Novoluní z konce ledna (ve Vodnáři) působí v začátku února. Úplněk ve Lvu 11. února je významný pro zrozence znamení Lva. Opatrnost je na místě, několik dní před úplňkem bude kritických. V den úplňku navíc dojde k polostínovému zatmění Měsíce, což zkomplikuje

některé situace, jež budete řešit. Úplněk obecně ukončí a uzavře záležitosti spojené s výtvory, dětmi a partnery. Do úplňku dokončete vše rozpracované, kdo řeší pracovní a partnerské vztahy, bude mít po úplňku jasno. Únorové novoluní proběhne 26. února ve znamení Ryb, právě pro Ryby bude důležité. Ostatním dává možnost skoncovat se závislostmi. Otevírá témata ezoteriky - jasnozřivost a intuice, napojení na minulé životy. Citlivým osobám může přinést depresivní stavy či živé sny. Při novoluní asistuje Neptun, planeta intuice, mámení a podvodů, a sestupný karmický uzel. Je důležité nenechat se ošálit, nastavit si cíle a postupovat systematicky vpřed, nenaletět podvodníkům ani bujné fantazii. Černá Luna se 13. února přesune ze znamení Štíra do oblasti Střelce.

BERAN

V začátku února vás čeká pracovní posun. Mars se setkává s Venuší, toto spojení je o penězích, lásce a hodnotách. Černá Luna (aktivovaná Marsem) varuje před sexuálními zálety a podvodnými finančními machinacemi. Díky Marsu a Venuši okouzlíte okolí, budete mít hodně práce, ale i energie. Zaměříte se na sebeprosazení. Pozor však na horlivost, neplýtvejte silami. Úplněk přinese jasno do oblasti plodů a výtvorů, dořeší téma dětí a partnerů. Může dojít k ukončení nebo uzavření smluv v pracovním nebo partnerském soužití. Černá Luna může přinést problémy s úřady, soudy, ezoterikou a vzděláním, touhu rozvíjet či zatratit duchovní stránku. Může vám škodit, zdržovat vás či ponoukat. Nenechte se vtáhnout do nepříjemných situací. Při novoluní se Slunce a Luna spojí s Neptunem, sestupným karmickým uzlem a Merkurem. Mars u Uranu způsobuje nestabilní prostředí, může přijít zvrat ve vašem životě. Novoluní aktivuje případné nepřátele, budete rekapitulovat, přemýšlet co ukončit, kam směřovat.

BÝK

V začátku února mohou přijít nové pracovní možnosti, projekty, otevře se vám cesta ke kariérnímu posunu. Budete zřejmě podepisovat úřední dokumenty. Vzhledem k Černé Luně si dejte pozor na pracovní vztahy, smlouvy a dohody, také na pomluvy a nepřátelství od blízkých osob. S úplňkem dořešíte téma žen v rodině, oblast bydlení nebo pracovního zázemí, získáte jasno v rodinných záležitostech. Černá Luna po přesunu začne „řádit“ v oblasti financí a sexuality. Pod jejím vlivem budete řešit majetek, který sdílíte s další osobou nebo bankou. Černá Luna odemyká brány do minulých životů a přechází přes témata okultismus, transformace duše, sexualita a peníze. Mohou se vyhrotit vztahy s dětmi, rodiči. Hlídejte si majetek, jelikož Černá Luna pohlcuje a bere. Ve vztazích buďte věrní, nezneužívejte rituály a okultní vědy. A pozor i na úrazy! Mars se pohybuje domem odstraňování, ukončí vše, co nemá pokračovat - většinou půjde o práci, spolupráci, nějakou činnost. Může rovněž vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti, ale také tajemství, jež měla zůstat skrytá. Při novoluní se Slunce a Luna spojí s Neptunem, sestupným karmickým uzlem a Merkurem. Mars se bude pohybovat u Uranu. Novoluní vám přihraje nové přátele, otevře dveře do společnosti, mezi osoby, k nimž chcete patřit.

BLÍŽENCI

V začátku února se objeví nové možnosti související s úředním jednáním, vzděláváním. Toužíte-li cestovat, planety vám přejí. Budete tvořit a podepisovat dokumenty týkající se peněz a majetku. V souvislosti s Černou Lunou ale pozor na zdraví a psychiku. Úplněk uzavře situace spojené s úřady, vnese jasno do oblasti učení, ale také do situací se sourozenci. Přináší i další téma, tím je auto nebo jiný dopravní prostředek. Černá Luna se přesune z oblasti zdraví do tématu vztahů (partnerských i pracovních), smluv a dohod. Pohltí vše, co se má ukončit, nebo naopak nastartuje nové spojení s někým. V této době vypluje na povrch vše nevyřešené, nebude jednoduché se dohodnout. Mars vám ale přinese pomoc z okolí. Využijte konexe a známosti pro své projekty. Při únorovém novoluní se Slunce a Luna spojí s Neptunem, sestupným karmickým uzlem a Merkurem. Pohyb Marsu u Uranu aktivuje nestabilní prostředí. Otevřou se vám nové možnosti v pracovní rovině, budete možná řešit dilema kariéra versus domov. Musíte si nastavit priority.

RAK

Se začátkem února se vám otevírají nové možnosti v oblasti financí, půjček, hypoték, prodeje a nákupu (např. nemovitostí). Vzhledem k Černé Luně ale pozor na situace spojené s dětmi, pracovními a životními partnery. Úplněk vnese jasno do finančních záležitostí. Černá Luna se přesune z oblasti dětí a partnerů do témat zdraví, péče o osoby blízké. Neřešené nemoci se přihlásí o slovo. Nehazardujte se zdravím, podpořte svou kondici i psychiku. Mars zaktivuje vše, co se týká pracovních aktivit a kariéry. Nelze vyloučit postup v kariéře. Zvýší se vaše prestiž. Období je příznivé pro uzavírání obchodních dohod, reorganizaci práce. Při únorovém novoluní se Slunce a Luna spojí s Neptunem, sestupným karmickým uzlem a Merkurem. Otevře se vám oblast vzdělávání a rozšiřování vědomostí. Novoluní může přinést řešení jakýchsi cest, zlepšit situaci kolem úředních záležitostí.

LEV

První polovina února vám otevře možnosti v rámci pracovních a životních partnerů. Čeká vás zamyšlení a konání v oblasti spolupráce a zdraví. V souvislosti s Černou Lunou dejte pozor na situace spojené s domovem, rodinou, ženami v rodině. Aktivuje se téma bydlení a zázemí, jež řešíte dlouhodobě. Úplněk je pro vás velmi důležitý, pod jeho vlivem dořešíte vztahové záležitosti, vnesete si jasno do oblasti dohod a smluv, nastavíte nová pravidla. Černá Luna se přesune z tématu bydlení a pracovního zázemí do oblasti dětí a partnerů. Aktivuje a vyčistí karmické zátěže, jež se vlečou minulými životy. Vytvoří zdánlivě problematické situace v souvislosti s dětmi, partnery či tvorbou. Mars aktivuje vše související s duchovním rozvojem, rozšiřováním vědomostí, zahraničím, se soudy či úřady. Během novoluní se Slunce a Luna spojí s Neptunem, sestupným karmickým uzlem a Merkurem, Mars se pohybuje u Uranu. Novoluní vám přinese nové možnosti spojené s financemi (hypotéky, půjčky, peníze a majetek ve společném jmění s jinou osobou nebo bankou).

PANNA

V začátku února se může objevit nový společník nebo kolega. Získáte nové možnosti v oblasti zdraví a zdravého stylu života, ale také spolupráce a práce. V souvislosti s Černou Lunou si dejte pozor na situace spojené s úřady a písemnostmi, dopravními prostředky a cestováním. Úplněk ukončí některé vaše životní situace, odemyká pomyslnou 13. komnatu. Budete rozjímat a přemýšlet, co chcete ukončit, co vám nevyhovuje. Buďte rozhodně opatrní na své zdraví a zejména psychický stav. Po přesunu Černé Luny do oblasti bydlení, domova a pracovního zázemí bude docházet k situacím, jež vás budou nutit udělat si v těchto tématech jasno. Musíte si ale uvědomit, zda vás jen nepálí „dobré bydlo“, jestli vás ke změnám netlačí a nenavádí Černá Luna. Na druhou stranu vám může pomoci nalézt vhodnější místo, nové  základy pro život. Mars svým postavením otevírá aktivitu v tématech finančních (můžete řešit půjčky, hypotéky, dědictví, ale i možné dluhy) a také v rámci sexu, okultismu a napojení na smrt či ostatní duchovní směry. Lze investovat, nakupovat, prodávat. O novoluní se Slunce a Luna spojí s Neptunem, sestupným karmickým uzlem a Merkurem. Mars u Uranu aktivuje nestabilní prostředí. Můžete řešit a podepisovat nové smlouvy a dohody, nastavovat nová  pravidla ve vztahu pracovním či partnerském.

VÁHY

V první polovině února budete řešit děti, plody a výtvory, oblast partnerských a pracovních vztahů. V souvislosti s Černou Lunou pozor na situace spojené s financemi. Úplněk ukončí přátelství s osobami, s nimiž nesouzníte. Černá Luna se posléze přesune z tématu financí do oblasti úřadů, komunikace. Situace, které začne přitahovat, se budou týkat cest, vztahů, úřadů, ale též sourozenců. Musíte si s nimi určité záležitosti vyjasnit. Pište jim, mluvte s nimi. Mars v Beranu vztahy posílí, nebo ukončí. Pocítíte zvýšenou chuť komunikovat, sdělovat své názory, projevovat se. Můžete publikovat, přednášet, vést úspěšná obchodní jednání, dohodnout si nové podmínky, podepsat smlouvy… Období přeje i návštěvám přátel. O novoluní se Slunce a Luna spojí s Neptunem, sestupným karmickým uzlem a Merkurem. Mars u Uranu aktivuje nestabilní prostředí. Novoluní odstartuje touhu po zlepšení vzhledu, začnete dělat něco pro své zdraví. Novoluní vám pomůže najít cestu ke zlepšení kondice. Také vám však připomene pracovní závazky.

ŠTÍR

V začátku února můžete řešit nové bydlení či pracovní zázemí. Nastartujete cestu za rodinným štěstím. Je třeba ukončit a uzavřít jednu životní kapitolu, zprávy týkající se zásadních záležitostí urychlí dění. Černá Luna (aktivovaná Marsem) vás brzdila, prověřovala, jak dokážete fungovat za ztížených podmínek. V únoru se přesouvá do znamení Střelce a vám přestane škodit. Úplněk ukončí jakousi vaši pracovní aktivitu, může vám přinést něco nového do oblasti práce, kariéry. Do úplňku musíte ukončit vše, co chcete nechat ze svého života odejít. A naopak hned po úplňku je vhodné podepsat smlouvy nové a dořešit pracovní téma. Po přesunu Černé Luny do Střelce můžete řešit větší výdaje, těžkosti s financemi. Otevře se téma peněz - můžete zbytečně moc vydávat, nebo hodně získat. Záleží na vás, nakolik v tom máte jasno. Mars v Beranu zvyšuje aktivitu kolem spolupráce. Ve hře je navázání nových kontaktů, ale také nutnost splnit úkoly, které jste slíbili vykonat. Nesmíte opomenout ani své zdraví. O novoluní se Slunce a Luna spojí s Neptunem, sestupným karmickým uzlem a Merkurem. Mars se pohybuje u Uranu. Novoluní vám otevře cestu k novému pracovnímu či životnímu partnerovi. Budete též řešit situace spojené s dětmi.

STŘELEC

V začátku února můžete řešit úřední záležitosti, více cestovat, komunikovat. Pluto urychlí dění ve financích. S přesunem Černé Luny do vašeho znamení se objeví problémové situace, které budete muset do konce roku vyřešit. Úplněk ukončí záležitosti spojené s cestami, zahraničím. Uzavře veškeré úřední záležitosti, vnese jasno do oblasti vzdělávání a rozšiřování vědomostí. Černá Luna aktivuje vaše minulé životy, vyvolá ve vás silné emoce vůči sobě. Můžete si připadat hloupě. Lekce, přicházející v podobě sobectví a egocentrismu, ovlivní vaši vnitřní proměnu. Můžete mít pocit, že jste bržděni, setkáte se s lidmi i záležitostmi z minulých životů. Mars aktivuje témata - děti, partneři a tvorba. Díky jeho vlivu se budete chtít prezentovat, vrhat do společnosti či milostných dobrodružství. Pod jeho vlivem vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Období přeje zkouškám, přijímacím pohovorům, ale i lásce. Můžete se seznámit s důležitou osobou, potkat nového společníka. O novoluní se Slunce a Luna spojí s Neptunem, sestupným karmickým uzlem a Merkurem. Mars se pohybuje u Uranu. Vám se otevře cesta k novému bydlení, práci či pracovnímu zázemí. Kariéra, práce, rodina a domov, to jsou témata, ve kterých si musíte určit priority.

KOZOROŽEC

Máte otevřenou cestu k finančnímu vylepšení životní situace, přijdou změny spojené s prací, bydlením nebo lidmi kolem vás. Úplněk ukončí nějakou záležitost kolem peněz, vnese jasno do oblasti financí. Přesun Černé Luny vám dá napojení na „druhý břeh“, propojí vás s minulými inkarnacemi. Všímejte si lidí, které potkáváte. Na povrch vyplují důležité, osudové, informace. Cosi se ukončuje, můžete prožívat pocity samoty a izolace. Leccos se odtajní, nepřátelé vám mohou škodit. V této době je vhodné žít v pravdě - bez skrývání a podvádění. Mars vás bude tlačit do aktivity v rámci rodiny a bydlení. Budete řešit ženy v rodině, zabezpečení rodiny. Pocítíte však i touhu udělat něco pozitivního v oblasti zdraví.

O novoluní se Slunce a Luna spojí s Neptunem, sestupným karmickým uzlem a Merkurem, Mars bude u Uranu. Otevřou se vám dveře k vyřizování úředních věcí a vzdělávání. Bude ideální čas k nákupu auta.

VODNÁŘ

Začátek února vás nasměruje na novou životní cestu a dodá vám energii. V souvislosti s Černou Lunou si ale dejte pozor na oblast práce a peněz. Měli byste znát svou vlastní hodnotu a zacházet s financemi uvážlivě. Úplněk ukončí vztahové záležitosti, vnese jasno do dohod a smluv. Ukončíte nebo podepíšete nějaké smluvní ujednání s pracovními partnery. Lze ukončit vztah, který nefunguje, nebo domluvit a nastavit nová pravidla. Přesun Černé Luny zasáhne do vašich přátelství. Můžete změnit společnost, zemi, kamarády. Někoho můžete ztratit, sami cosi ukončit, abyste připravili svůj život na nové vztahy, příliv nových lidí. Mars působí na oblast komunikace, přesunů a cest. Období přeje návštěvám přátel. Zvýšená aktivita se týká také úředních záležitostí, mluvené i psané komunikace. Budete okolí sdělovat své názory, projevovat se, cestovat. O novoluní se Slunce a Luna spojí s Neptunem, sestupným karmickým uzlem a Merkurem, Mars bude u Uranu. Otevře se vám oblast financí, můžete zvýšit svou hodnotu, majetek a prestiž.

RYBY

V první polovině února budete rekapitulovat  a přemítat, jak dál v životě. Ujasněte si, co chcete ukončit. V souvislosti s Černou Lunou a Marsem  se aktivují situace spojené se zahraničím, úředním jednáním. Problémy můžete mít v oblasti vzdělávání. Úplněk ukončí nějaké zdravotní potíže, zejména psychického charakteru. Vnese jasno do témat zdraví, péče o druhou osobu. Do úplňku posilujte svou psychiku, pozor na emoce. Co se týká zdraví, nic neodkládejte. Přesun Černé Luny následně zasáhne do vaší práce a kariéry. Ale vše nepříjemné se děje pro vaše dobro. Černá Luna jen pohltí vše, co je špatné. Máte-li práci, v níž vás nečeká postup nebo úspěch, bude vám odebrána ze života. Ale vesmír se postará, abyste našli vhodnější zaměstnání, díky němuž vyřešíte karmické úkoly z minulých životů. Lze čekat zásadní rozhodnutí, které ovlivní vaši budoucnost. Mars úřaduje v oblasti peněz, majetku a hodnot. Budete se ve zvýšené míře věnovat financím (můžete cosi výhodně koupit nebo prodat), ale také sebehodnotě. O novoluní, které je pro vás velmi důležité, se Slunce a Luna spojí s Neptunem, sestupným karmickým uzlem a Merkurem, Mars se pohybuje u Uranu. Otevře se vám nová životní kapitola, nastoupíte na novou životní cestu. 

Daniela Hannah, www.astrokarty.cz

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2318015
DnesDnes669
VčeraVčera1226
Tento týdenTento týden2819
Tento měsícTento měsíc24941

Partnerské weby

apartman banner