Pokračují ludmilsko-matoušské poklesy teplot z minulého období, jejichž patrony jsou svatá Ludmila (16. 9.) se svatým Matoušem (21. 9.). Z dalších pranostických světců si můžeme ještě připomenout svatého Lamperta (17. 9.) a svatého

Mořice (22. 9.). Při bližším pohledu na rekordní teploty tohoto času z minulých let neujde pozornosti teplý a mimořádně suchý rok 1947, kdy se ještě teploty ve druhé polovině září pohybovaly kolem 30 stupňů Celsia. Dne 20. září pražské Klementinum hlásilo dokonce 31,5 stupně Celsia. Z minimálních teplot pak lze uvést 21. září roku 1848 s teplotou v Praze +1,7 stupně Celsia.

V období mezi 15. a 23. zářím dochází nad střední Evropou nezřídka ke kratšímu vpádu oceánského proudění provázeného zvětšenou oblačností, deštěm a někdy ještě i bouřkami: "O svatém Lampertu (17. 9.) před deštěm pod střechu. Svatá Ludmila (16. 9.) deštěm obmyla. Svatá Ludmila, to zbožné dítě, přináší ráda déšť a vítr. Svatá Ludmila někdy i bouřku přivolá." Tyto deštivé vpády s možností bouřek jsou v lidovém podání označovány jako rovnodennostní bouře a mají souvislost s nastávající podzimní rovnodenností. Ve staročeských kalendářích také v tento čas končilo poletí a nastával už skutečný podzim, který se kryje rovněž s podzimem astronomickým. První podzimní den u nás letos nastává 22. září ve 22.02 hodin letního středoevropského času.

Až po dny kolem poloviny třetí zářijové dekády by se podle lidové meteorologie mělo uplatňovat počasí příznačné pro období ludmilsko-matoušských poklesů teplot, které vrcholí obvykle svátkem Matouše (21. 9.) a Mořice (22. 9.): "Na svatého Matouše každé jablko se ukouše. Je-li na Matouše pěkný den, mají vinaři naději na dobrou sklizeň. Na svatého Matouše pohoda - vyschne v lese každá kláda. Je-li o Matouši pěkně, tak se toto počasí udrží do konce měsíce. Po svatém Matouši, dej čepici na uši. Na svatého Mořice je třeba již čepice, někdy zrána i rukavice." Některé z dlouhodobých zářijových pranostik pak věští nejen počasí následujícího října, ale i dalších měsíců: "Teplé září - říjen se mračí. Září víno vaří a co nedovaří, to říjen dopeče. Bouřka v září - sníh v prosinci a také na jaře mnoho sněhu. Jaké počasí v září, takové bývá v příštím květnu." Jak je tedy patrné, tak i pranostiky považují zářijové počasí za významné a vlivné pro další následující měsíce.

 

PATRONI A OCHRÁNCI ZÁŘIJOVÝCH DNŮ

SVATÁ BAZILISA (3. 9.). Bazilisa žijící ve 3. století v Turecku podstoupila při pronásledování křesťanů mučednickou smrt. Podání sděluje, že děvče snášelo nejstrašnější mučení tak statečně, že přítomný pohanský místodržící uvěřil v křesťanského Boha. Bazilisa se stala patronkou kojících matek a ochránkyní proti omrzlinám.

SVATÁ MARIA (8. 9.). Matka Ježíše Krista Maria patří k patronkám křesťanstva, hostinských, kuchařů, kožešníků, soukeníků, hrnčířů, lodníků, perníkářů, tkalců hedvábí a octářů. Je vzývána proti bouři a blesku i v každé nouzi.

SVATÁ NOTBURGA EBENSKÁ (14. 9.). Jednalo se o velmi uctívanou služebnou, kolem níž se děly četné zázraky. Za svoji patronku si ji zvolili sedláci a služky. K jejímu vzývání docházelo při porodech, při chorobách dobytka i při všech nouzích v zemědělství.

SVATÁ HILDEGARDA Z BINGENU (17. 9.). Hildegarda, žijící v letech 1089 až 1179 na území dnešního Německa, mívala zjevení, která se ve stáří ještě množila. Její spisy jsou považovány za prvotiny německé mystiky.

SVATÝ MATOUŠ (21. 9.). Autor prvního evangelia vykonával původně práci celníka. Upozornil na sebe též četnými zázraky, přičemž dokázal uzdravovat i vzkřísit z mrtvých. Stal se patronem účetních, celníků a bankovních úředníků. Lidé jej vzývali proti opilství.

SVATÝ MOŘIC (22. 9.). Mořic žil ve 3. století v Egyptě a svůj život ukončil ve švýcarském Svatém Mořici roku 302. Bývá nazýván křesťanským mučedníkem thébské legie. Zapsal se jako patron vojáků, obchodníků, umývačů, barvířů, kloboučníků, malířů skla, zbrojířů, nožířů, soukeníků, koní a vinných keřů. Je též vnímán jako ochránce v bojích proti dně, nemocem uší a posedlosti.

SVATÝ VINCENC Z PAULY (27. 9.). Vincenc se věnoval duchovní správě a po celý život zejména chudým. Jedná se o zakladatele společenství pro chudé a nemocné. Za patrona si jej zvolila veškerá charitativní zařízení, sirotčince, nemocnice a zajatci. Jeho vzývání nastávalo při hledání ztracených předmětů.

(kov)

Planety radí i varují

Předplaťte si nás

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Inzerce týdne

Inzerce aktuální týden

2046080
DnesDnes715
VčeraVčera993
Tento týdenTento týden3612
Tento měsícTento měsíc20433

Partnerské weby