Kopcovitá krajina nad Balatonem je bohatá na zříceniny hradů, jež se nacházejí na výběžcích jižní části pohoří Bakony. Hrad Kinizsi v Nagyvázsony je typickým příkladem toho, jak byla ve středověku budována šlechtická obydlí jako sídelní centra. Oblast

Nagyvázsony byla ve vlastnictví starého šlechtického rodu Vázsony, který byl poprvé zmíněn v listinách již ve 12. století. Hrad i podhradní ves nechali vybudovat právě příslušníci tohoto rodu. Již po roce 1437 se šlechtici ztrácejí z písemných pramenů.

Hrad je uveden v listinách v roce 1469 pod názvem Castrum Wasonkew, kdy byl kastelánem Pál Udvary. Posledním mužským členem rodiny byl Lászlo Vezseny, jenž patřil mezi věrné přívržence krále Matyáše. Vezseny několikrát navštívil Řím a Benátky, zemřel v roce 1472. Celé panství pak připadlo jako odúmrť králi, který jej obratem daroval Pálu Kinizsimu. A v jeho držení zažil hrad největší rozkvět.

Vítěz nad Turky

Kinizsi věrně sloužil králi Matyášovi, účastnil se moldavského vojenského tažení, v roce 1476 se stal kapitánem v Nándorfehérváru, o rok později byl již zpět v rakouském tažení u Szabácse. U Kenyérmezönél uštědřil Turkům největší porážku, poté byli nuceni žádat o mírovou smlouvu (roku 1483). Tento vojevůdce známý jako „vítěz nad Turky“ se vypracoval z robustního mlynářského učedníka až na generála. Jeho postavení odpovídala i obranyschopnost hradu - obytná věž se stala hradním křídlem, v rozích věže zesílený vchod ochraňoval vnitřní části hradu a kolem byl vystavěn obranný val. Hrad tím získal zajímavý půdorys, který sestával ze tří vzájemně do sebe zapadajících obdélníků.

Kinizsi zemřel 29. listopadu 1494, pohřben byl v chrámu v rodinné hrobce Vázsony. Náhrobek z červeného mramoru mu nechala zbudovat manželka Benigna.

Smutný konec Benigny

Benigna dlouho vdovou nezůstala, za necelý půlrok si vzala Marka Horvátha z Kamácsáci.

Horváth zemřel v roce 1508 a Benigna se následujícího roku znovu vdala za Jiřího Kereki, jenž v průběhu jejich manželství padělal dokumenty, vyplenil kostel, kradl a jakýkoli hřích mu nebyl cizí. A nakonec v roce 1519 zavraždil i svou ženu. Soud vraha Kerekiho odsoudil na smrt a nařídil zabavení rodového majetku, ale král Ludvík II. Jagellonský, s ohledem na zásluhy Pála Kinizsiho, mu dal milost.

Osudová bitva u Moháče

Bitva u Moháče se odehrála roku 1526 a byla jednou z nejdůležitějších bitev první poloviny 16. století. Ludvík Jagellonský, král uherský a český, se v ní pokusil zastavit tureckou expanzi do nitra uherské části své říše, avšak neuspěl. V boji se zhruba dvakrát silnějším a lépe vyzbrojeným i vycvičeným protivníkem utrpěl zdrcující porážku a na útěku zahynul.

Uhři překročili Dunaj u Moháče a zde se utábořili, hned ráno 29. srpna vyrazili. Uherské vojsko bylo rovnoměrně rozděleno do třech křídel, zleva byly neprostupné bažiny. Osmané byli rozděleni na tři řady pěšáků a navíc několikatisícový oddíl měl bojiště obejít a zaútočit zezadu.

První řada Turků zaútočila asi hodinu po poledni. Uhři a další křesťané ji dokázali obrátit na útěk a vyrazit do protiútoku proti příchozí druhé řadě. Na pravé křídlo v těch chvílích zaútočila lehká islámská jízda a uherský protiútok byl zastaven. Bojovali už i uherské jízdní zálohy. V tuto chvíli probíhal tvrdý nerozhodný boj, a tak vyrazila třetí řada složená z osobní gardy Sulejmana - zkušených janičářů.

Bitva probíhala už asi hodinu. Příchod janičárů znamenal obrat. Uherské oddíly se začaly rozpadat a z nejvytíženějšího pravého křídla křesťanské armády začali utíkat první vojáci. Na bojiště navíc dorazila skupina, která uherskou armádu obešla. Uherské vojsko bylo poraženo, rozehnáno, bojovaly už jen jeho zbytky.

Král Ludvík při útěku utonul v bažinách. Na obou stranách byly ztráty skoro stejné - 16 000 mužů. Pro uherskou armádu to znamenalo drtivou porážku. Ludvíkovi hodně uškodilo, že třetina jeho armády, v čele s Janem Zápolským (8 000 Uhrů a 5 000 Chorvatů), zůstala u Segedína a nestihla se dostavit na bojiště včas.

Vzestup Habsburků

 Výsledkem bitvy nebyl jen počátek hegemonie Turků v Uhersku (kteří rychle postupovali směrem na sever až k dnešnímu Slovensku), ale i vymření českouherské větve Jagellonců.

Turci zanedlouho poté obsadili Budín, hlavní uherské město, od té doby je bitva u Moháče symbolem porážky maďarského národa.

Uherským i českým králem se stal Habsburk Ferdinand I. Habsburkové vstoupili s konečnou platností do Evropské politiky a na čas se stali nejmocnějším evropským rodem.

Palírna ve věži

Po bitvě u Moháče byl hrad opuštěn. V roce 1528 král Ferdinand Habsburský daroval panství Kinizsiho bývalému rychtáři jménem Horváth. Rodina Horváthů vymřela v roce 1649, hrad poté do držení získal Štěpán Zichy, takže nadále zůstal v majetku královské gardy. V době povstání Františka Rákócziho mělo opevnění ještě nějakou roli, ale po porážce povstalců ztratilo jakýkoli vojenský význam. Později byly interiéry obytné věže upraveny na vězení a po roce 1756 sloužily jako palírna. O celkovou údržbu hradu se nikdo nestaral, a tak v roce 1856 stála už jen věž. V jejích neporušených pokojích bydleli staří čeledíni, poslední z nich se odstěhoval v roce 1955.

Za návštěvu stojí Poštovní muzeum nad hradem, jakož i světoznámá porcelánka v Herendu.

Text a foto: Petr Šafránek

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2274968
DnesDnes603
VčeraVčera1233
Tento týdenTento týden6379
Tento měsícTento měsíc7217

Partnerské weby