Start do dalšího roku je již za námi. Jaké bude pokračování? Je něco, čeho bychom se měli vyvarovat, nebo se naopak máme na něco těšit? Stručný náhled pro vás vypracovala astroložka a numeroložka Daniela Hannah.

Beran

V únoru a také začátkem jara i léta lze očekávat aktivitu v oblasti

sexuality. Do vašeho života se vrátí osoba z minulosti. Dlouhodobými tématy pod vlivem Černé Luny jsou peníze a majetek ve společném držení osob nebo institucí, jako je banka. Finanční záležitosti se potáhnou, bude je třeba dořešit. Březen může přinést problémy se zdravím či psychikou, buďte na sebe opatrní! Začátkem dubna získáte energii, můžete zahájit novou životní kapitolu, vrhnout se do nových plánů a aktivit. První polovina roku je o ujasňování si postojů v partnerských vztazích. Hledáte-li nového partnera, příležitost dostanete ve druhé polovině roku, kdy se přesune Jupiter na rok do Vah. V průběhu tohoto období přijdou noví lidé i do vašich pracovních aktivit. V polovině září uzavřete vztahové záležitosti, které nemají budoucnost. Dojde na rozmach ve vztazích pracovních, partnerských i rodinných. Tento a následující rok mají vliv na vaši proměnu. Saturn ovlivní váš duchovní, politický i filozofický náhled, boří hranice v souvislosti se vzděláním, studiem, výukou, cestováním i cizinou.

Býk

Do života se vám mohou vrátit bývalý partner nebo nějaké pracovní závazky. Co nevyřešíte do konce zimy, objeví se opět během jara a léta. Duben může přinést problémy zdravotní nebo psychické. Vzhledem k Černé Luně buďte opatrní na zdraví své a svých blízkých až do konce května. Květen nastartuje vaši novou životní cestu, rozvinete nějaký projekt. První polovina roku se bude točit kolem peněz a majetku, dojde na nějaké otřesy. Pod vlivem planet se otevře téma smluv a dohod ve finančním nebo úředním sektoru. Sdílený majetek s další osobou či institucí je třeba dát do pořádku, neboť přijdou změny. Jaro po vás žádá, abyste si ujasnili, s kým chcete žít. Kvalitu partnerství budete řešit až do začátku dalšího roku. Jupiter v první polovině roku přeje kreativitě, tvorbě a dětem. Ve druhé části roku vám do života vstoupí nový pracovní nebo životní partner. V této době přichází rozmach, štěstí a zisk ve službách, ve spolupráci s firmou či partnerem, posunou se události v zaměstnání. Pokud jste řešili zdravotní potíže, situace se zlepší. V polovině listopadu dořešíte vztahové záležitosti.

Blíženci

Pravděpodobně doháníte nějaké resty. Co nestihnete v zimě, přihlásí se na jaře a začátkem léta. Do jara byste si měli ujasnit a dořešit oblast vztahů - partnerských i pracovních. Od konce května si musíte hlídat a dát do pořádku zdraví. Černá Luna bude řádit a neponechá nic náhodě. Zdraví, nemoc, péče o druhé vás mohou provázet až do února 2017. Červen vám nabídne možnost nové životní cesty, můžete začít nový projekt. Léto opět otevře oblast vztahů, smluv a dohod. Jupiter v první polovině roku působí na posun a rozmach v bydlení a zázemí, rozroste se vám nejspíš rodina. Ve druhé polovině roku lze očekávat rozmach a posun právě v tématu vztahů. Kdo hledá partnera, najde ho. Chcete-li založit rodinu, tvořit, Jupiter vám přeje. Saturn působí na změny týkající se prostředí a životního stylu. Koncem roku budete opět rekapitulovat v oblasti vztahů. Cosi ukončíte, dořešíte, nastavíte nová pravidla v partnerských a pracovních dohodách, popřípadě ukončíte to, co nefunguje.

Rak

Černá Luna vám připomíná domov, zázemí, rodinu. Do konce května bude docházet k situacím, kdy si v souvislosti s bydlením a domovem musíte udělat jasno. Černá Luna vás ponouká a aktivuje myšlenky na změny. Uvědomte si, zda vás jen nepálí dobré bydlo. Změna se nemusí vyplatit, ponesete důsledky svých rozhodnutí. Vliv Černé Luny vás bude nutit k oddělení se od rodiny nebo domova. Symbolizuje zde vyhnání z ráje, pocit černé ovce rodiny. Budete mít problém s nalezením svého místa ve společnosti. Na druhou stranu můžete najít nové základy pro další život. Konec května ukáže, zda se přestěhujete a změníte své zázemí či nikoli. V červnu byste si měli ujasnit a dořešit oblast vztahů partnerských i pracovních. Černá Luna nepřeje kreativitě, tvorbě ani tomu, co souvisí s dětmi či plodností. Jupiter v první polovině roku fandí veškeré komunikaci, cestám, vyřizování úředních záležitostí. Učení - vzdělávání vám přinese životní posun. Začátkem července lze rozjet nové projekty. Saturn vám dlouhodobě nese témata zdraví a služby či pomoci druhým.

Lev

Do konce ledna jste měli dořešit vztahové záležitosti, nyní opatrujte svou psychiku. Černá Luna do konce května působí na komunikaci, úřední záležitosti, vzdělávání, dopravní prostředky a sourozenecké vztahy, ale pozor, může se projevit jako škůdce, brzda. Od června vás pak bude tlačit k řešení situací ve spojení s bydlením. Ovlivní vaše pocity a touhy po změně zázemí. Symbolizuje „vyhnání z ráje“, pocity „černé ovce rodiny“. Povede vás k hledání vhodného místa pro život, nebo vám pomůže najít nové základy pro život. Jupiter, planeta rozmachu, působí v první polovině roku v oblasti peněz. Po stránce finanční a majetkové by se vám mělo dařit. V srpnu rozjedete nové projekty, Jupiter vás podpoří v oblasti komunikace - mluveného i psaného slova. Bude se vám dařit při vzdělávání a v úředních záležitostech.

Panna

Do konce února byste si měli vyjasnit, s kým chcete pracovat, koho chcete mít po svém boku. Nastavujte nová pravidla. Nevyhovující vztahy ukončete a navažte nové dohody a smluvní vztahy. Černá Luna do konce května působí na váš majetek. Budete řešit karmické situace s penězi. Kdo má platit, zaplatí, kdo má dostat, dostane. Vyrovnávají se dluhy. Od jara se Černá Luna přesune do Štíra a v tomto období mohou vznikat problémy při vyřizování úředních věcí, s učením nebo na cestách. Také lze očekávat nepříjemnosti se sourozencem. Tento rok po vás žádá, abyste si udělali jasno ve svém zázemí, v rodině, usadili se jak pracovně, tak v životě. Září vám pomůže odstartovat nové projekty, novou životní cestu. Jupiter vám v první polovině roku nese změny, jež vás posunou vpřed. Ve druhé půli roku Jupiter zaktivuje majetek a peníze, které se vám postupně rozrostou. Ale musíte nejprve vše nefunkční ukončit! Kdo nic neudělá, změn se nedočká.

Váhy

Březen může působit nepříjemně na psychiku a zdraví. Do konce dubna je třeba vyřešit vztahy v pracovní i partnerské oblasti. Až do konce května jste pod vlivem Černé Luny, která aktivuje minulé životy. Začnete na svůj život a na okolí pohlížet z jiného úhlu pohledu. Můžete mít dojem, že se vám nedaří, že se proti vám vše spiklo. Nepříjemné pocity, že nejdete kupředu, jsou oprávněné. Ještě nenastal správný čas, nejste připraveni. S koncem května Černá Luna opustí znamení Vah a přesune se do Štíra, začne působit na vaše finance a majetek. Budou se řešit a vyrovnávat karmické dluhy, každý dopadne, jak si zasloužil. Někdo zaplatí a jiní dostanou. První polovina roku vás tlačí, abyste některé životní situace ukončili. Co uzavřete a změníte, je pro vaše dobro a pozitivní změnu. Druhá polovina roku vám přinese životní posun ve všech oblastech. Dejte si ale do pořádku veškeré úřední záležitosti, urovnejte sourozenecké problémy. V říjnu startují nové projekty, dostanete možnost vykročit po nové životní cestě.

Štír

Co nestihnete vyřešit v zimě, vrátí se k vám v červnu a červenci. Procházíte velkou vnitřní proměnou. Díky Černé Luně projdete velkou zkouškou, během níž vás někteří lidé zklamou. Odhalí se tajemství, která měla zůstat skryta. Lze očekávat nepříjemnosti či ránu pod pás od kohosi. Můžete mít pocit, že se vám nedaří, že všichni a všechno stojí proti vám. Trvat to bude až do února 2017, kdy se Černá Luna přesune do Střelce. Letošní jaro uzavře jakési vaše  vztahové záležitosti - ať už pracovní či partnerské. V květnu se mohou přihlásit zdravotní nebo psychické problémy, zejména před úplňkem. Tento rok vás tlačí k uspořádání finančních a majetkových záležitostí. Saturn vám nese životní zkoušky ve finanční sféře, chyby vám neodpustí. Jupiter v první polovině roku přeje vztahům, kdosi zajímavý vám vstoupí do života. Druhá polovina roku pod vlivem Jupiteru ukončí některé životní situace. Vše, co uzavřete a změníte, je pro vaše dobro a pozitivní změny do budoucna. S koncem října zahájíte novou životní kapitolu, přijdou nové nápady a projekty.

Střelec

Budete mít napilno, Mars, planeta aktivity, je ve Střelci od března do května a zdrží se tam i celé léto. Co nestihnete na jaře, vrátí se vám k dořešení v srpnu a září. Saturn řídí generální úklid vašeho života, přináší transformaci. Práce, bydlení i vztahy projdou zásadní proměnou. Černá Luna do konce května působí v oblasti přátel, známých a společenství. Musíte si uvědomit, s kým chcete být, vedle koho stát. Černá Luna vám nastaví zrcadlo pravdy, můžete pocítit zradu od osob blízkých. Projdete zkouškou, během níž vás někteří lidé zklamou. Ti musí z vašeho života odejít, aby se uvolnilo místo těm, kdož ovlivní vaši budoucnost. Jaro může prozradit něco, co mělo zůstat tajemstvím. Nepříjemnosti vám připraví skrytí nepřátelé, tedy si více všímejte lidí kolem sebe. Mohou se o vás šířit pomluvy a lži, nebo jejich zdrojem můžete být i vy sami. Je třeba žít podle pravidel, ale nenechat se vnést do samoty a izolace. V první polovině roku se vám bude dařit v kariéře, práci. Druhá polovina roku přeje posunu v partnerské rovině. Někdo důležitý vám vstoupí do života. V červnu opatrujte více své zdraví, posilujte psychiku.

Kozorožec

Jste na nové životní cestě. Černá Luna se pohybuje oblastí kariéry a pracovní aktivity až do konce května. Do té doby se musíte vypořádat s pracovní tématikou. Najděte si vhodné pracovní uplatnění, uvědomte si, co chcete dělat. Černá Luna vytváří situace, které vás nasměrují - v práci i v životě. Od jara vám pak začne dělat pořádek v oblasti přátel a známých. Možná pocítíte zradu od osob blízkých, kdosi vás zklame a z vašeho života odejde. V červenci vás úplněk dotlačí  k vyřešení vztahových - pracovních i partnerských - záležitostí. Nastolí se nová pravidla, smlouvy a dohody. Jupiter v první polovině roku přeje vzdělání, úředním záležitostem. Rozmach lze očekávat ve spojení se zahraničím. Druhá polovina roku vám přinese, díky pozitivnímu vlivu Jupiteru, obrovský posun v pracovní oblasti. Černá Luna vás přestane brzdit a vykročíte k úspěchu. Říjen a listopad povzbudí vaši aktivity, vlivem Marsu budete v jednom kole. Plánujte a organizujte si své záměry, jinak se nenaplní vaše očekávání.

Vodnář

Únorové novoluní vám nese nové nasměrování. Lze zahájit nové projekty. Černá Luna do konce května nepříjemně působí v oblasti úřadů a soudních záležitostí. Vyrovnává se tak karmický dluh. Pozor, nevědomost a neznalost vám mohou způsobit problémy. Od jara se Černá Luna  pohybuje kariérou. Do té doby si vypořádejte pracovní záležitosti. Najděte si vhodné pracovní uplatnění, uvědomte si, co chcete dělat. Do poloviny srpna si vyřešte vztahové záležitosti - pracovní i partnerské. V srpnu pak také více dbejte o svůj zdravotní a psychický stav. Jupiter v první polovině roku přál rozmachu v oblasti financí a majetku ve společném vlastnictví. Ve druhé polovině roku vám přinese boom do oblasti vzdělávání, bude nápomocen úředním a soudním záležitostem. Pod vlivem Saturnu  se musíte spoléhat sami na sebe, je třeba udělat si pořádek ve vztazích a přátelích, oddělit tzv. zrno od plev.

Ryby

Začátkem března, pod vlivem novoluní, naleznete novou životní cestu. Lze začít nové projekty či pracovní činnost. Ve všech aktivitách máte zelenou. Černá Luna do konce května vytváří problémy s financemi a majetkem ve společném vlastnictví s další osobou nebo bankou. Od jara se přesune do Štíra, znepříjemní vám pro změnu případné úřední a soudní záležitosti. V problémových situacích buďte proto obezřetní. První  polovina roku přeje vztahovým záležitostem, potkáte osobu, která vám může změnit život, čekají na vás výhodné pracovní či obchodní  dohody. Druhá polovina roku přeje financím. Díky Jupiteru můžete postupně rozmnožit majetek, který máte ve společném vlastnictví s další osobou nebo bankou. Saturn vás nutí udělat si pořádek v pracovních aktivitách a kariéře. Dostane se vám uznání v práci, dosáhnete určitého postavení ve společnosti. Naučíte se přizpůsobovat činnosti ostatních, přidat do společného úsilí něco svého a naopak - pro sebe z toho něco nového získat. Pochopíte  hodnotu svých činů ve veřejné nebo profesní sféře.

Daniela Hannah, www.astrokarty.cz

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 25 let

Fotografie 0016

Inzerce týdne

Inzerce aktuální týden

 

 

2147534
DnesDnes485
VčeraVčera604
Tento týdenTento týden1802
Tento měsícTento měsíc15349

Partnerské weby