0104indianske 2Historie indiánských národů je velmi dlouhá a bohatá. Tito obyvatelé Nového světa na rozdíl od Řeků, Římanů či Egypťanů dokázali odolat dominantnímu postavení bělochů a přežívají, byť v omezené míře, dodnes. Když bílí obyvatelé osídlovali indiánská území, setkávali se zde

s poměrně rozvinutým systémem medicíny. Skoro každý Indián, ať již pocházel z plání nebo z hor, věděl o anatomii lidského těla a různých léčivých prostředcích mnohem více než průměrný Evropan. A v některých směrech dokonce i více než evropský lékař.

Úcta k přírodě

Znalost různých léčiv byla u původních obyvatel Ameriky v době jejího osídlování ve srovnání se znalostmi lidí, kteří sem přicházeli hledat nový domov, mnohem větší. Například původní obyvatelé Ameriky jsou považováni za vynálezce injekční stříkačky a byla jim také známa skutečnost, že hluboké rány se lépe hojí pomocí drenáže. Byli rovněž blízko objevení inzulínu i antikoncepčních tablet. Základem jejich léčitelství byla hluboká znalost přírodních zákonů, respekt k matce Zemi, důkladné poznání společnosti a vztahů v ní, právě tak jako úcta k duchovnímu životu. Jejich systém spočíval v rovnováze mezi tělem a duší, vzývali své bohy stejně tak, jako dodržovali běžná pravidla hygieny.

Zasvěcování do medicíny

Od kmene Pawnee pochází rituál nazývaný Hako. Představuje modlitbu za život, děti, zdraví a prosperitu. Obrací se k vesmírným silám - k otci nebes a matce Zemi. Ptáci, kteří mohou létat, jsou pak prostředníky mezi těmito dvěma místy. Orel je z poslů - ptáků - tím nejvyšším. Kukuřičný klas zase reprezentuje dceru nebe a Země, Matku Kukuřici. H´Uraru potom představuje posvátnou sílu, jež přináší a zachovává život. Zajímavé jsou léčitelské praktiky jedné ženy z kmene Navajů, kterou bílí pojmenovali Annie Kahn. O ní se vyprávělo, že byla svými rodiči zasvěcována do tajů medicíny ještě dříve, než se narodila.

0104indianske 3 Annie KahnDůležitá schopnost koncentrace

Rodiče Annie vedli k harmonii, která v přírodě existuje, vyprávěli jí příběhy rostlin, pohádky o jejích předcích, o čtyřech duších, jež má každý člověk, a o tajemstvích navajské kultury. Když vyrůstala, ukazovali jí své učení na zákonitostech a příkladech z přírody. Učili ji, jak co nejlépe využívat zraku, hmatu, sluchu, čichu a chuti. Při její výchově byl velký důraz kladen na koncentraci. Dobří šamani se totiž vyznačují úžasnou schopností soustředit se, nenechají se rušit okolím. Koncentrace umožňuje meditaci a hlubší myšlení.

Co je příčinou nemoci?

Annie Kahn postupně dospěla i k tomu, co jsou vlastně příčiny všech nemocí. Podle ní nejčastěji onemocníme, když se naše tělo nebo duše dostanou do nerovnováhy a ocitnou se tak mimo harmonický stav. Vše, co nás zasahuje zvenčí, může způsobit nějaké onemocnění. Myšlenkové reakce i reakce těla během nemoci způsobují napětí a nedostatek kooperace. Proto by měl mozek mít schopnost říci, co je třeba udělat. Avšak je-li příliš rychlý či příliš pomalý, může se stát, že nepřijme příčiny onemocnění, ale naopak jejich přijetí opozdí. Proto mohou tyto neshody způsobit velké zdravotní potíže. Aby se nemocný uzdravil, musí se nejdříve uvést do klidu, do vyrovnaného stavu. Musí také umět pochopit a přijmout svůj stav, neboť i to je součástí léčby.

Léčí hlavně Velký duch

Otázky, které Annie klade svému pacientovi, závisí na stavu nemoci a prostředcích, jimiž bude léčit. Jednou z nejdůležitějších otázek je, proč je pacient nemocný. Annie se ptá i na to, co pacient jí, co dělá, před čím se ukrývá, co tají a podobně. Naslouchá pak odpovědím a domýšlí si nevyřčené. Z toho všeho vychází při svých diagnózách. Každý z předpisů je velmi osobní. Jedná-li se o nějaký složitější případ, povolává Annie bylinkářku, která se specializuje na výrobu bylinných směsí. Pacient si pak s sebou domů odnáší kromě směsi i bylinu, aby ji mohl vnímat, osahat si ji, přivonět k ní a důvěrně se s ní seznámit. Podle Annie Kahn přichází uzdravení zevnitř, neboť základem uzdravení je spiritualita. Žádná indiánská léčitelka neřekne, že má moc léčit, neboť tato moc náleží jen Velkému duchu. A tak léčitelky z indiánského kmene Navajů, obdobně jako léčitelky starého Egypta, Řecka nebo Říma, vzývají své bohy či Velké duchy, aby jim přišli na pomoc léčit.

Pavel Kovář

Foto: archiv a Pixabay

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2274987
DnesDnes622
VčeraVčera1233
Tento týdenTento týden6398
Tento měsícTento měsíc7236

Partnerské weby