V tomto čase se ve staročeských kalendářích střetávala hned tři pranostická období. Zpočátku ještě doznívala martinská chladna, pak se přechodně projevilo klementské oteplení, jehož patronem byl svatý Klement (23. 11.) a hned po něm následovala

zase chladna, tentokráte kateřinská. Co se týká pranostických referenčních dnů, můžeme si ještě připomenout svatou Alžbětu (19. 11.), Obětování Panny Marie (21. 11.) a svatou Cecílii (22. 11.). Z teplotních rekordů tohoto času je třeba připomenout zejména loňský rok, kdy ve dnech 18. až 24. listopadu dosahovaly teploty vysokých hodnot. Tak třeba dne 18. listopadu hlásily Teplice v Čechách 15, Husinec v jižních Čechách 16 stupňů Celsia a 21. listopadu Karviná dokonce 18,6 stupně Celsia. Na jih od nás v Rakousku pak bylo ještě tepleji, takže v Salzburku se teplota přiblížila až ke 22 stupňům Celsia. Ze záporných teplotních rekordů se zapsal především rok 1858, kdy se ve dnech od 22. do 24. listopadu teploty v Praze pohybovaly kolem minus 16,7 stupně Celsia.

Studená nebo v některých letech dokonce i zasněžená či mrazivá martinská chladna ve dnech na přelomu druhé a třetí listopadové dekády často přecházejí v povětrnostně mírnější období tzv. klementského oteplení. Podle záznamů našich předků i novodobých meteorologických pozorování se tento relativně teplejší časový úsek v dlouhodobém průměru dostavuje s pravděpodobností 60 až 65 procent. K tomuto času se též váží některé pranostiky: "Den Obětování Panny Marie (21. 11.) i slunce oslavuje. Svatý Klement (23. 11.) zimu oblevuje a otepluje." Prognózy podle těchto dnů jsou obvykle zaměřeny na blížící se zimu, jako třeba: "Jaký den Obětování Panny Marie, taková pak zima je. Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu chystá. Studený listopad - zelený leden. Počasí o svaté Alžbětě (19. 11.) vypovídá, jak bude v létě." Sněhové pranostiky kolem svatého Martina se většinou týkají prvního sněžení, avšak ve třetí dekádě listopadu se už také můžeme setkat s trvalou sněhovou pokrývkou nejen na horách, ale někdy i v nížinách. Patronkou tohoto trvalejšího sněhu je svatá Cecílie (22. 11.): "Svatá Cecílie sněhem pole kryje. Svatá Cecílie si svůj sníh chrání. Od svaté Cecílie když sněží, sníh si již poleží."

 

PATRONI A OCHRÁNCI LISTOPADOVÝCH DNŮ

SVATÁ ALŽBĚTA SE ZACHARIÁŠEM (5. 11.).Rodiče Jana Křtitele dlouho nemohli mít žádné děti, a tak Alžběta porodila syna Jana až teprve ve vysokém věku. Jan Křtitel přišel na svět pouhý půlrok před Ježíšem a je označován za "Mesiášova předchůdce". Alžběta představuje patronku pilařů.

SVATÝ KLAUDIUS ŘÍMSKÝ (8. 11.).Sochař Klaudius, který za císaře Diokleciána podstoupil mučednickou smrt, patří vedle Kastora, Symforiána a Nikostrata k tzv. čtyřem Korunovaným světcům. Klaudius se stal patronem kameníků, sochařů, dělníků a dobytka.

SVATÝ TRYFON (10. 11.).Pasáček hus a mučedník Tryfon se zapsal jako patron zahradníků, přičemž je též vzýván proti zlým duchům i obtížnému hmyzu.

SVATÝ MARTIN z Tours (11. 11.).Martin ve 4. století zanechal vojenské služby, dal se pokřtít a dopracoval se až k biskupskému stolci. Svůj úřad pak zastával 30 let s velkým smyslem pro spravedlnost. Hlásal evangelium hlavně na venkově a potíral převládající pohanství. Stal se patronem vojáků, koní, tkalců, koželuhů, krejčích, mlynářů, vinařů, hostinských, domácích zvířat, chudáků i žebráků. Představuje ochránce proti vyrážce, hadímu uštknutí a růži. Lidé jej vzývali za úrodu na polích.

SVATÝ OTMAR (16. 11.).Opat Otmar vystavěl poustevnu a klášter v dnešním St. Gallenu ve Švýcarsku a dal mu řeholi svatého Benedikta. Práva kláštera pak hájil i proti mocným franským hrabatům, za což byl zajat, falešně obviněn a vypovězen na rýnský ostrov. Za svého patrona si jej vybrali nemocní, děti, těhotné ženy a pomlouvaní.

SVATÁ CECÍLIE (22. 11.).Mučednice Cecílie žila v Římě od roku 200 do 22. 11. 230. Krásnou a dojímavou legendou se nechali po staletí okouzlovat nejen věřící, ale také umělcům se mučednictví mladé křesťanky stávalo vděčným tématem. Cecílii chránily zázraky a nepodařilo se ji několikrát usmrtit. Představuje patronku chrámové hudby, hudebníků, výrobců hudebních nástrojů, pěvců, varhanářů a básníků.

SVATÝ KLEMENT I. (23. 11.).Někdejší pohan Klement, žijící v 1. století, se nechal od Barnabáše pokřtít a přivést k Petrovi. Petr jej pak jmenoval svým nástupcem na Petrově stolici. Za svoji víru musel těžce pracovat v pověstných mramorových dolech a nakonec byl s kotvou na krku svržen do moře. Stal se patronem kameníků, pracovníků s mramorem, kloboučníků a námořníků. Je znám jako ochránce proti dětským nemocem a proti vodnímu nebezpečí. Byl vzýván většinou při vichřici a bouřce.

(kov)

Planety radí i varují

Předplaťte si nás

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Inzerce týdne

Inzerce aktuální týden

1991630
DnesDnes258
VčeraVčera738
Tento týdenTento týden2650
Tento měsícTento měsíc11246

Partnerské weby