Pro mnohé je Afrika kolébkou lidstva, čemuž napovídají objevené ostatky prvních lidí druhu Homo habilis staré přibližně dva miliony let. Tyto nálezy pocházejí z oblastí Olduvai v Tanzánii a Koobi Fora v Keni. Oblast dnešní Keni obývají mnohé záhadné kmeny, mezi něž se

bezesporu řadí Masajové.

O Masajích se tvrdí, že uchovávají jakési podivné a strašlivé tajemství, které jim bylo svěřeno na úsvitu lidských dějin. Přinesli si je z neznámých končin, odkud přišli. Zda to byl dnešní Súdán či úplně jiná země, nikdo netuší. Svá tajemství totiž nikdy nikomu neprozradili a sdělují je pouze svým synům při tajemných zasvěcovacích obřadech, kdy se z dětí stávají dospělí bojovníci.

Vyvolený národ boží

Je zvláštní, že Masajové nejsou černoši. Jsou to lidé hnědé pleti se značnou příměsí hamitské a snad i semitské krve. Jsou vysocí a štíhlí, s ostře řezaným obličejem, štíhlým nosem a úzkými rty. O jejich původu nikdo neví nic určitého. Za dávných časů prý bývali mnohem světlejší než dnes, kdy v sobě mají už hodně černošské krve. Jejich předkové prý žili v Egyptě, byli zakladateli egyptské kultury a jejich mumie se dodnes nacházejí ve velmi starých hrobech. Pak z nějakého důvodu, který nikdo nezná, odešli do afrického vnitrozemí.

Podle některých odborníků pocházejí odněkud z Etiopie, kde jim vládla bájná královna ze Sáby, kterou miloval biblický král Šalomoun.

Jiné teorie zase tvrdí, že Masajové jsou potomci deseti ztracených židovských kmenů, které se v dávnověku poděly neznámo kam a zmizely beze stopy. Samotní Masajové mlčí a nikdo se od nich nic nedozví. Sami se považují za vyvolený národ boží a odtud pramení jejich neuvěřitelná hrdost, kterou dávají najevo vůči Afroameričanům i Evropanům.

Je také zvláštní, že třebaže to byli vždy rození bojovníci, nikdy neměli zájem podrobit si okolní černošské kmeny, nýbrž žili jako pastevci v uzavřené komunitě a s okolními rolníky si vyměňovali dobytek za polní plodiny. Když jim velká sucha a dobytčí mor zahubily mnoho krav, bez jakýchkoli zábran všechno, co potřebovali, vzali sousedům.

Královna zastínila šamany

Masajové věří v jediného boha, kterého nazývají Engai. Ale nevěří v posmrtný život. Znepřátelené vesnice mezi sebou uzavírají mír tak, že si vymění dva kojence, z nichž každý se musí napít u cizí matky, a potom už nemůže být mír nikdy porušen.

Tento hrdý kmen nemá žádné náčelníky nebo krále, kteří by mu vládli. Ti, které Angličané dříve považovali za náčelníky, byli stařešinové nebo kouzelníci, kteří přivolávali déšť, předpovídali před výpravami jejich zdar či vykládali budoucnost. Každá vesnice se spravovala zcela nezávisle sama.

V roce 1858 získala u Masajů pověst úspěšné přivolávačky dešťů, a tím i značnou úctu, britská královna Alžběta. Za návštěvy této panovnice se ve východní Africe konalo velké shromáždění Masajů, jehož se na krátkou dobu osobně zúčastnila a na závěr popřála všem brzký déšť. Bylo to proto, že celou oblast sužovala dlouhotrvající sucha. Ačkoli se o přivolání deště celé týdny pokoušeli šamani, byla jejich snaha marná. Půl hodiny po královnině odjezdu se spustil mohutný déšť…

Kdo jsou „Zlatí Masajové“?

V současné době sídlí Masajové na rozlehlém území, které je rozděleno do tří států – Keni, Tanzanie a Ugandy. V této oblasti žije asi 140 tisíc Masajů, kteří vlastní přes milion kusů dobytka. Současné hlavní město Keni Nairobi má masajské jméno, které v překladu znamená „Chladné město“ (leží ve výšce 1 661 m n. m.).

U dnešních Masajů zcela běžně uvidíte nejmodernější mobilní telefony, mají své profily na sociálních sítích a nechávají se najímat jako ochranka u některých luxusnějších hotelů.

Zmiňme ještě kmen Samburů, který výrazně zviditelnila Švýcarka Corinne Hofmann ve své knize Bílá Masajka. Je totiž zajímavé, že se jim někdy říká Loikopové nebo také Golden Masai, tedy „Zlatí Masajové“. Jejich způsob života se tomu masajskému velmi podobá. Každopádně nemají rádi, pokud si je turisté pletou s Masaji, neboť jsou na svůj původ také velmi hrdí. Možná s nimi ale mají přece jen něco společného. Jedna z mnoha pověstí o původu těchto záhadných kmenů vypráví, že když Masajové přicházeli kdysi do dnešní oblasti Keni, část z nich se oddělila a zamířila na východ. A z této skupiny se pak zrodil kmen Samburů.

Ludmila Veselá

Foto: Ludmila Veselá a Pixabay

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2276965
DnesDnes76
VčeraVčera1344
Tento týdenTento týden1420
Tento měsícTento měsíc9214

Partnerské weby