Je až překvapivé, že na tak malé ploše a v nejmenších horách Německa – Žitavských - může být nashromážděno tolik přírodních krás a současně i výtvorů lidských rukou. Neprostupný hřeben mezi Lužickými a Žitavskými horami nebyl po mnohá staletí žádnou hranicí, protože

na druhé straně byli Slované a mluvili podobnou řečí jako lidé v Českém království. Dokonce mnoho sídel Češi i založili. 

K těmto pohraničním místům se vztahuje spousta zajímavých příběhů. Obě pohoří ovládal před dvěma sty lety loupežník Prager Hansel neboli Jan Karásek se svými druhy. Pocházel z Prahy a jako zběh z rakousko-uherské armády se ukryl v Horní Lužici, kam ruka Habsburků nedosáhla. Loupil jak na straně saské, tak i na české. Žitavské hory mu poskytovaly naprostou bezpečnost. Mezi obyvateli byl loupežníkem, který bohaté okrádal a chudým dával. Podnes je oblíbencem lidu a legendárním hrdinou.

Skály připomínající loupeživou bandu

Navštívit lze na sedmdesát vybraných skal a míst, téměř ve městě Jonsdorf je skalní terasa Carolafelsen s překrásnou vyhlídkou. Černá díra zase nabízí cestu do lomu mlýnských kamenů, obdivuhodné jsou skalní útvary jako kávové konvice, v níž prý loupežník Karásek vařil svým kumpánům kávu. Je tu také zkamenělý lev, jenž doprovázel loupežníka na cestách a po jeho zatčení zůstal čekat na skále, až se Karásek vrátí z vězení. Skála Slepice pro změnu snášela vajíčka pro loupežníky a měla dávat znamení, když šli vojáci zajmout Karáska. Holub nosil dopisy, které informovaly o cestách obchodníků. V zimě pak spával a zahříval kumpány mohutný Bernardýn. Samotného Karáska zachovává skála Loupežníkova hlava. Zábavu ve Skalním městě pak loupežníkům obstarávaly Varhany. Jsou tady dvoje, malé i velké.

Nápad soudce Richtera

Okolo roku 1560 objevil místní soudce Hieronymus Richter se svými dvěma syny možnost použití skalních kamenů na výrobu žernovů. Mlýnské kameny byly ve skalním lomu zhotovovány tři sta padesát let. V lomu pracovalo až ke stovce lamačů a své výrobky prodávali po celé Evropě, především do Ruska a Anglie. Zpočátku zhotovovali kamenná kola z jednoho kusu a výroba většího kusu trvala až tři týdny. Některé žernovy dosahovaly v průměru téměř tří metrů, ve druhé polovině 19. století se  montovaly z několika kusů. (Lom žernovů je dnes přístupný  s průvodcem.)

Pohádková přírodní scenérie

Bohatou bizarnost tvarů skalisek, jaká lze v Žitavských horách nalézt, by člověk nedokázal vytvořit. Nejen samotná skaliska, ale i jejich uskupení udivují poutníka. Tu průhled mezi skalami vytvoří zajímavý obraz, jindy zas ploška na skalisku nabídne nádherný pohled do údolí. Lesní jadrná zeleň je dekorována červenými střechami a bělostí třešňových květů. Šeď skal se proměňuje svitem slunce ve stříbřitou krásu kamene.

Přírodní scenérii kontrastují upravené cesty, chodníčky, zahrádky a pohádkové chaloupky, kdysi tkalcovské dílny, nebo selská stavení. Bohatě zdobené fasády dřevěnými lištami nebo roztodivnými tvary břidlic vytvářejí vzhled laskavých domácností a dobrých srdcí, jakými po celá staletí obyvatelé Horní Lužice (Lužičtí Srbové) byli a jsou.

Jeptišky za trest zkameněly

Lázně Jonsdorf  údajně založil mnich Jonas v roce 1539, když porušil slib a odešel z kláštera.  Ten založil sám Karel IV. na Oybinu. K Jonasovi se měly přidat i dvě jeptišky a založit budoucí rody ve skalním městě dnešních Žitavských hor. Zatímco Jonase je možné potkat v Jonsdorfu nebo pod Oybinem i dnes (představuje ho zdejší turistický průvodce a vypravěč Gert Linke), obě jeptišky byly potrestány a zkameněly. Jejich postavy jsou zaklety ve skupinu skal Nonnenfelsen (Jeptiška). Jsou vyhledávaným horolezeckým terénem s několika obtížnostními cestami.

Text a foto: Milan Turek

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2277929
DnesDnes464
VčeraVčera576
Tento týdenTento týden2384
Tento měsícTento měsíc10178

Partnerské weby