Roku 1253 se ujal svého panství Vilém ze Zwingenbergu, synovec fojta Viléma z Wimpfenu. Tento hesenský hrad byl tedy parně založen v první polovině 13. století a jeho stavitelé byli říšští ministeriálové (rodově blízcí falckým Wimpfenům). Současně to byli leníci pánů z Hohenlohe. Tento rod podporoval

kolonizaci kraje a zakládal četné osady a vesnice. V roce 1363 byl hrad do základů zničen při akci spojených vojsk Mohuče, kurfiřtské Falce a Würtembergu. Zwingenberští prý vybírali neoprávněně na Neckaru clo, přičemž tento spor se táhl již od roku 1338. Výše uvedená města si zde vynucovala „právo otevřeného hradu“. Aby Mohuč posílila tlak na Zwingerberské, začala s výstavbou vlastního hradu Fürstenstein, který chtěla později použít k jeho blokování či obléhání. Po úspěšné stížnosti falckraběte u biskupa byl však Fürstenstein roku 1343 rozebrán. Těžce přístupné zbytky tohoto hradu tvoří dnes již jen několik zídek (základy příhradového zdiva) a zbytek dělové bašty.

Stoletý spor o dědictví

Po zkáze roku 1363 zůstal Zwingenberg v rozvalinách. V roce 1403 jej získali bratři Jan a Eberhard z Hirschhornu lénem se svolením Falce a Mohuče. Počátkem roku 1404 začali s jeho obnovou a v podstatě díky nim má hrad dnešní podobu. V jejich vlastnictví byl pak Zwingenberg přes 200 let.

Dvaadvacátého září 1632 vymřel rod Hirschhorn po meči a tím začal téměř 100 let trvající spor o dědictví mezi rody Wieserů a Golerů. Právo a naděje se střídavě přikláněly na jednu nebo druhou stranu. Za jakých okolností se v roce 1696 podařilo získat hrad falckému dvornímu kancléři, baronu z Wieserunu, dnes není známo. Jeho potomci však sídlo vlastnili až do roku 1746, kdy soudní spor o dědictví nakonec vyhrál Engelhard z Goleru (příbuzný Bedřicha z Hirschhornu). Obratem však panství prodal kurfiřtské Falci.

Strže uchvátily slavného skladatele

Kurfiřt Karel Bohdan Falcký převedl Zwingerberg jako léno roku 1778 na svého prvorozeného syna - hraběte Karla Augusta z Bretzenheimu. Jeho matka, hraběnka Josefína z Heydecku, je pochována v hradní kapli (hrobka je dílem kameníka Holanďana van Brandesa). Když Napoleon rozpustil starý systém falcí a zavedl „nové pořádky“, koupil si panství roku 1808 velkovévoda Karel Bedřich z Badenu a z vlastních prostředků Zwingenberg opět opravil. Princ Ludvík z Badenu, jeden z jeho potomků, je hradním pánem i v současnosti.

Mezi městem a hradem dlouhá leta funguje přívoz, který se pohybuje pomocí ocelových lan a motoru (s průchozím řetězem na dně řeky). V nedávné době byla tato cesta doplněna výstavbou visuté lávky pro pěší. Řeka je v těchto místech 120 m široká.

Za zmínku určitě stojí, že tmavé, divoké „vlčí“ rokle a strže na severní straně hradu inspirovaly skladatele von Webera k napsání opery Čarostřelec. Na počest skladatele se od roku 1983 koná v letním období na Zwingenbergu hudební festival, opera pod širým nebem.

Petr Šafránek

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2501873
DnesDnes125
VčeraVčera717
Tento týdenTento týden125
Tento měsícTento měsíc13219

Partnerské weby

apartman banner