Čísla mají své pevné místo v náboženství i magii. Mystika čísel od prvopočátku operuje s třemi předpoklady - číslo jednak ovlivňuje bytí, pak se stává prostředníkem mezi božským a pozemským, a nakonec že operace prováděné s čísly ovlivňují věci, jež s nimi souvisejí. Již ve staroindických textech byla určitá čísla vzývána, čínské myšlení dělilo čísla do dvou řad - číselná řada jang zahrnovala mužská - lichá čísla a řada jin byla tvořena ženskými - sudými čísly. Ve starém Babyloně byli s čísly spjati i bohové, čísla jim byla přiřazena podle jejich velikosti a významu. Židovská kabala vyvinula na mystice čísel celou nauku vztahující se k tajemství stvoření. V mystických muslimských kruzích se využívalo zaměnitelnosti písmen a čísel k předpovídání budoucnosti. V západním světě se ve středověku projevovalo dědictví antiky - pythagorejská nauka hledala souvztažnost mezi číselnými poměry, hudební harmonií a strukturou kosmu. Pro pythagorejce mělo zvláštní význam číslo 10 (desítka byla ceněna v kulturách s desítkovou soustavou, její význam se začal odvíjet v předhistorických dobách na základě počtu prstů na rukou). Desítka byla pro pythagorejce „všezahrnující, všeohraničující matka“. Nejen křesťané znají deset přikázání, podle kabaly stojí boží strůn na deseti sloupech, v islámu odpovídá pěti smyslům vnějším pět smyslů vnitřních a Mohamed měl 10 učedníků. Pythagorejská aritmetika pracovala s přirozenými a racionálními čísly. Přirozená čísla byla znázorňována pomocí oblázků - co kamínek, to jednotka, pořádaly se do obrazců (trojka jako trojúhelník, čtyřka jako čtverec, šestka jako obdélník - proto některá čísla nazývali čtvercová atd.). Pythagorejci také rozdělili čísla na sudá a lichá (zvláště pak lichá hrála úlohu v teologii a pověrách ve starověku i středověku, Platon tvrdil, že lichá čísla - mužská jsou příznivá, sudá - ženská mají neblahý kontext) a zavedli další pojmy do matematiky - např. dokonalé číslo (to je takové, jehož dělitelé po sečtení dají opět ono číslo samotné - patří mezi ně třeba 6, 28, do roku 1971 bylo nalezeno 32 takových čísel).
Podívejme se, jakou roli v historii náboženství a magie některá čísla hrála. Trojka byla mimo jiné christologickým symbolem - Kristovi bylo třikrát předpovězeno ukřižování, třikrát požádal otce, aby z něj sňal kalich hořkosti, třikrát poodešel, aby se modlil s apoštoly, třikrát ho zapřel Petr, tři hodiny trvala tma po ukřižování, ke zmrtvýchvstání došlo třetího dne atd.
Trojka je hojně zastoupena v pohádkách - tři sudičky či víly, tři přání, tři dobré nebo špatné skutky, zkrátka - jak praví pořekadlo - do třetice všeho dobrého i zlého. Čísla jsou v řadě běžně užívaných úsloví – jsi jednička, jsi nula, jeden je za 18 a druhý bez dvou za dvacet, někdo má třináctou komnatu, jiný prožil sedm hladových let… Jedenáctka byla číslem pokání a hříšníků, existovalo 11 forem omylu, jedenáct žen ve staré Spartě chránilo dionýsovské orgie před degenerací, v Římě „jedenáctimuži“ stíhali zločince. Současná numerologie ovšem tomuto číslu přisuzuje duchovní vhled a parapsychologické nadání, pracovitost, vůdcovské schopnosti, silnou vůli. Třináctka je v naší kultuře nešťastné číslo, přitom Kristus povolal 12 apoštolů a sám byl tedy třináctý. Podle staré tradice pozval papež Řehoř denně ke stolu dvanáct chudých, aby s nimi pojedl. Jako třináctý se k nim měl tiše přidat anděl. V Talmudu se píše: „Jednou bude izraelská země rozdělena na dvanáct dílů, třináctý připadne králi Mesiáši.“ Ve všech těchto případech je číslo 13 jakýmsi završením. Mnohé indicie ukazují na to, že v matriarchálních kulturách bylo 13 měsíců po 28 dnech, což samozřejmě souviselo s lunárním cyklem žen. Patriarchát toto rozdělení roku přeměnil na dvanáct dílů a třináctka získala jakousi ďábelskou pověst. V Mexiku byla třináctka pozitivním a šťastným číslem - třináct bylo bohů a také nebeských sfér. Také podle kabaly jde o šťastné číslo.
(šál)

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2272813
DnesDnes470
VčeraVčera1235
Tento týdenTento týden4224
Tento měsícTento měsíc5062

Partnerské weby