2804nadherne 1Pravoslavné chrámy, s charakteristickými cibulovitými zlacenými věžičkami, mají samozřejmě jinou vnitřní výzdobu, než na kterou jsme zvyklí z římskokatolických kostelů. V pravoslavném chrámu zaujímají významné místo ikony, které jsou přenosnými svatými

obrazy. Malují se vaječnými temperami na dřevěné desky s bílým nebo zlaceným podkladem. Ježíš Kristus, Matka Boží, světci a světice jsou zobrazováni ve stylizované podobě tak, aby vyvolávali náležitou úctu. K charakteristickým rysům ikon patří také to, že se nepřihlíží k perspektivě. Podle legendy byl prvním ikonografem sv. Lukáš Evangelista, který namaloval Pannu Marii s Ježíškem.

Řecké „brány krásy“

V pravoslavném kostele věřící od svatostánku s oltářem, který je vyhrazen pouze kněžím, dělí ikonostas neboli stěna s ikonami. Ikonostas tvoří tradičně čtyři řady obrazů, jež odshora dolů představují společenství svatých, dvanáct církevních svátků, dvanáct apoštolů a dvanáct proroků. Dvoukřídlé dveře uprostřed ikonostasu pokrývá šest desek představujících archanděla Gabriela, Matku Boží a čtyři evangelisty. V Řecku se těmto dveřím říká „brána krásy“, v Rusku pak „císařská brána“. Nad nimi jsou tři větší ikony znázorňující Boží soud,

Nejsvětější Trojici a Ukřižování Ježíše Krista. V průběhu bohoslužeb se často některá z ikon nosí kostelem a věřící ji líbají. V pravoslavných domácnostech jsou ikony umístěny na čestném místě a jsou předmětem uctívání. Původ mnohých děl je zahalen rouškou tajemství a také celou řadou legend.

Vzácná díla v našich chrámech

Nejznámějším pravoslavným chrámem je chrám sv. Vasila Blaženého na Rudém náměstí v Moskvě v Rusku. I u nás se nachází několik pravoslavných kostelů. Nejkrásnější z nich najdeme v západočeských lázních. Byly postaveny koncem 19. a počátkem 20. století za vydatného finančního přispění zámožných zahraničních lázeňských hostů a srbské a ruské šlechty. Ve Františkových lázních stojí pravoslavný kostel sv. Olgy s kopulí a věží zakončenou cibulovou bání. Pravoslavný kostel zasvěcený sv. Vladimírovi stojí v Mariánských lázních. Kostel je postavený v byzantském slohu, má věž s cibulovou bání. V tomto kostele se nachází vzácný ikonostas z porcelánu a majoliky. Naším největším a nejvýstavnějším pravoslavným chrámem je kostel sv. Petra a sv. Pavla v Karlových Varech. Jeho pět silně pozlacených kopulí tvoří výraznou dominantu města. Na pozlacení chrámových kopulí bylo použito 60 tisíc plátků zlata. V kostele jsou cenné ikony od slavného ruského malíře Tjurina.

Jiří Glet

Foto: Ludmila Veselá a archiv

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2275923
DnesDnes378
VčeraVčera1180
Tento týdenTento týden378
Tento měsícTento měsíc8172

Partnerské weby