0112znali 5Čím je zajímavý záhadný luk objevený v Mikulčicích? Co prozrazují pradávné rituály o historii osídlování Velké Moravy? Reflexní luk nalezený v Mikulčicích je zajímavý mimo jiné tím, že na něm bylo ve velkomoravském prostředí vůbec poprvé objeveno písmo. Docent Zdeněk Klanica je názoru, že nejde o

severské runy (jaké známe z vikingského prostředí), ale o runy používané národy obývajícími jihoruské a středoasijské stepi. Právě těch pár znaků na kousku kosti, které lze snad dešifrovat do latinské abecedy jako písmena K, R, A, G a H, obrátilo pozornost archeologů do střední Asie. Úlomek kostěného obložení reflexního luku, typické zbraně asijských kočovníků, nebyl zdaleka jediným předmětem, který svědčil o tom, že se na Moravě museli usadit bojovníci z hodně vzdálených zemí. Archeolog Klanica k objevu vydal prohlášení: „Na jižní Moravě se vojenské družiny s reflexními luky objevily na konci 7. století. Zpravidla byly zformovány do kmenových svazů, etnicky pestrých, podobně jako Hunové či Avaři. V této době došlo k velkým přesunům celých etnických skupin z území při severních hranicích Íránu do východní a střední Evropy. Historické pozadí těchto osudových událostí dosud uspokojivě objasněno není. V našem prostředí pravděpodobně znamenaly pád říše založené Sámem. Politická nadvláda na Moravě přešla do jiných rukou… Ptáme-li se, z čeho mohla vyplývat mimořádná prestiž Moravanů, musíme se přenést k severním hranicím Íránu...“

Podobnost módy čistě náhodná?

Samozřejmě pouhý úlomek obložení reflexního luku by byl trochu málo k odvážnému spojení Moravy a střední Asie. Zastavme se proto na mikulčickém hradišti. Právě zde totiž nalezli badatelé četné předměty zdobené perskými motivy. Typickou ukázkou v tomto směru je pozlacené stříbrné nákončí zdobené charakteristickým středoasijským motivem stromu života střeženého dvěma pávy. A zase je tu královský pták, z jehož per možná byla vytvořena koruna moravských panovníků.

O přinejmenším duchovní příbuznosti perských Sásánovců a moravského vládnoucího rodu Mojmírovců svědčí i rekonstrukce oblečení moravské vládnoucí vrstvy. Velkomoravská móda rozhodně neměla nic společného s oděvy, do nichž ve svých kresbách oblékal staré Slovany třeba Mikoláš Aleš. Vypadala zcela jinak. Podle dochovaných písemných záznamů i archeologických nálezů se velmi podobala kroji, jaký se nosil v krajích severního Íránu, ale i jinde ve střední Asii. Představoval ho především krátký župan s typickými kulovými spínadly – gombíky, které velmi dobře známe z velkomoravských hrobů.

0112znali2Krále vybírali posvátní ptáci

Ke všem nepřímým důkazům spojitosti Moravy s Persií můžeme přitom přidat další. Poněkud záhadným archeologickým nálezem je například často publikovaná stříbrná plaketa s jezdcem, který nese na ruce dravého ptáka, patrně sokola, objevená v základech jednoho kostela ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Většinou se o ní dočtete, že má zobrazovat sokolníka, tedy lovce lovícího pomocí ochočeného dravého ptáka, a je prý svědectvím o rozvoji sokolnictví ve Velkomoravské říši. Docent Klanica však toto vyobrazení spojuje s dávným íránským rituálem vyhledávání budoucího vladaře prostřednictvím posvátného ptáka. V asijském prostředí se často vyskytuje pověst o ptákovi přinášejícím vybranému bojovníkovi odznaky královské či knížecí moci. Například perský básník z 10. století Firdausí zmiňuje ve svém díle Šáh-náme epizodu o panovníkovi, kterému se zdál sen, že k němu přiletěl pták s odznakem královské moci v zobáku. Podobný příběh se objevuje u kočovných národů ze středoasijských stepí. Ostatně na motiv zázračného ptáka přinášejícího moc a bohatství byste narazili i u nás v pohádkách.

Dost možná, že rituál vyhledávání panovníka prostřednictvím zázračného ptáka znali a používali i na Moravě. Samozřejmě pověřený mág či vybraný stařešina neponechal výběr příštího vládce náhodě a libovůli. Cvičený pták byl patřičně usměrněn, aby usedl na ruku předem určenému muži. Pro veřejnost to však musel být přesvědčivý obraz toho, že o osobě panovníka rozhoduje prostřednictvím ptáka nějaká vyšší nadpřirozená moc. Mohlo se tedy jednat o rituál, který moravští velmožové přejali od svých perských předků!

Insignie perských Sásánovců

Ve Starém Městě u Uherského Hradiště, v lokalitě Na valách, byl v jednom z hrobů už v roce 1948 objeven stříbrný pozlacený gombík. Je zdobený třemi miniaturními kruhovými medailonky s vytepaným obrazem ptáka. Podobný motiv známe ze severního Íránu, kdy je vyobrazen na stříbrných mísách nebo textiliích. Pták cosi drží v zobáku a docent Klanica to vysvětluje jako náhrdelník s přívěsky, tedy další z insignií vladařské moci. Právě takové máme doloženy u posledních perských králů sásánovské dynastie. Opět tady máme spojitost Moravy a Íránu, motiv ptáka „přinášejícího království“.

Přišli tedy představitelé moravské elity na Moravu z Persie? Zdá se to být velmi pravděpodobné. Dokladů, svědčících ve prospěch této vzrušující hypotézy, je poměrně dost...

Jan Bauer

Foto: archiv a Pixabay

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 25 let

Fotografie 0016

Inzerce týdne

Inzerce aktuální týden

 

 

2201065
DnesDnes136
VčeraVčera603
Tento týdenTento týden739
Tento měsícTento měsíc10815

Partnerské weby