Jaromír Jágr: Čekají ho nelehké situace!
Hokejista Jaromír Jágr se narodil ve znamení Vodnáře (15. 2. 1972). Je pravoslavným křesťanem. Pravidelně se modlí, čte Bibli a účastní se liturgie. Již v roce 1999 v rozhovoru pro jistý slovenský deník přiznal: „Jsem věřící, stoprocentně věřící.“ O dva roky později ho pokřtil pražský pravoslavný arcibiskup. Jaromír Jágr k tomu uvedl: „Jednu dobu jsem vycítil, že to potřebuji, řekla mi to intuice.“

Jeho životní číslo: Složené z 27/9. Číslo 2 = intuice, tajemství duše, spolupráce, učení, 7 = zájem o duchovno, léčitelství, umění, změny životní cesty, práce s myslí, volnost, rozvíjení inteligence, 9 = charisma, soucit, trpělivost, intuice, předtuchy, vzdělání, moudrost, učení, služba pro druhé. Poukazuje na zvládnutí téma učení sebe a druhých, potřebu používat moudrost knih a kombinovat ji se svým nitrem. Jde tu o službu pro druhé, poradenství či jinou formu předávání informací. Životní číslo mu dává charisma a schopnost pochopit svět. Může využít kouzlo osobnosti a velké intuice. Rád se učí novým věcem, cítí lásku ke svému okolí. Pokud vnímá svoji duši, bude rozvíjet své schopnosti, které povedou k duchovnímu rozvoji. Duše má lásku k estetice, umění, a duchovnu. Používá intuitivně léčivé energie a také pomáhá ostatním lidem. Měl by rozvíjet svůj inteligenční potenciál a radit druhým lidem.
Z hlediska karmy: Jeho karma se projevuje touhou po svobodě a vytváření neustále něčeho nového. Rodové kořeny jsou pod rouškou tajemství, může zde být předek bez oboustranného původu, snad se vyskytly nemanželské děti. Jaromírův rod zažil vysídlení, vystěhování, mohl pobývat bez domova. Proto bude mít špatné pocity z těsných a upjatých vztahů, může odmítat mít vlastní děti, raději si najde partnerku s dítětem (takové partnerky si bude přitahovat do života). V minulých životech se odehrála situace, kdy ženě bylo dítě odebráno, nebo se ho musela vzdát. Také na této osobě leželo důležité rozhodnutí, kdy byly životy ostatních v jejích rukou. Proto bude nyní cítit zodpovědnost za druhé a bude mít touhu dosáhnout něčeho velikého, co se vymyká běžnému způsobu života. Jaromír musí pracovat na svém karmickém úkolu, nesmí se dostat do situace, kdy by ztratil radost ze života, peníze a své zázemí. Musí si vybudovat své panství, svůj prostor, být volný a najít své životní uplatnění.
Černá Luna poukazuje na karmickou zátěž, kterou si přináší do tohoto života.
V minulých životech se tato duše setkávala se situací, kdy ji nikdo neměl rád. Zažila pocit, že si jí nikdo neváží, byla postaven na okraj společnosti, vyobcována ze sociální skupiny. V tomto životě si musí Jaromír najít své místo mezi lidmi, kteří si ho váží, kam zapadne a kde bude váženou osobou. Postavení Černé Luny ve Vahách, jako má Jaromír, najdeme i u spousty herců a politiků. Černá Luna se tu nachází ve znamení diplomacie.
Z čeho vzešel a kam směřuje
Cesta této duše směřuje ze Lva do Vodnáře, odehrává se konfrontace pán versus podřízený.
Nezpracované Lví energie: sobeckost, egoismus, nadřazenost, vysoké ego. Energie Vodnáře: volnost, nezávislost, lidskost. Duše přichází z podmínek, ve kterých něco znamenala, byla hýčkána. V minulých životech se tato osoba na všechny dívala svrchu, pohrdala lidmi. Trávila čas mezi elitou, rozlišovala krále a poddané. S podřadnými lidmi se nebavila, nebyli toho hodni. V tomto životě musí pracovat pro lidi. Jaromír je osoba, která pochází z královské krve, nebo prožívala situace, kdy zastávala významnou pozici, kterou si ale musela hlídat. Jaromíra lákají dálky, cestování a poznávání nových krajů, potřebuje ekonomickou nezávislost. Důležitým úkolem je pro něj najít vztah k volnosti, nezávislosti a přírodě, pracovat na tom, aby k jeho osobě vzhlížel celý svět, posunout svět dál. Měl by pomáhat všem bez rozdílu - pán nebo kmán. Nad nikoho se nepovyšovat. V souvislosti s Lunou bude hledat partnerku, která je zábavná, nebude se s ní nudit. Bude si ale muset ohlídat žárlivost a společné finance. Jaromír má schopnost sympatizovat s potřebami celého lidstva. Vyžaduje naprostou volnost, omezování nesnáší, nechce, aby někdo řídil jeho příchody a odchody domů. Touha po svobodě se někdy může projevit i vyžadováním svobody za každou cenu. Může se tu projevovat i strach z osobních citových vazeb, protože právě ty ohrožují osobní svobodu. Má mimořádně vyvinutou intuici i fantazii, je přátelský, proto má kolem sebe hodně známých.
Postavení Luny ukazuje, že bude mít vztah k reklamě, bude ho zajímat oblast zdravotnictví nebo téma péče o tělo, jeho zdravotní stav či vývoj duše. Lidé s tímto postavením Luny mají magnetickou přitažlivost, ale občas se mohou skrývat za maskou nepřístupnosti. Pokud se maska prolomí, dojde na příjemné překvapení. Tok emocí je kontrolován, ale když někdo potřebuje pomoc, snaží se v rámci možností vyhovět. Pomoc ale pramení z toho, že ví, jak se z daného problému dostat. Nepředvídatelnost Vodnáře se projeví, jakmile dojde ke konfrontaci s určitým aspektem života, který lze považovat za kontroverzní. Reakce mohou být naprosto nečekané. Má smysl pro romantiku a přitahuje všechno zářivé. Je mu dána originalita. Na chytrých a originálních myšlenkách by měl pracovat a uskutečnit je. Může být tvrdohlavý, na tom by měl zapracovat. Má kladný vztah k humanitě a pomoci. Postavení Venuše naznačuje, že se bude v záležitostech lásky chovat sebevědomě. Venuše mu umožňuje vášnivé a neskrývané sebevyjádření, dává mu sklon k vyhledávání vzrušení v milostném životě. Jsa bodrým a veselým, bude působit dobrým dojmem. Bude zábavný, oblíbený a přitažlivý, plaché jedince bude poněkud iritovat. Je to láskyplný a otevřený člověk, rád laškuje a koketuje. Když po někom zatouží, může se ve snaze získat náklonnost stát soutěživým. Nerad prohrává, když není po jeho, stává se popudlivým a náladovým. Je sexuálně snadno vzrušitelný a instinktivně vyhledává příležitosti dobýt a zvítězit. Jeho chování je přímé, ba i útočné. Když se snaží někoho získat, činí tak zaníceně a přijímá rizika s takovým počínáním spojená. Má nebezpečný sklon zamilovat se tzv. na první pohled. Co se týče dlouhodobých vztahů, může být nestálý a podléhat vlivu pudů. Je v lásce netrpělivý a někdy i nedbalý. Nevěnuje dostatečnou pozornost plánování skutečně potřebných, byť všedních každodenních záležitostí. V některých případech takový člověk není schopný pochopit citové rozpoložení a emoce ostatních.
Co zásadního čeká Jaromíra Jágra v tomto roce?
Od léta 2015 vstupuje Černá Luna do Vah. Jelikož má Jaromír svou nativní Černou Lunu právě ve Váhách, může přijít zásadní změna, která se naplní do roka a do dne. Od srpna 2015 se Černá Luna setká s karmickým Plutem. V tu dobu bude muset uzavřít důležitou životní kapitolu. U tranzitního přechodu Černé Luny přes Uran, ke kterému dojde v únoru 2016, přichází životní situace, v níž se bude Jaromír rozhodovat, co dál se svým životem. V květnu 2016 dochází k návratu Černé Luny. V životě každého je období, kdy se Černá Luna vrací do svého postavení jako v době zrození, zajímavé. Má spojení s naší inkarnací do těla s prvním nádechem při narození. Při návratu se odemknou naše minulé životy, vyplouvají na povrch situace, které známe, už jsme je prožili, ale nedořešili, nezvládli. V době návratu je potřeba vyřešit to nedořešené, odkládané. S návratem Černé Luny si Jaromír připomene staré události a myšlenky, dojde na změny v jeho životě, dojde k novému poznání. Vesmír mu bude do života posílat situace, aby splnil svůj karmický úkol. Pokud nepochopí, nezareaguje tak, jak by měl, nastoupí komplikace, jež může vnímat jako nepřízeň osudu. V tomto roce může dojít na důležitou zásadní změnu kolem pracovních aktivit, protože vyplouvá na povrch práce z minulých životů. Odemklo se mu nevědomí. Od 45 let může Jaromír očekávat životní etapu, ve které bude stát před životním úspěchem. Bude se učit pracovat se svojí kreativitou. Má pochopit své poslání a rozvinout své schopnosti. Prohloubí rodinné vazby. Tato životní etapa je úzce spojená s dětmi a rodinou. Přichází období, v němž bude mít chuť změnit svůj vzhled, zatouží po útulném prostředí. Toto období mu nese příznivé finanční podmínky, startují se předpoklady pro příznivou existenci. Jaromír zatouží po lásce a po tom, aby byl milován. Pochopí, na jakém principu láska funguje. Bude se dít cosi zásadního ve vztazích - rodina, finance, kreativita, umělecké směry, projevy a řešení rodinných vztahů. Naučí se být užitečný druhým. Jeho trpělivost bude v tomto životním cyklu procházet zkouškami. Čeká ho stěhování nebo přesun do lepšího prostředí. Otevře se pro láskyplné lidi, kteří jeho život obohatí, naopak zabouchne dveře všem, kdo by mu chtěli škodit, ubližovat. V minulém životě měl umělecké sklony nebo talent, kterých nevyužil. Teď si plní karmické zadání umět milovat a být milován, být užitečným pro okolí i sebe, tvořit, plodit.
Od února 2015 do února 2016: Je před ním rok sebezdokonalování, rozvoje ducha, získávání nových znalostí a změn. Pod vlivem tarotové karty „Vůz“ bude nejdůležitější touha poznat a pochopit. Musí si udělat přehled o životě, rekapitulovat, ohlédnout se za snahami a výsledky v minulosti, zamyslet se nad plány do budoucna. Pokud pocítí potřebu změny, do roka ji zřejmě uskuteční. Období přeje získávání nových dovedností založených na předchozích znalostech. Další příležitosti se objeví i v pracovních aktivitách, přichází čas školení, kurzů a dalšího vzdělávání. Bude hledat spřízněné duše. Lidé, kteří mu vstoupí do života, mu mohou předat zkušenosti. Ale také dojde na nedorozumění a spory. Velký pozor na lidi kolem! Pokud nebude mít veškeré dohody písemně doložené, může přijít o peníze i o partnera - jak v osobní tak pracovní rovině. Nejdůležitějším přínosem je sebezdokonalování. Duše dozraje, posune se o stupeň výš. Změní lidi kolem sebe, ale jen proto, aby si vyčistil život. Začne na svět pohlížet z jiného úhlu, uvidí věci, které dřív nevnímal. Bohužel, někdy to bolí, protože životní zkoušky přicházejí vždy tak, že se nás dotknou na nejcitlivějších místech. Jak tento rok zaseje, tak příští rok sklidí. Budou vyvolány změny, které se mohou bolestivě dotknout jeho citů. Dojde ke změnám v přátelských i milostných vztazích, doma i v práci, dokonce i v nitru, rok to bude namáhavý. Vše, co se v průběhu roku přihodí, bude Jaromíra nutit, aby se zabýval především duchovními otázkami souvisejícími se životem, životními ponaučeními, smrtí a posmrtným životem. Může ho postihnout nepříjemnost v podobě nemoci nebo ztráta někoho z rodiny či z okruhu přátel. Pocítí potřebu zabývat se druhými, zajímat se o jejich problémy, bude-li třeba - nabídnout podporu. Přejme Jaromírovi, aby nadcházející období, jež je z pohledu numerologie i astrologie plné zásadních životních změn, ustál se ctí a s čistým štítem. Čekají ho nelehké situace, které posunou jeho duši dál.
Daniela Hannah, www.astrokarty.cz

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

3052042
DnesDnes179
VčeraVčera427
Tento týdenTento týden958
Tento měsícTento měsíc179

Partnerské weby

apartman banner

Zdraviapuvab