V první polovině měsíce dubna uplatňuje vliv úplněk z konce března (ve Vahách). Obecně se jeho působení promítne ve vztazích pracovních i partnerských. Novoluní proběhne 16. dubna ve znamení Berana, je tedy důležité především pro zrozence Berana. Ostatním znamením otevírá cestu k práci a kariéře. Znamení Berana symbolizuje prvotní

impulz, trknutí, první záblesk osobního vědomí, zrození, první křik dítěte, které se hlásí na svět. Je tu silný nápor energie (z hlediska živlů střídá oheň vodu). Beran jde první, v čele stáda, aby razil cestu ostatním. V době novoluní se setkají Slunce a Luna s Uranem. Uran přináší rychlé změny a zvraty. Mars přebíhá přes Černou Lunu, karmické  Pluto se Saturnem jsou v Kozorožci. Planety nám nesou životní zkoušku, zásadní životní změny. Dubnový úplněk ve Štíru následně vrcholí 30. dubna a je důležitý hlavně pro Štíry. Obecně ukončí témata - sexualita, děti a peníze. Mars se stále pohybuje u Černé Luny se Saturnem, tím je aktivuje.Merkur nabírá koncem března zpětný chod ve znamení Berana. Couvat bude do poloviny dubna a v této době bude všem vracet do života minulost, respektive její nedořešené situace. Po dobu, kdy couvá Merkur, neuzavírejte nové smlouvy, ale můžete dokončit vše, co jste již řešili. A především půjde o pracovní oblast. Mars, planeta aktivity, se pohybuje ve znamení Kozorožce, kde bude působit do poloviny května. Jupiter má zpětný chod až do 10. července. Celých 123 dní bude ve zpětné fázi ve Štíru přinášet situace, které povedou k lásce a zlepšení financí. Ovšem nejprve se musí vyčistit situace, které brzdí posun kupředu. Planetka Ceres se nadále pohybuje znamením Lva.

BERAN

Úplněk z konce března ovlivní vaše vztahy, smlouvy a dohody. Můžete uzavírat nebo ukončovat smluvní vztahy, ujasníte si též partnerské vztahy. Dubnové novoluní je pro vás nejvýznamnějším v tomto roce. Otevírá vám novou životní cestu, přináší možnost realizace projektů. Budete v jednom kole. Mars aktivuje vše, co se týká práce a kariéry. Období je příznivé pro uzavírání obchodních dohod, reorganizaci práce. Úplněk na konci dubna ukončí vaše hledání v oblasti sexuality, vnese jasno do financí, které vlastníte s další osobou (společníkem) nebo bankou. Dejte si do pořádku případné dluhy, půjčky.

BÝK

Úplněk z konce března ukončí určitou spolupráci. Venuše přebíhá přes Uran, může dojít na nečekané změny v pracovní aktivitě. Může být také odhaleno nějaké tajemství, důvěrná informace. Dejte si pozor na lži a pomluvy. Měli byste si pohlídat i zdraví a psychiku. Během novoluní budete rekapitulovat uplynulý čas. Vše, co nefunguje, byste měli opustit a ukončit. Venuše se pohybuje vaším znamením, bude vás vidět i slyšet. Můžete podstoupit zkrášlující procedury. Mars aktivuje témata související s  duchovním rozvojem, rozšiřováním vědomostí, cizinou, úřady a soudy. Těm se budete několik týdnů věnovat. Úplněk v závěru dubna ukončí nějaké pracovní záležitosti a vztahovou oblast. Uzavřete pracovní a partnerské dohody a smlouvy. Čekají vás velké životní změny. Vrací se vám do života partner z minulosti.

BLÍŽENCI

Úplněk z konce března vám vnese jasno do partnerské oblasti. Pokud řešíte děti, úplněk vám pomůže dořešit i toto téma. Do života se vám bude vracet někdo z minulosti. Novoluní vám přináší zásadní zvrat v přátelích. Můžete potkat důležitou osobu pro budoucnost. V tomto období probíhá aktivní transformace, proměna vaší duše. Mars svým postavením otevírá aktivitu v tématech - sex (pozor na nevěru), okultismus a napojení na smrt či ostatní duchovní směry. Řešit budete také finance a majetkové záležitosti, které sdílíte společně s další osobou či institucí, případně budete řešit cosi kolem úředních záležitostí spojených s financemi (řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, ale i možné dluhy). Úplněk na konci dubna ukončí oblast zdraví. Dokončete vše, co jste slíbili dodělat. Čeká vás mnoho povinností a péče o další osobu.

RAK

Úplněk z konce března uzavře a vnese jasno do témat – zdraví, ženy v rodině, domov a zázemí. Může ovšem dojít i na zvraty v pracovní oblasti. Novoluní vám nese pracovní příležitost. Planety avizují rychlý a nečekaný obrat. V tomto období se mohou posílit nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Mars aktivoval vztahy na všech úrovních (dohody, smluvní ujednání), můžete dohodnout nové podmínky v pracovní oblasti, podepsat nové smlouvy.

Úplněk na konci dubna uzavře témata spojená s rodiči nebo dětmi. Budete řešit vše, co se týká pracovních i životních partnerů. Mars se pohybuje u Černé Luny se Saturnem, aktivuje je. Proto si musíte dát do pořádku vztahy a dohody. Dávejte pozor na vše, co se podepisuje a dohodne. Saturn vám může přinést životní lekci a Černá Luna bolestivé emoce. Jupiter vám vrací do života osobu, kterou znáte a bude ve vašem životě důležitá.

LEV

Úplněk konce března vyjasní úřední záležitosti, může uzavřít situace spojené se sourozenci, cosi v rámci učení a vzdělávání či cestování. Vrací se vám k dořešení situace týkající se ciziny, zahraničí, ale také úředních záležitostí. Budete hodně komunikovat. Novoluní nese změny do oblasti rozšiřování vědomostí, otevře vám oblast ciziny, a to zejména ve spojitosti s prací. Úřední záležitosti se pozitivně posunou. Můžete zvažovat novou práci či spolupráci, ale také musíte splnit vše, co jste slíbili vykonat. Měli byste věnovat pozornost zdraví a zdravé výživě. Budete hledat cestu ke zvládnutí pracovních povinností. Ve hře je i péče o někoho blízkého. Úplněk na konci dubna vnese jasno do tématu bydlení, domov. Můžete své bydlení zkvalitnit nebo se přestěhovat. Zásadní zvrat očekávejte i v pracovní rovině. Tento úplněk uzavře jakousi zdravotní záležitost.

PANNA

Úplněk z konce března ukončí situace spojené s penězi a majetkem. Do úplňku je nutné dořešit dluhy a půjčky, budou se vám vracet nedořešené resty z minulosti. Novoluní vám přináší nečekaný obrat ve financích a nové možnosti, jak vydělat či získat peníze. Mars aktivoval dům dětí, partnerů a tvorby. Díky jeho vlivu máte chuť něco aktivně vytvářet, prezentovat, vrhnout se do společnosti či milostných dobrodružství, do tvorby a plození. Pod vlivem Marsu má vzniknout něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Toto období je vhodné pro zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory, ale také lásky. Seznámíte se s důležitou osobou, může se objevit nový společník. Čas přeje i cestování. Pracovně se vám bude dařit, pokud si dáte do pořádku vše, co souvisí s pracovními a životními partnery. V této oblasti přijde životní zkouška. Úplněk na konci dubna ukončí úřední záležitost, uzavře cosi ve spojení s cestami. Vnese jasnější světlo do oblasti psaného a mluveného slova. Vrací k vám z minulosti soudní nebo úřední listiny.

VÁHY

Úplněk z konce března dořeší vztahové situace, z minulosti vám vrátí smlouvy a dohody k dořešení. Může dojít na nečekaný obrat v písemnostech a dohodách. Je třeba, abyste si dali do pořádku zdraví, bydlení, práci a vše, co se týká žen v rodině. Novoluní vám přinese nová pracovní partnerství, otevře možnosti k lepším smlouvám. Mars vás bude tlačit do aktivity v souvislosti se soukromím. Budete aktivně řešit ženy rodu (matka, babička, tchyně, švagrová). Pocítíte chuť doma vše organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Úplněk na konci dubna ukončí téma peníze. Do úplňku byste proto měli doplatit veškeré pohledávky. Jupiter spolu s Lunou bude mít pozitivní vliv na posílení vaší osobní prestiže.

ŠTÍR

Úplněk z konce března vám přináší mnoho práce a povinností, z minulosti se vám vracejí resty. Pohlídejte si psychiku a zdraví. Začněte se připravovat na úplněk, který proběhne ve vašem znamení a uzavře pracovní nebo partnerské situace. Novoluní vám otevře cestu k nové spolupráci. V této oblasti nastanou zásadní změny. Mars působí na oblast komunikace, přesunů a cest. Zvýšená aktivita se bude týkat také úředních záležitostí. Saturn vám v této oblasti chystá životní zkoušku. Musíte si dát do pořádku vše, co se týká listin a úředních smluv. Úplněk na konci dubna ve vašem znamení ukončí veškeré dohody, smlouvy a partnerské vztahy. Do úplňku byste si měli udělat jasno ve vztazích. Jupiter se vrací zpět a přináší vám nedořešené situace z minulosti, které vám umožní životní posun.

STŘELEC

Úplněk z konce března ukončí vaše působení v nějakém společenství, vnese jasno do sféry přátel. Dojde na nečekané změny v rámci pracovních nebo životních partnerů, případně co se týká dětí. Novoluní vám otevírá příležitosti k novému partnerství. Přijde rychlý obrat událostí, můžete navázat důležité obchodní partnerství. Kdo hledá životního partnera, tak jej nalezne, případně si upevní své partnerské pozice. Mars působí v oblasti peněz, majetku a hodnot. V této době se budete věnovat financím, ale také si uvědomíte vlastní hodnotu. Můžete cosi výhodně prodat nebo koupit, finance budou v této době obíhat. Dejte si do pořádku peníze a majetek, Saturn vám v této sféře chystá životní zkoušku. Jupiter vás nutí, abyste přehodnotili vztahy (milostné i finanční). Úplněk na konci dubna vás vede k rekapitulaci, přehodnocování situací. Co se povedlo a co nepovedlo? To, co nemá budoucnost, co nechcete, pomalu ukončete, nechte odejít. Pak můžete očekávat novou spolupráci.

KOZOROŽEC

Úplněk z konce března uzavře jakési vaše pracovní aktivity, vnese jasno do pracovní oblasti. Dořešte tedy do úplňku své pracovní závazky. Novoluní vám přinese nové pracovní možnosti, kariérní postup. Působení Marsu ve vašem znamení vás posílí, dodá vám energii. Zaměříte se na sebeprosazení. Budete mít hodně práce, Mars vás nenechá odpočívat. Zlepší se vaše kondice i zdravotní stav. Zvládnete překonat jakékoli překážky. Pozor však na horlivost a plýtvání energií. Do života vám vstoupí výzva, kterou byste měli přijmout. Změní vám postupně život. Retrográdní Jupiter vám připomene důležitou osobu z minulosti. Úplněk na konci dubna ukončí vaše působení v určitém společenství, uzavře nějaké přátelství. Vnese jasno mezi blízké osoby. Přehodnotíte zřejmě své cíle a přání.

VODNÁŘ

Úplněk z konce března ovlivní oblast spojenou se zahraničím. Ukončí téma vzdělávání, vnese světlo do úředních záležitostí. Z minulosti vám cosi vrátí k dořešení. Novoluní se ponese ve znamení cest, dopravních prostředků, komunikace s úřady. Mars se pohybuje domem odstraňování. Ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou půjde o práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Může také vytáhnout na povrch něco důležitého z vaší minulosti. Tajní nepřátelé mohou zaútočit a pomlouvat vás. Karmickém planety vám přinesou životní zkoušku. Něco se o sobě dozvíte, případně se okolí dozví něco z vašich tajemství. Připravte se na nepříjemnou situaci. Raději nic nezatajujte. Úplněk na konci dubna ovlivní vaši kariéru. Proto byste měli dokončit všechny své pracovní závazky. Nad pracovní kariérou bdí Jupiter, planeta štěstí. Proto je nutné ukončit nevyhovující práci, aby mohl přijít do podzimu životní posun v pracovní rovině. Jupiter s Lunou vám slibují úspěch.

RYBY

Úplněk z konce března ukončí téma peníze. Do úplňku proto dořešte veškeré pohledávky, dluhy, půjčky. Novoluní vám přinese možnost jak vydělat, zvýšit si osobní prestiž. Otevře vám zkrátka cestu k výdělkům a majetku. Mars vám slibuje aktivní pomoc od přátel. Využijte konexe a známosti pro své projekty. Choďte mezi lidi, do společnosti. Setkáte se s osobou, která bude důležitá pro vaši budoucnost. Měli byste si také udělat pořádek mezi přáteli a osobami blízkými. Uvědomte si, kde a s kým chcete žít a pracovat. Planety vám přinášejí zásadní životní zkoušku. Dubnový úplněk ukončí nějakou úřední záležitost. Vnese jasno do oblastí - zahraničí, vzdělávání. Retrográdní Jupiter vám vrací zpět k dořešení určité situace, abyste se mohli posunout v životě a splnit si své sny.

Astroložka Daniela Hannah – www.astrokarty.cz

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 25 let

Fotografie 0016

Inzerce týdne

Inzerce aktuální týden

 

 

2201050
DnesDnes121
VčeraVčera603
Tento týdenTento týden724
Tento měsícTento měsíc10800

Partnerské weby