo ředitele v továrně. Odmítl a vstoupil do semináře. V roce 1835 byl vysvěcen na kněze. Pak odešel do Říma, kde vstoupil do jezuitského řádu. V roce 1843 se vrátil do Španělska jako kazatel, o šest let později tu založil kongregaci misionářů Synové od Neposkvrněného Srdce Panny Marie (klaretini). V roce 1850 se stal arcibiskupem v Santiagu na Kubě. Kubánští autonomisté na něj spáchali atentát, při kterém byl těžce raněn. Papež bl. Pius IX. ho v roce 1857 zprostil úřadu a Antonín se stal zpovědníkem královny Isabely II.

Po vypuknutí revoluce ve Španělsku odešel s královskou rodinou do exilu do Francie. Byl pozván na 1. vatikánský koncil, ale cestou zemřel v cisterciáckém opatství Fontfroide. Ostatky byly převezeny do Vichu ve Španělsku. Papež Pius XI. ho blahořečil v roce 1934, za svatého ho roku 1950 prohlásil papež Pius XII.
Sv. Antonie z Florencie, řeholnice (29. 2.) - narodila se roku 1401 ve Florencii, zemřela 29. 2. 1472 v Akvile. Založila klášter v Abruzzách a stala se jeho představenou. V roce 1447 založila klášter Corpus Domini (Tělo Páně) v Akvile s přísnější řeholí. Svatořečena byla 11. 9. 1847.

Sv. Apolena, mučednice (9. 2.) - řecky: Apollós = světlý, nositel světla. Narodila se roku 170 v Alexandrii, zemřela v roce 249 v Alexandrii v Egyptě. Pocházela z královského rodu. Za císaře Decia byla ve věku 80 let zajata pohany a umučena. Pohané jí vytloukli všechny zuby a když nechtěla zlořečit Kristu, byla upálena. Je patronkou zubařů. Obdoby jména jsou - Apolonie, Aurora, Jitřenka, Zora.

(luv)

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2342376
DnesDnes285
VčeraVčera1257
Tento týdenTento týden2347
Tento měsícTento měsíc22533

Partnerské weby

apartman banner