V poslední době se zase začínají objevovat zprávy o tom, že bylo zpozorovány neidentifikovatelné objekty, které se vynořily z moře nebo oceánu (USO - Unidentified Submarine Object, neznámý podmořský objekt, na rozdíl od UFO – Unidentified Flying Object, tedy neznámý létající objekt - pozn. red.). Ale něco podobného bylo pozorováno již dříve a popsáno hodnověrnými svědky. Tento fakt by neudivoval, kdybychom si připomněli hypotézu, ž e se člověk de facto zrodil na mořském dně. Alespoň je o tom přesvědčen německy píšící autor Walter Jörg Langbein, který mimo jiné vystudoval teologii. Tvrdí:
„V dávných dobách mimozemští astronauté založili na mořském dně pokusnou laboratoř. Jejím cílem bylo vyšlechtění inteligentního člověka. To, co dnes zní jako moderní science-fiction, bylo popsáno už před tisíciletími – a sice v knize knih, bibli. Text, na který narážím, známe pravděpodobně všichni – ovšem ve velmi zkresleném a zfalšovaném podání. Hovořím o Genesis, starozákonném svědectví o stvoření. Chceme-li skutečně poznat text Genesis, musíme ho číst v hebrejské originále a slovo za slovem ho znovu překládat. Tomu jsem se vydatně věnoval během svého studia teologie.“

Snad každý zná nejznámější větu z bible, které zní: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“ Jak jsem se dověděl od výše zmíněného autora, ale i jiných skutečných znalců bible, jen v této větě je řada překladatelských chyb. Pozměnily a skryly původní smysl textu. Výraz „na počátku“ je prý třeba přeložit přesněji a to „z toho, co bylo na počátku“. Je to tak důležité? Ano. Výše uvedený autor píše:„To znamená, že se zde nepíše o stvoření našeho světa z nicoty. Spíše byl stvořen z čehosi již existujícího. Co bylo k dispozici.“

Podle běžných vydání bible svět stvořil Bůh. A mnoho lidí je o tom přesvědčeno. Ale jak tvrdí znalci bible, v hebrejském originále se nehovoří o Bohu v jednotném čísle, ale o Elohim, tedy o bozích v množném čísle. V bibli se dále píše, že se nad vodami vznášel „duch boží“. Co si pod tím představit? Walter Jörg Langbein to vysvětluje takto: „Pokud si přečtete originální text, vypadá to celé úplně jinak: ,A hukot (nebo také supění) bohů se vznášel nad mořem.´ Nebyla tím snad míněna kosmická loď astronautů, která mohutně zvířila mořskou vodu? Tato myšlenka se přímo nabízí! Ve verších 6 a 7 První knihy Mojžíšovy, kapitola 1, to pak napínavě pokračuje: bohové cosi stavějí, a sice uprostřed vod. Přesněji řečeno pod vodou, na mořském dně. Zbudovali kopuli, umělou klenbu. Text doslova uvádí: ,I řekl Bůh: Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod! Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou.´“ Dlužno dodat, že v Kralické bibli se nepíše o klenbě, ale o obloze.

Ale v bibli nenajdeme nikde zmínku o tom, kde by tato klenba mohla být budována. Louis Ginzberg je považován za nejznámějšího sběratele židovských mýtů a posvátných textů. Zjistil prý, že v prastarých biblických textech je možné najít velmi konkrétní odkazy na tuto stavbu. Tyto texty Židé v biblických dobách pokládali za posvátné, ale do Starého zákona zařazeny nebyly. Podle textů byla kopule průhledná, postavená z nesmírně tvrdého materiálu a pouze „tři prsty silná“. Aby dokázala odolávat vodním masám, které na ní spočívaly, byla vytvrzená „silou ohně“. Walter Jörg Langbein k tomu dodává: „Tuto kopuli (klenbu) zbudovali bohové na mořském dně. Zpočátku byla pod klenbou i nad ní voda...“ V bibli se také můžeme dočíst, že voda z kopule byla odčerpána, mořské dno vysušeno a zkultivováno atd. Walter Jörg Langbein na základě těchto záznamů v bibli dospěl nakonec k tomuto závěru: „Bohové vybudovali na mořském dně pokusnou laboratoř, miniaturní, přehledný a snadno kontrolovatelný mikrosvět. Současní genoví technici si počínají obdobně. Jejich mutace také nevznikají ve volné přírodě, nýbrž v pokusných laboratořích, kde experimentátoři mohou nechat libovolně působit všechny možné vlivy.“

Pokud tuto hypotézu přijmeme, budeme se úplně jinak dívat na potopu a proč Noe postavil podle pokynů bohů plavidlo, které se spíše podobalo ponorce. A pokud se vám dostane do rukou apokryfní biblický text -tzv. Lámechův svitek- dočtete se, že Noe byl produktem „strážců nebes“.
Karel Kýr
FOTO: WALLPAPER.APKHUB.COM
 

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 25 let

Fotografie 0016

Inzerce týdne

Inzerce aktuální týden

 

 

2164523
DnesDnes323
VčeraVčera577
Tento týdenTento týden323
Tento měsícTento měsíc10699

Partnerské weby