Hrad byl vybudován pravděpodobně v první polovině 12. století. V roce 1160 je uveden pod názvem Červený kámen (Rotenstein) a sloužil jako sídlo mocného šlechtického rodu z Bambergu. Ke konci 12. století byl jedním z hlavních rodových center hrabat z

Clam-Velburgu v centrálním Horním Rakousku (Mühlviertel).

Když hrabě Oldřich z Clam-Velburgu během 5. křížové výpravy zemřel bez potomků, připadlo „castrum Rotinsteine“ roku 1218 na babenberského zemského knížete - vévodu Leopolda VI. V roce 1281 dal Rudolf I. Habsburský panství s hradem do zástavy Oldřichovi z Capellenu, jenž byl krajským soudcem a hejtmanem v rakouské oblasti nad řekou Enns. Z předešlé doby měl významné vojenské pocty za služby u pozdějšího císaře v bitvě u Dürnkrutu.

Kolem roku 1300 bylo relativně skromné románské hradní jádro značně rozšířeno. Po smrti Eberharda II. z Capellenu v roce 1406 došlo mezi jeho dcerami, které dědily otcovský majetek, k dlouhodobým sporům. Nakonec přešel Ruttenstein roku 1418, jako zemské knížecí léno, do majetku Reinprechta II. z Wallsee. Po roce 1483 Reinbrechtem V. tato rodina vymřela po meči, a tak bylo panství dáno do zástavy jedné z větví rodu Liechtensteinů, která tehdy sídlila na hradě Steyregg.

Majetek Liechtensteinů

Stálé vylepšování dělostřelecké techniky a vyšší účinnost při obléhání v průběhu 15. století vedly k výstavbě nové obvodové hradby, jež měla udržet moderní děla ve větší vzdálenosti od obytných částí hradu. Vzhledem k tomu, že Kryštof z Liechtensteinu stál v „uherských“ válkách proti Bedřichovi III. na straně maďarského krále Matyáše Korvína, byl mu kromě panství Waxenberg a Wesenstein zabaven císařem také Ruttenstein.

Císař předal hrad v roce 1492 jako zástavní držení bratrům Jindřichovi a Zikmundovi Prüschenkům, kteří se tak stali držiteli rozsáhlých pozemků. Nicméně páni z Liechtensteinu vyplatili zástavu a brzy získali Ruttenstein zpět. Ale panství jim zůstalo pouze do roku 1556, neboť bylo přislíbeno Ferdinandu Helfrichovi z Meggau, kterému patřil také sousední Greinburg. S tímto panstvím zůstal Ruttenstein sloučen až do současnosti.

Hrad ztrácí vojenský význam

V roce 1594 vznikl na hradě rozsáhlý požár, který vážně poškodil celou dispozici. Přesto byl Ruttenstein již ve stejném roce zpátky na seznamu útočištných míst, která byla určena k ochraně civilního obyvatelstva v případě tureckého vpádu.

Za vlády Leonarda Helfricha z Meggau (1615) došlo ke změně v majetkových poměrech, kdy se tehdejší zástavní zboží stalo svobodným majetkem. Dcera Anna, jedna z jeho pěti dědiček, byla provdána za hraběte Zikmunda Ludvíka z Dietrichsteinu. Zikmund a jeho potomci neměli zájem starat se o nákladnou údržbu tohoto velikého hradu, který již stejně ztratil svůj vojenský význam. Když slavný rytec Jiří Matyáš Vischer roku 1674 navštívil hrad, byl už v troskách a zarostlý stromy.

Zásahem blesku vznikl v roce 1727 požár, který vedl k dalšímu zhoršení stavu dispozice. Vzhledem k velkému vlastnictví lesů bylo panství nicméně ještě docela výnosné. Kolem roku 1750 k němu patřilo ještě 632 obydlí zdejších poddaných. (Známý hornorakouský učenec Jan Kryštof Stelzhammer byl synem bývalého panského správce.)

Zříceninu zachránili nadšenci

 Roku 1781 získal hrabě Josef Karel z Dietrichsteinu do svého držení panství Greinburg a tím také Ruttenstein. Hrabě prodal obě sídla roku 1811 armádnímu dodavateli Michaelu Finkovi. Od jeho věřitelů jej získal v roce 1823 Arnošt, vévoda Sasko-Coburg-Gotha, jehož rodinné nadaci stále patří rozsáhlé lesy, včetně zříceniny.

Po roce 2000 zde proběhly rozsáhlé zabezpečovací práce, a to díky místnímu hradnímu spolku.

 Ruttenstein je jednou z nejmohutnějších hradních zřícenin v zemi. Nachází se na 758 m vysokém skalním kuželovitém návrší nad obcí Dolní Hofstetten. Jeho rozloha je přibližně 4 800 metrů čtverečních.

 Hrad byl původně nazýván Červený kámen, neboť ten byl použit jako stavební materiál.

Text a foto: Petr Šafránek

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2272447
DnesDnes104
VčeraVčera1235
Tento týdenTento týden3858
Tento měsícTento měsíc4696

Partnerské weby