02F08185Slunce se pohybuje do 19. února znamením Vodnáře, pak vstoupí do znamení Ryb, kde setrvá do 20. března. Novoluní proběhne 4. února ve znamení Vodnáře, bude tedy důležité hlavně pro osoby narozené v tomto znamení. Pod vlivem tohoto novoluní se budou řešit

témata - finance, vztahy, volnost a svoboda, vynálezy, nový systém, realizace plánů, stěhování a přesuny, na přetřes přijde i stabilita. Při novoluní se setkají Slunce, Luna, Černá Luna a Merkur ve Vodnáři. Novoluní přinese hodně emocí. Mars bude v konjunkci s Uranem v Beranu. Může dojít na neočekávané situace v pracovní rovině. Saturn spojil své síly s Plutem a sestupným uzlem v Kozorožci. Budou se dít zásadní, dá se říci osudové, věci. Úplněk vrcholí ve znamení Panny 19. února. Bude důležitý pro zrozence znamení Panny. Pod jeho vlivem se bude řešit oblast spolupráce a zdraví. Při úplňku působí Mars s Uranem v Beranu, Merkur a Neptun v Rybách, Venuše, Saturn a Pluto v Kozorožci.

BERAN

Novoluní vás uvrhne do nového prostředí. Můžete se přestěhovat, změnit práci, společnost, v níž se pohybujete. Jelikož se Mars nachází ve vašem znamení a navíc se přibližuje k Uranu, planetě zvratů, dojde na neočekávané situace, události naberou rychlý obrat. Úplněk ukončí spolupráci s určitou osobou. Do úplňku byste měli mít všechnu práci, kterou jste slíbili udělat, hotovou. Můžete něco tajit, nebo naopak vám někdo něco zatají. Můžete se dozvědět zajímavou informaci. Pozor na zdraví a pochroumanou psychiku. Mars, planeta aktivity, se 14. února přesune do znamení Býka, kde bude působit do konce března. Aktivuje peníze, majetek a hodnoty, těm se budete věnovat. Můžete nakupovat, utrácet a vydělávat peníze, investovat budete zejména do bydlení.

BÝK

Novoluní vás nasměruje na novou pracovní cestu. Černá Luna vám naznačí, kde být nemáte. Díky tomu pochopíte, kam se vydat. Čeká vás podepisování smluv a dokumentů, komunikace v souvislosti s pracovní tématikou. Čím dál více si budete uvědomovat, že se blíží životní změna. Úplněk ukončí nějaký pracovní nebo partnerský vztah. Vnese jasno do oblasti partnerství a také potomků. Měli byste si dát do pořádku úřední záležitosti (alimenty a jiné úřední dokumenty). Mars přeběhne přes Uran, což vám přinese neočekávané zvraty. Mars, planeta aktivity, se 14. února přesune do vašeho znamení, kde setrvá do konce března. Budete díky tomu plni fyzické energie a pravděpodobně odvedete kus perfektní práce na svých úkolech. Dostanete možnost vyřešit spoustu problémů a také toho hodně dokázat. Díky Marsu zvládnete překonávat různé překážky. Energii však využívejte účelně a v pozitivním slova smyslu, neplýtvejte s ní, nebuďte přehnaně horliví.

BLÍŽENCI

Novoluní vám otevírá cestu k úředním záležitostem spojeným s bydlením. Čekají vás podpisy smluv a úřední jednání. Komunikovat budete hodně na téma cestování a rozšiřování vědomostí. Může dojít na změnu práce nebo bydliště, společenství, v němž žijete. Úplněk uzavře témata - domov a bydlení. Vnese jasno do situací spojených se zdravím. Mohou nastat problémy se ženami rodu (s matkou, sestrou, dcerou). Budete přemýšlet, kam chcete pracovně směřovat. Důležité bude udržet si pevnou půdu pod nohama, žít v realitě a pracovat na kariérním postupu. Mars, planeta aktivity, se 14. února přesune do Býka, kde setrvá do konce března. Ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou půjde o práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Může aktivovat i nepřátele, nepříjemné pomluvy. Na světlo světa se dostanou staré nevědomé vzorce a začnou působit, aniž byste to tušili. Bude nutné odstranit z cesty ego, nedopustit, aby došlo k probuzení kontraproduktivní energie proti vlastní osobnosti.

RAK

Novoluní vám přinese nové možnosti jak vydělat peníze společně s další osobou. Budete podepisovat smlouvy a hovořit na téma peníze. Můžete požádat o hypotéku, získat peníze z dědictví či společných projektů. Dojde na nečekané události (rychlý obrat) v pracovní a kariérní oblasti. Úplněk ukončí situaci spojenou s autem nebo jiným dopravním prostředkem. Vnese jasno do úředních záležitostí, uzavře záležitosti vzdělávání. Mars, planeta aktivity, se 14. února přesune do Býka, kde setrvá do konce března. Aktivuje sféru skupinových vztahů, proto k naplnění svých cílů musíte spolupracovat s druhými lidmi. Přinese vám pomoc od přátel a osob blízkých. Choďte do společnosti, mezi lidi, může přijít důležitá osoba pro vaši budoucnost. 

LEV

Novoluní vám otevírá nové vztahy - pracovní i partnerské. Čekají vás nové dohody, podpisy a smluvní ujednání ohledně bydlení a domova. Slunce se pohybuje u Černé Luny spolu s Merkurem. Buďte tedy opatrní v souvislosti s dohodami. V úředních záležitostech lze očekávat rychlý obrat. Úplněk uzavře nějakou záležitost z finanční sféry. Do úplňku byste měli zaplatit dluhy nebo vyřešit veškeré pohledávky. Koncem února se vám bude ve finanční oblasti dařit. Mars, planeta aktivity, se 14. února přesune do Býka, kde bude působit do konce března. Aktivuje vše, co se týká práce a kariéry. Měli byste získat ocenění za svou práci a nelze vyloučit postup v kariéře. Pocítíte ctižádost a chuť prosadit se i ve společnosti. Zvýšíte si prestiž. Období je příznivé pro uzavírání obchodních dohod.

PANNA

Novoluní vám otevírá cestu k nové spolupráci a spolupracovníkům. Merkur s Černou Lunou asistují u novoluní. Čeká vás mnoho práce, což vám může přinést fyzické vyčerpání a psychické problémy. Bude také hodně práce, která nikam nepovede. Může dojít na neočekávané situace v souvislosti s finanční oblastí, kde nastane nenadálý obrat. Úplněk ve vašem znamení uzavírá vztahy a smlouvy v pracovní a partnerské rovině. Nastavíte nová pravidla. Uvědomíte si, s kým chcete žít a pracovat. Po úplňku bude lépe. Mars, planeta aktivity, se 14. února přesune do Býka, kde setrvá do konce března. Pohybovat se bude oblastí práva, úředních záležitostí a soudů.  Jeho aktivita se může také projevovat v souvislosti s cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přijde touha rozvíjet se po duchovní stránce.

VÁHY

Novoluní vám přinese novou cestu do oblasti  potomstva a partnerů. Vyčistíte si život od nevyhovujících vztahů, aby mohly nastat příznivé změny. Může se objevit nový pracovní nebo životní partner. Dostanete příležitost, někdo vám nabídne zajímavý projekt. Na nečekané zvraty může dojít ve vztazích. Úplněk vám přinese rozpor mezi srdcem a rozumem, vztahy budou vyhrocené. Psychika a zdraví budou v ohrožení. Do dalšího úplňku na sebe musíte dávat pozor, neměli byste přepínat síly. Mars, planeta aktivity, se 14. února přesune do Býka, kde setrvá do konce března. Pohybovat se bude oblastí hodnot, které sdílíte s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což vás může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje.  V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, ale i možné dluhy souvisejí s prací.  Tranzit Marsu je více zaměřen i na oblast sexu a všeho kolem sexuality. Pozor ale na nechtěné těhotenství.

ŠTÍR  

Novoluní vám otevírá cestu k novému domovu (bydlení), pracovnímu zázemí. Jelikož u novoluní asistují Černá Luna s Merkurem, můžete prožívat silné emoce. Čeká vás podepisování listin, komunikace na téma domov. Vše se bude točit zejména kolem žen (matka, manželka). Na neočekávané situace může dojít v souvislosti se spolupracovníky nebo v pracovní rovině. Úplněk uzavře vaše působení v určitém společenství. Změníte lidi kolem sebe, můžete se přestěhovat nebo zaznamenáte pracovní změnu. Mars, planeta aktivity, se 14. února přesune do Býka, kde setrvá do konce března. Aktivuje oblast založenou na intimitě mezi dvěma lidmi v partnerském vztahu, ale i vztahy obecně na všech úrovních. Energie Marsu bude o sebeprosazení, což občas vnese nepřátelství do vztahů. Mohou utrpět i intimní vztahy. Pro spolupráci i vztahy bude důležitý kompromis. Z dlouhodobého pohledu může toto období narušit i ty nejlepší vztahy. Pozitivně se dá ale využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na povrch a pročistila se nahromaděná negativní energie. Skutečný smysl spočívá ve využití energie k budování vlastních vztahů. Měli byste se vyhýbat zbytečným sporům s druhými. Mohou se vyskytnout právní spory, potíže se zákonem.

STŘELEC

Novoluní vám přinese řešení záležitostí spojených s dopravními prostředky a úředními záležitostmi, podepisování smluv a dohod, cesty za vzděláním, hodně komunikace. Na nečekané děje může dojít v partnerské rovině, zejména v té pracovní. Planetka Ceres se dlouhodobě pohybuje vaším znamením, tedy dostanete zabrat. Jupiter vám odebere vše, co do vašeho života nepatří, abyste se mohli posunout. Úplněk uzavře určitou životní oblast. Vnese jasno do pracovních aktivit a kariéry. Mars, planeta aktivity, se 14. února přesune do Býka, kde setrvá do konce března. Bude po vás žádat zodpovědnost a plnění povinností. Působit bude však i ve sféře zdraví. Můžete zaznamenat zdravotní problémy, které se projeví ve formě infekce, horečky či nehod.

KOZOROŽEC

Novoluní vám otevírá téma peníze a majetek v souvislosti s bydlením. Černá Luna s Merkurem rozvíří emoce na toto téma. Čekají vás komunikace a podepisování písemností. Na nečekané události může dojít v souvislosti s bydlením, domovem a také zdravím. Venuše se pohybuje vaším znamením, tak můžete využít její přízně. Budete nepřehlédnutelní, bude o vás slyšet. Úplněk uzavře jakési úřední záležitosti. Vnese světlo do oblasti rozšiřování vědomostí a všeho, co souvisí s úřady. Konec měsíce přinese řešení auta nebo jiného dopravního prostředku. Tento rok je rokem plným osudových situací, které vám přinesou zásadní životní změny. Mars, planeta aktivity, se 14. února přesune do Býka, kde setrvá do konce března. Mars aktivuje téma, v němž jde nejvíce o to být sami sebou a ostatním dát najevo, kdo jste. Zvýší se ale i milostné touhy. Fyzické milování bude pro vás důležitější než pouhé romantické setkání. Mars aktivuje sex jako formu sebevyjádření. Jenom sex však nestačí na to, aby přivolal nový milostný vztah. Aktivována je i oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod vlivem Marsu má vzniknout něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Čas přeje cestám a zkouškám, přijímacím pohovorům. Můžete se seznámit s důležitou osobou, může přijít nový společník. Pracovně se vám bude dařit.

VODNÁŘ

Novoluní ve vašem znamení vás nasměruje na novou životní cestu. Při novoluní asistují Černá Luna s Merkurem, takže vše bude složitější zejména emočně. Budete hodně cestovat, komunikovat a podepisovat dokumenty. Musíte se rozhodnout - žít v souladu s touhou po svobodě nebo plnit závazky? Máte ztíženou cestu kupředu, neočekávané situace mohou nastat v souvislosti s dopravním prostředkem, pracovní cestou. Úplněk vnese jasno do financí, které sdílíte s další osobou, případně je máte ve společném vlastnictví. Měli byste doplatit veškeré závazky, případně by se k vám měly vrátit peníze, které vám někdo dluží. Koncem měsíce můžete očekávat zvýšení platu, případně zvýšíte ceny za své služby. Uvědomíte si svou hodnotu. Mars, planeta aktivity, se 14. února přesune do Býka, kde setrvá do konce března. Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijete. Budete vylepšovat své pracovní zázemí či bydlení. Nelze vyloučit domácí hádky, řešení záležitostí souvisejících se ženami rodu (matka, babička, tchyně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítíte chuť vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budete se snažit o zvýšení životní stability, řešit ale můžete i zdraví a psychiku. 

RYBY

Novoluní vám přinese rekapitulaci jak dál v životě. Budete přemýšlet, kudy se ubírat. Černá Luna s Merkurem vyvolají silné emoce. Připravte se na své novoluní, které proběhne začátkem března, kdy naleznete svou cestu. Tyto dny budou pro vás velmi náročné, měli byste dát dát pozor na svou psychiku a potažmo i zdraví. Dostanete informace o své osobě, můžete se dostat do pomluv. Dozvíte se nějakou tajnou informaci, nebo se o vás něco dozvědí ostatní. Vše vyjde na povrch. Nečekané děje mohou nastat v rámci financí. Úplněk uzavře vztahové záležitosti, pracovní či partnerské vztahy projdou otřesem. Rozum a srdce budou v konfliktu. Úplňkem se vše vyjasní. Konec měsíce pak situace uklidní. Budete hodně hovořit, cestovat a všude o vás bude slyšet. Planetka Ceres vám dá zabrat v pracovní rovině, ale aktivita se vám vyplatí. Toto je rok pracovního posunu. Mars, planeta aktivity, se 14. února přesune do Býka, kde setrvá do konce března. Zvýší vaše životní tempo. Pozor si dejte na závažnější konflikty se sousedy, příbuznými, jinými lidmi. Budete mít sklon hádat se kvůli vlastním názorům. Mars působí v oblastech - komunikace, úřady, vzdělávání a cestování. Období přeje návštěvám. Můžete vést úspěšná obchodní jednání, možná ale budete muset řešit i nějaký dopravní prostředek.

Astroložka Daniela Hannah - www.astrokarty.cz

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2277028
DnesDnes139
VčeraVčera1344
Tento týdenTento týden1483
Tento měsícTento měsíc9277

Partnerské weby