Novoluní nastane 8. února ve znamení Vodnáře, bude mít vliv na témata - cestování, zodpovědnost a dodržování pravidel, rebelie, nastolení svobody a volnosti. Úplněk ve znamení Panny přijde 22. února. Ovlivní naše zdraví a zdravý životní styl, do popředí tak vystoupí

nemoci a možnosti uzdravení. Ukončí a uzavře se vše, co se týká péče a starosti o další osobu, záležitostí spojených se zdravím. Jupiter ve znamení Panny má v tomto čase retrográdní směr, couvat bude až do 9. května. Vrací nás do minulosti a nutí učinit to, co nám později přinese štěstí a posun. 

BERAN

Planeta Mars se pohybuje v únoru Štírem, aktivuje témata sex a peníze. Zvláště jste-li nespokojení v partnerském vztahu, můžete mít tendenci hledat mimomanželské kontakty. Novoluní vám přinese důležitou osobu do života. Můžete potkat někoho zajímavého, dostat se do společnosti, po které toužíte. V tuto dobu je vhodné chodit do společnosti, jít svému štěstí naproti. V pracovních aktivitách se vám bude dařit, můžete dostat přidáno, zútulnit si pracoviště. Úplněk dokončí a uzavře záležitosti spojené s nemocí, zdravím nebo službou či pomocí pro druhé. Březen přinese téma cest, zahraničí a ciziny, soudů a úředních záležitostí. 

BÝK

Venuše se pohybuje Kozorohem v blízkosti Merkuru a karmického Pluta. Můžete plánovat dovolenou za hranicemi, cesty, vyřizovat úřední záležitosti. Sourozenec a vzdělávání - to jsou další otevřená témata. Novoluní vám přinese zásadní rozhodnutí v pracovní oblasti - nové projekty, nasměrování. Díky Marsu lze očekávat dlouhodobou aktivitu v tématu vztahů. Začnete uzavírat smlouvy, dohody a partnerské vztahové situace. Úplněk ukončí nějakou záležitost spojenou s potomkem, partnerem, případně jakési pracovní partnerství. Planety Venuše a Merkur se přesunuly do Vodnáře, což vám přinese zpříjemnění pracovního zázemí. Březen aktivuje peníze a majetek ve společném jmění osob nebo s bankou. Jupiter příznivě působí v oblasti partnerů a dětí, ženy mohou otěhotnět, do života vám vstoupí důležitá osoba pro život v partnerské i pracovní rovině.

BLÍŽENCI

Merkur, Venuše a Pluto se pohybují Kozorohem. To nese osudové situace ve finanční oblasti. Novoluní otevře úřední či soudní záležitosti, nasměruje vás ke vzdělávání, přinese vám touhu po cestách do ciziny. Úplněk ukončí a uzavře situace spojené s bydlením a zázemím. Jupiter dlouhodobě přeje rozmachu v této sféře. Kdo se toužil přesunout nebo přestěhovat, má k tomu ideální podmínky. Mars aktivuje nemoci a zdraví. Naplánujte si preventivní prohlídky u lékaře, dodržujte zdravý životní styl. Mars vás zaměstná péčí o druhou osobu, můžete se však zaměřovat i sami na sebe. Březen aktivuje témata vztahových záležitostí, dohod a smluv.

RAK

Novoluní otevře finanční záležitosti spojené s další osobou. Merkur a Venuše s karmickým Plutem přinesou osudové situace do vztahů v partnerské a pracovní rovině. Budou se podepisovat nové smlouvy a dohody, nastavovat nová pravidla v pracovních vztazích. Pozor na zkreslené, zastřené situace, jež jsou spojené s úřady či dokumenty. Vše si důkladně prostudujte, nenechte se obalamutit. Neptun vám nasazuje „růžové brýle“.  Mars úřaduje ve Štíru a připomíná vám potomky, tvorbu, plody a výtvory. Můžete potkat důležitou osobu, která ovlivní vaši práci nebo osobní vztah. Úplněk ukončí nějakou úřední záležitost, dořešíte sourozenecké situace. Budete mít jasno v oblasti komunikace, ve psaném i mluveném slově, měli byste odevzdat nebo podepsat nějaké listiny. Březen aktivuje témata -  zdraví, nemoc, péče a starost o druhé.

LEV

Slunce se pohybuje Vodnářem a koncem měsíce se přesune do Ryb. Máte osvícenou cestu ve vztazích, smlouvách. Novoluní vás nasměruje ve smluvních podmínkách a všem, co souvisí s pracovním či partnerských vztahem. Mars působí v oblasti domova, rodiny a zázemí. Budete přemýšlet o změně nebo přestěhování kanceláře, domova… Znovu se k tomu pak vrátíte a dořešíte to začátkem léta. Únor vnese do vašeho života touhu vylepšit si vizáž. Venuše, Merkur a karmické Pluto působí v oblasti zdraví a nemoci, tedy někdo začne hubnout, jiní si nechají vylepšit chrup atd. Každopádně to bude příznivá a zásadní  proměna. Úplněk vyjasní  a uzavře jakési finanční záležitosti. Pozor na konjunkci Slunce, Neptunu a planetky Ceres na konci února, buďte ostražití ve finanční oblasti. Může být zkreslena nějaká důležitá informace, situace. Planetka Ceres vám dá zabrat, právě co se majetku týká, musíte se snažit, aby vaše jednání bylo úspěšné a přineslo vytoužené plody. Březen aktivuje děti, tvorbu, plody a výtvory. Budete se věnovat partnerům - pracovním i životním, kdo touží po dítěti, má vhodný čas k početí potomka. 

PANNA

Merkur, Venuše a Pluto se pohybují Kozorohem, to přinese Pannám pozitivní osudové situace v partnerských vztazích. Mars ve Štíru aktivuje cestování, vzdělávání, ale také úřední záležitosti a téma sourozenců. Novoluní vás nasměruje k tématu zdraví a péče o sebe, případně o osobu blízkou. Do úplňku je třeba ukončit a uzavřít veškeré vztahové záležitosti, dohody a smluvní ujednání. Uzavřete jednu životní kapitolu, aby se mohla otevřít nová. Ve vztazích a smlouvách může dojít ke zkreslení situací, proto je dobré si veškeré písemnosti nejprve prostudovat, až poté je podepsat. Nemalujte si vše růžově, nenechte se oklamat. Březen otevře témata - domov, rodina a zázemí.

VÁHY

Venuše s Merkurem a karmické Pluto se pohybují Kozorohem, zřejmě tedy stojíte před důležitým rozhodnutím v souvislosti s domovem, rodinou a bydlením. Situace by se měla zkvalitnit, zlepšit. Mars ve Štíru aktivuje peníze a majetek, budete nakupovat a prodávat, vydávat a přijímat peníze. Novoluní napomáhá vylepšení pracovních, životních partnerů nebo potomků. V únoru byste měli zrekapitulovat svůj dosavadní život. Ujasněte si, co chcete ukončit a co naopak rozvinout. Připravujte se na úplněk v březnu, kdy Mars aktivuje téma úředních a soudních záležitostí, cestování, vzdělávání. Černá Luna vše čistí a připravuje vás na nové životní situace. 

ŠTÍR

Planeta Mars se pohybuje Štírem a vrátí se do něj znovu letos v červnu. Po tuto dobu se nezastavíte, nutí vás dělat bez oddechu. Novoluní provětrá témata - bydlení, domov. Začnou se posouvat vpřed záležitosti spojené se zázemím a místem, kde pobýváte. Karmické Pluto s Venuší a Merkurem vám nesou důležité rozhodnutí související s autem či jiným dopravním prostředkem, s cestováním. Venuše dodá kvalitu dohodám a smlouvám, jež uzavíráte, vnese diplomacii do sourozeneckých vztahů. Úplněk ukončí a uzavře nějaké přátelské vazby, ukončí fungování v nějakém druhu společenství. Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, vám dlouhodobě přeje právě v oblasti přátelství, do života vám vstoupí někdo velmi důležitý. Černá Luna působí v ukončování a uzavírání některých životních situací, odkrývá různá tajemství a vytahuje na povrch skryté nepřátele, kteří vám mohou ze zálohy znepříjemňovat život. Březen přinese do vašeho života téma peněz a majetku.

STŘELEC

Planeta Mars uzavírá nějaké životní situace, budete rekapitulovat, ukončovat, co je třeba. Novoluní vám připomene témata - cesty, vzdělávání, úřední záležitosti. Možná koupíte či prodáte auto nebo jiný dopravní prostředek. Máte-li sourozence, i toto téma se otevírá. Díky Venuši, Merkuru a Plutu, které se k sobě přiblíží, se zlepší vaše finanční situace. Úplněk ukončí a uzavře situace související s prací a kariérou. Můžete podepsat výhodnější smlouvu, cosi ukončit a začít. Uzavře se nějaká pracovní záležitost. Slunce aktivuje domov a bydlení, ovšem Neptun zkreslí situaci spojenou s vaším zázemím, bydlením, můžete tak cosi přehlédnout. Můžete být oklamáni, nebo sami někoho zklamat. Jupiter dlouhodobě působí na váš životní  posun. Černá Luna vám může přinést zklamání od přátel nebo společnosti. V březnu Mars vstupuje do vašeho znamení a ovlivní vaši pracovní aktivitu.

KOZOROH

Venuše, Merkur a karmické Pluto se pohybují Kozorohem, ocitáte se před zásadním životním rozhodnutím. Něco ukončíte, uzavřete. Novoluní vám přinese téma peněz a majetku. Objeví se nové nasměrování v hodnotách. Peníze jsou pro vás důležité, musíte být tvrdí a neústupní. Pracujte na svých financích, jinak prožijete chudé stáří. Mars vám nese do života nové osoby - přátele nebo společnost. Úplněk uzavře soudní nebo úřední záležitost, vnese jasno do tématu zahraničí a vzdělávání, školení. Pozor na dokumenty, může dojít ke zkreslení situace nebo přehlédnutí důležitého sdělení. Slunce s Neptunem v oblasti dohod a smluv jsou varováním před nepříjemnostmi, zklamáním. Venuše v Kozorohu působí příznivě do poloviny února, kdy budete nepřehlédnutelní. V této době můžete potkat důležitou osobu pro budoucnost.  

VODNÁŘ

Aktuální novoluní je pro vás nejdůležitějším v roce. Přináší vám nové nasměrování, zahájení nových projektů, silné pracovní nasazení. Mars aktivuje práci a pracovní oblast, budete v jednom kole. Jupiter vám dlouhodobě přeje v tématech - peníze a majetek sdílené s další osobou nebo bankou. Úplněk uzavře nějakou finanční záležitost. Slunce a Neptun v Rybách nabádají k opatrnosti při nakládání s penězi. Pozor na zkreslené představy, někdo vás může oklamat či zklamat, ale můžete i sami někoho dezinformovat. Zda záměrně, to nelze říci, je na vás, jak se k čemu postavíte. Vše si rozhodně řádně prostudujte a promyslete. V polovině února se přesunou Venuše a Merkur do Vodnáře. Nastává pro vás skvělé období, budete neodolatelní. Energie Venuše vás vyzvedne z davu. Březen vám nese nové přátelství, vrhnete se do víru společnosti.

RYBY

Mars aktivuje téma úřadů, soudů a zahraničí, učení. Můžete tedy rozšiřovat své vědomosti a nebo vzdělávat jiné. Venuše, Merkur a karmické Pluto vám přinesou zlepšení a zvýšení prestiže ve společnosti, mezi přáteli. Novoluní vás povede k rekapitulaci života, budete přemýšlet, jak dál v životě, kam se ubírat. Úplněk uzavře a ukončí nějaké vztahové záležitosti. Vnese jasno do dohod a smluv, partnerských situací. Slunce s Neptunem v Rybách mohou zkreslovat některé záležitosti spojené s lidmi narozenými v Rybách. Něco kolem vaší osoby bude jinak, než se zdá. Pozor na růžové brýle a nic neodkládejte, neodsouvejte. Vše je nyní nutné řešit hned. Jupiter vám dlouhodobě přeje v oblasti vztahů a dohod. Připravte se na novoluní v březnu, kdy začnete nějakou novou životní cestu, budete mít plno pracovních aktivit.

Astroložka Daniela Hannah, www.astrokarty.cz

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2272810
DnesDnes467
VčeraVčera1235
Tento týdenTento týden4221
Tento měsícTento měsíc5059

Partnerské weby