„Známý mi ukazoval snímky fresek z nějakého středověkého kláštera, měl je zase od jiného svého známého. Obrázky to byly velmi zajímavé, na detailu jedné z fotografovaných fresek je totiž vidět něco jako raketa - kosmická loď s kosmonautem. Můžete mi zjistit, o jaký klášter se jedná a pokud ty fresky nějaký záhadolog zkoumal, k jakým závěrům došel?“ požádal redakci čtenář Vilé m J. z Karlovarska.

Nebylo jednoduché najít odpověď na otázky pana Viléma. Pomohla víceméně náhoda. Shodou okolností byla nedávno iniciována snaha o obnovení činnosti Československé archeoastronautické asociace (ČsAAA), a tak jsme měli možnost vyzpovídat pana Václava Cihlu (člen přípravné skupiny pro obnovu ČsAAA). Prozraďme nejprve něco málo z historie asociace. Vznikla 12. května 1990, sdružovala lidi, kteří se zajímali o nevyjasněné otázky - od dávné astronautiky, přes UFO, psychotroniku až po historické záhady, kreacionismus, kryptozoologii. Prvotní cíle byly informační a osvětové, ovšem jako každé hnutí i asociace prošla vývojem. Různé směry si tříbily svoje zájmy, v různých otázkách docházelo k názorovým diferenciacím - od nekritického přijímání všeho záhadného až po skeptickou opatrnost. Tyto procesy tehdejší vedení nezvládlo, navíc vzniklo pokušení zneužít organizaci pro osobní zájmy a cíle (zviditelnit se, připravit si dráhu a pověst českých Dänikenů). Na vrcholu měla ČsAAA přes 600 členů, ale rozpory a další okolnosti vedly k rozpadu hnutí. Na ČsAAA se zapomnělo, ale asociace nebyla nikdy oficiálně zrušena.

Co víte o klášteru, na který se ptá čtenář Vilém z Karlovarska?

„Jde o srbský středověký klášter, mistrovské dílo své doby. Byl postaven před šesti až sedmi staletími podle projektů nejlepších středověkých stavitelů. Nachází se v jižním Srbsku, dnes v Kosovu, poblíž městečka Péči. Je to klenot středověké architektury - klášter Visoki Dečani. Vystavěl ho jeden z nejmocnějších srbských králů Stevan Dečanski v roce 1350. Architektonická krása kláštera je do¬plněna uměleckou krásou nástěnných maleb, dílo nezná¬mého autora. Když turecká vojska pronikla na balkánský po¬loostrov a ujařmila území dříve samostatného srbského stá¬tu, byly četné kulturní památky, mezi nimi i středověké kláštery, zničeny, nebo přeměněny na mešity. Klášter Visoki Dečani toho zůstal ušetřen zásluhou statečného škipetárského kmene muslimského vyznání, který po staletí chránil křesťanský chrám a obětoval přitom nejednou i životy svých členů. Zvláštní zájem vzbuzuje freska pojmenovaná Dečanské ukřižováni. Právě zde jsou dva detaily, které uvádějí do rozpaků nejen historiky. Lze zde skutečně spatřit namalovaná dvě létající tě¬lesa, podobná kosmickým lodím. Obě tělesa měla - jak se dříve věřilo - představovat Slunce a Měsíc, ale vůbec se nepodobají tomu, jak byla tato nebeská tělesa obecně a obvykle zpodobňována. Obě tělesa letí ve vesmíru za sebou nad zemským obzorem. Cestující nebo snad kosmonauti v těchto létajících tělesech zaujímají polohu, jako by trpěli vysokým tlakem v důsledku obrovské rychlosti. Létající lodě, v nichž letí tito nezvyklí středověcí kosmonauti, mají aerodynamický tvar a jakési antény. Pod podivnými letícími tělesy je namalována ústřední postava - Ježíš Kristus. Je rovněž umístěn v nějakém objektu, který se podobá přistávající raketě. Pod postavou Krista jsou dvě další osoby, které upírají svůj pohled na letící lodě. První a čtvrtý ze skupiny andělů je obrácen k obloze. Ihned po vzniku a rozvoji kosmonautiky upoutala nástěnná malba v dečanském klášteře zájem historiků i amatérských badatelů. Snažili se v klášterních archívech zjistit jméno neznámého malíře, jakož i pohnutky, které jej přiměly k ma¬lování létajících těles v podobě kosmických raket.“

A s jakým výsledkem?

„Neměli úspěch. Žádný z žijících klášterních mnichů nevěděl, kdo fresku maloval. Vědci nelenili a navštívili i Škipetáry, je¬jichž předkové po staletí hlídali a chránili klášter před nájezdy tureckých dobyvatelů. Ale ani u nich se nic kloud¬ného nedozvěděli. Zkoušeli to v jiných srbských klášterech zbudovaných potomky Stevana Dečanského. Doufali, že objeví záznamy vztahující se k pověstné fres¬ce v dečanském klášteře nebo další malby s podobným námětem. Avšak nenarazili na žádnou podobnou kompozici. Záhada podivných kosmických těles a kos¬monautů v dečanském klášteře trvá. Mohu vám prozradit, že to ale není jediné spodobnění podivných létajících těles ze středověku. Naše asociace se právě těmito jevy zabývá a rádi v našich řadách přivítáme další jedince, které tato problematika zajímá.“

Jaké další záhady bude ČsAAA zkoumat?

„Rýsují se dva směry zájmu - jednak jde o zahraniční otázky a pak jsou tu domácí záhady. Mezi evropská tajemství patří megality, tzv. maltské koleje a podobně. Už před časem jsme ale soustředili i domácí témata, která mohou souviset s dávnými kontakty - jde o vltavíny, nálezy ryzích železných předmětů v Chocni a sekyrky v Liberci, zprávy z kronik a literatury, malby podivných postav na kostele v Klášterci nad Orlicí. Obdrželi jsme rovněž soupisy anomálních atmosférických jevů a UFO z ruských kronik od 9. století našeho letopočtu a porovnáme je s našimi záznamy. Důraz v činnosti by měl být kladen na styk se zahraničím a především s mezinárodní Ancienit Astronaut Societty, jehož členy bychom se mohli stát.“
 (zem)
Kontakt: ČsAAA – http://www.csaaa.eu
 

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2341445
DnesDnes610
VčeraVčera806
Tento týdenTento týden1416
Tento měsícTento měsíc21602

Partnerské weby

apartman banner