Vymítání ďábla má ve světě své odpůrce i příznivce, každopádně církev má dnes přesně dané, a to i v češtině, pokyny pro kněze vykonávající službu exorcisty. Píše se v nich například:

„Moc uzdravovat a vymítat ďábla svěřil Ježíš církvi. Když posílal učedníky na

první misijní výpravu, přikázal jim: ,Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte...‘ Po zmrtvýchvstání předal tuto moc církvi: ,Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky, budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane. Na choré budou vkládat ruce a uzdraví je.‘ Kristus také určil podmínky boje proti démonickým silám. Jsou jimi silná víra, post a modlitba, jež může splnit každý.“

I když byla praxe exorcismu během staletí různorodá, vždy se využívalo moci Ježíšova jména, přičemž se nečistému duchovi rozkazovalo, aby odstoupil od osoby, kterou si podrobil. Podrobněji byl popsán exorcismus vykonaný Pavlem ve Filipách, kde vysvobodil jistou otrokyni od zlého ducha. Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na ducha démona a řekl: „Ve jménu Ježíše Krista ti rozkazuji, abys z ní vyšel!“ A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil.

V pokynech je stanoven například i postup při výběru vhodného kněze, kdy by se měl diecézní biskup řídit především jeho morálními a intelektuálními schopnostmi. Vykonavatel exorcismu se má vyznačovat zbožností, věděním, moudrostí, bezvadným životem a náležitou přípravou k vykonávání této služby.

(luv)

Planety radí i varují

Předplaťte si nás

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Inzerce týdne

Inzerce aktuální týden

2046027
DnesDnes662
VčeraVčera993
Tento týdenTento týden3559
Tento měsícTento měsíc20380

Partnerské weby