Celé námi sledované období se nese ve znamení svatotomášské prosincové zimy, jejímž patronem je svatý Tomáš (21. 12.). Z dalších referenčních pranostických dnů můžeme jmenovat svatou Albínu (16. 12.), Moudrost Boží se svatým Lazarem (17. 12.), dále Ruta a

Zozima (18. 12.) i svatého Demetra (22. 12.). Mezi nejteplejší rekordy tohoto času patří 16. prosinec 1989, kdy rtuť teploměru v pražském Klementinu vystoupila až na 15,2 stupně Celsia. Mezi výrazně studené dny se zařadil rok 1788, kdy si v Praze zapsali minus 23,8 a 18. prosince minus 20,4 stupně Celsia.

V časovém úseku od dnů na počátku druhé dekády prosince proniká s pravděpodobností kolem 65 procent na naše území výrazné zimní počasí. V lidové meteorologii je nejčastěji označováno jako prosincová nebo rovněž svatotomášská zima. Toto období, ve starých středověkých kronikách také hojně spojované s houfováním vlků, v sobě shodou okolností obsahuje počátek astronomické zimy, která letos začíná 21. prosince v 17.28 hodin středoevropského času. Kromě toho se jedná o poslední dny tzv. ročního období předzimy, která Štědrým dnem přejde již v zimu skutečnou. Nástup zimního období samozřejmě neušel pozornosti pranostikám: "O svaté Albíně (16. 12.) schovej se do síně. Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny. O svatém Lazaru (17. 12.) ucpi v senci každou spáru. Na Moudrost Boží (17. 12.) zima již zuří. Když Ruta a Zozima (18. 12.), tak tu zima." Celkem trefně vyjadřuje předvánoční povětrnostní situaci další výrok: "Mrazy na Lazara - voda na Adama (24. 12.).

V seznamu pranostických světců hraje svátek Tomáše důležitou úlohu a kromě zimního slunovratu se v tento den zabývají výroky nástupem zimy, ale i vyhlídkou na příští sklizeň: „Na svatého Tomáše (21. 12.) zima se rozpáše. Na Tomáše zima káže. Mikuláš mazá, Tomáš cinká. Na svatého Tomáše zima je naše. Jestliže na Tomáše slunce svítí, můžeme mnoho ovoce a žita míti. Je-li Tomáš mrazivý, obilní klasy naplní." Že se předvánoční čas mnohdy neobejde bez větrného počasí, dokládají další pranostiky: "O svatém Tomáši meluzína straší. Na svatého Demetra (22. 12.) příroda se notně provětrá."

PAVEL KOVÁŘ

 

PATRONI A OCHRÁNCI PROSINCOVÝCH DNŮ

SVATÝ ELIGIUS (1. 12.)V pranostikách rozhoduje svatý Eligius o trvání prosincové zimy i o tom, zda vyschnou studny, jinak se ale jednalo o zlatníka franského krále, který se stal biskupem noyonským a tournsyským. Představuje také patrona zlatníků, zámečníků, kovářů a zbrojířů.

SVATÝ MIKULÁŠ (6. 12.).Kromě toho, že dnes dětem v předvečer svého svátku přináší nadílku, máme podle odkazu co do činění s biskupem Mikulášem Myrským, kterého si za svého patrona zvolili námořníci, rybáři i mnozí další.

SVATÁ LUCIE (13. 12.).Už jako dítě Lucie žijící v Syrakusách v letech 286 až 304 složila slib věčné čistoty. Tato pronásledovaná křesťanka byla též mučena, ale zázraky jí vždy pomohly přežít. Nakonec byla usmrcena mečem. Lucie se uctívá s ohledem na její jméno, které znamená "Plná světla". Proto se též stala patronkou slepců, ale také nemocných dětí, sklářů, krejčích, tkalců, písařů, advokátů, služek i dalších. Patří též k ochránkyni proti očním nemocem, bolestem v krku, infekcím i úplavici.

SVATÝ LAZAR z Betánie (17. 12.).Narodil se přibližně ve stejné době jako Ježíš Kristus a stal se také jeho přítelem. Jeho osud se velmi podobá tomu Ježíšovu, neboť ležel již pochován, ale po čtyřech dnech jej Ježíš dokázal vzkřísit. Svatý Lazar představuje patrona řezníků, hrobníků, domů pro malomocné a žebráků.

SVATÁ FRANTIŠKA XAVIERA GABRINI (22. 12.)Narodila se roku 1850 v Itálii a zemřela 22. prosince 1917 v americkém Chicagu. Jedná se o první světici USA, která se už ve svém mládí starala o zanedbané mladistvé a děti, pomáhala v nemocnicích i penzionátech naplněna hlubokou zbožností a nesobeckostí. Patří k patronkám vystěhovalců.

SVATÁ VIKTORIE ŘÍMSKÁ (23. 12.).Podstoupila jako křesťanka mučednickou smrt. Podle jedné verze byla sťata, podle jiné ji měl roztrhat v amfiteátru býk. Viktorie se stala patronkou za déšť.

SVATÝ DAVID (29. 12.).David měl údajně žít kolem roku 1000 před Kristem v Palestině. Jednalo se o krále Izraele a o postavu Starého zákona. David je často znázorňován jako pěvec s královskými symboly, někdy i s hudebními nástroji, jako harfou nebo lyrou. Také Davidův boj s Goliášem se dostával často do výtvarného umění. David představuje patrona hudebníků, pěvců, básníků a horníků.

(kov)

Planety radí i varují

Předplaťte si nás

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Inzerce týdne

Inzerce aktuální týden

1970604
DnesDnes386
VčeraVčera874
Tento týdenTento týden4741
Tento měsícTento měsíc16209

Partnerské weby