Když se řekne astrologie, většina z nás si představí horoskop. Jenže skutečná astrologie je o něčem jiném. O čem? Tak právě o tom (a nejen o tom) jsme si povídali s Ing. Zdeňkem Bohuslavem a JUDr. Radko Tobičíkem z Astrologické společnosti České republiky. Podle Radko Tobičíka může být astrologie pro

každého, kdo se zabývá osudem, duchovnem a smyslem svého bytí, čímsi jako detektivkou. Ale začněme pěkně od začátku.

Naše setkání bylo s předstihem naplánováno, ale jak už to tak bývá, člověk míní a život mění. A tak se část našeho rozhovoru odehrála de facto po telefonu, jako konferenční hovor, protože Radko Tobičík uvízl v dopravní zácpě nějakých 14 kilometrů před Prahou. Ale i díky tomu teď víme, že astrologové rozhodně nejsou žádní suchaři a poradí si v každé situaci.

Jak byste tedy definovali astrologii?

Radko Tobičík (místopředseda Astrologické společnosti ČR): Je to obor, který nemůže pracovat bez horoskopu stejně tak, jako malíř nemůže pracovat bez barev. Představte si, že máte utrhnout jablko na vrcholku koruny stromu. Astrologie je tu od toho, aby vám řekla - „Na tuto větev nešlapej, je slabá, zlomí se a spadneš. Touto částí koruny se nepouštěj, je nepropustná, dostaneš se mezi větve a uvízneš.“

Zdeněk Bohuslav (předseda Astrologické společnosti ČR): Astrologie ale rozhodně nestojí jen na tom, v jakém znamení se kdo narodil. Má svou „abecedu“ s devětatřiceti základními prvky. A zavádějící může být už to, co si kdo představí pod pojmem horoskop. Slovo horoskop je složeno, když to řeknu trochu puntičkářsky, ze dvou částí - horo a skopei, tedy zkoumám kvalitu hodiny. Horoskop je obraz světa kolem nás, nebeské sféry se všemi prvky, s nimiž astrologie pracuje. A tím není pouze Slunce, promítnuté vůči pozorovateli nebo člověku, pro kterého se horoskop dělá. Jak už jsem zmínil, figuruje tam minimálně třicet devět prvků, jejichž rozložení a struktura závisí na místě a času. Každý horoskop je zcela individuální, protože pracujeme se dvanácti znameními, dvanácti domy, deseti planetami a přinejmenším pěti aspekty. A lze přidávat další prvky. To je pak teprve skutečný horoskop, mapa celého vesmíru vůči člověku. A každý z nás má nastaven horoskop podle toho, kdy a kde se narodil.

Čím vším se astrologové zabývají? Je nějaké téma, o němž lze říci, že aktuálně hýbá Astrologickou společností, nejvíce se probírá?

Zdeněk Bohuslav: Astrologové jsou lidé velmi rozmanití, je obtížné je nějak škatulkovat. Mimo jiné proto, že jsou propojeni s planetou Uran. Ta nám dává rozmanitost a bohatost, řekl bych i neotřelost v přístupu k věcem i tématům. Nelze říci, že by nějaký předmět byl dominantní. Témata, která probíráme, často odpovídají momentální situaci ve společnosti, v níž žijeme. Hodně z nás se zajímá o kořeny astrologie, kdy vznikla a jaké jsou její původní myšlenky. Archeoastrologové zkoumají historické prameny. Hodně lidí se zajímá o témata vztahující se ke spiritualitě, a to z různých hledisek a přístupů. Někteří chtějí pro změnu pracovat na prokázání výpovědní hodnoty astrologie a jiní se zabývají poradenskou praxí. Pomáhají lidem řešit jejich problémy. Spektrum toho, čím astrologická komunita žije, je zkrátka široké. Obrazně lze říci, že nesahá od Šumavy k Tatrám, v našem českém měřítku, ale postihuje kteroukoli oblast lidského bytí, je naprosto univerzální.

A je něco, co je naopak všem astrologům společné?

Zdeněk Bohuslav: Náboj, který v sobě obecně astrologická komunita nese, obsahuje snahu pomoci člověku, aby žil v duchovním smyslu plnější, lepší a dokonalejší život.

Radko Tobičík: Ale nemyslete si, že je astrologie zkostnatělá. Rovněž podléhá určitým, řekněme módním, trendům. Napadá mě v té souvislosti jeden příklad. Působím jako lektor Světového astrologického kongresu. Na jednom z kongresů byla i přednáška na téma Černá Luna - Lilith. A prezidentka kongresu, paní Huberová, tehdy pravila. „Pché, ta nic nedělá.“ Ale už na dalším kongresu byla tatáž Černá Luna v programu zařazena hned čtyřikrát. (smích)

Zdeněk Bohuslav: Na tom lze demonstrovat projekci uranských novostí, rozšiřování spektra vědomostí. Astrologie se stále vyvíjí. Jednak pracuje s pevnými stálými kořeny, ale k těm narůstají „větve s lístečky“. Ty odpovídají momentálnímu poznání. Přibývají nové prvky sluneční soustavy, protože vidíme do větší hloubky vesmíru, tedy zaznamenáme i projevy hvězd, které se zdánlivě nehýbou. Zařazujeme jejich vliv do našich úvah a současně máme díky moderním technologiím obrovskou výhodu oproti předchozím generacím. Jakou? Jsme schopni sdílet data. Tak existuje obrovská příležitost porovnávat to, co zpracovaly v horoskopech předchozí generace. U významných osobností, jejichž horoskopy byly zaznamenány, můžeme zkoumat výpovědní hodnotu jednotlivých teoretických úvah a podobně. Široká komunita astrologů pracuje na výzkumu nových prvků, jakými jsou planetky Chiron, Haumea, Eris, Sedna a Makemake ve vztahu k horoskopům našich předků. Podíváme-li se třeba na horoskop Valdštejna, tak Kepler ho vykládal na základě sedmi planet - Sluncem počínaje a Saturnem konče. Jenže my už dnes víme, že v jeho životě významným způsobem zasáhla planeta Uran, patron astrologů. Tu Kepler neznal, ale my za pomoci Uranu můžeme snadněji doplnit to, co Kepler o Valdštejnovi řekl. Proto má cenu zkoumat i tyto nové prvky, ovšem za předpokladu, že dokážeme respektovat ověřené prvky a skutečnosti.

Radko Tobičík: Zralý a zkušený astrolog by měl znát všechny různé techniky a praktiky, ale na něm je, které využije. Přirovnám-li to opět k výtvarnému umění, pak je jako malíř, který se rozhoduje, zda udělá olejomalbu, akvarel nebo perokresbu...

Zdeněk Bohuslav: Astrolog ví, že horoskop tvoří celek, nelze vytrhnout jeden prvek z kontextu. Pracujeme se zákonitostmi odpozorovanými generacemi našich předchůdců. Ale můžeme se zaměřit na hlubší studium povahy toho prvku, tedy zjišťovat, jak se projevuje. Před lety, když byl objeven Neptun, tak se všechno zlé házelo na něj. (smích)A vůbec se nezohledňovalo, že je to planeta imaginace, vyšších mystických prožitků a vyšší harmonie. Až čas a bližší výzkum rozšířily vědomosti o jeho významu.

Radko Tobičík: Ve světle řečeného se může zdát, že astrologie je obrovský komplex, který každý jen tak nezvládne. Ale přitom může být zajímavá a přínosná pro každého. I to, že vás něco zaujme, že se zaměříte na nějaký prvek, na jednu planetu, zbystří vaši intuici, empatii, vnímání i sebereflexi. To jsou vlastnosti, které potřebujeme v dnešní době zejména.

Jak dlouho už působí v České republice vaše Astrologická společnost?

Zdeněk Bohuslav: Byla založena 19. prosince 1989. Navázali jsme na tradice, které byly vytvořeny Universalií za první republiky. To bylo společenství hledající duchovní vývoj na základě hermetické cesty, jehož významným oživovatelem byl Jan Kefer. To byl astrolog, ale ne v našem pravém slova smyslu. Využíval totiž astrologii k teurgii, ke komunikaci s Bohem, respektive k hledání cesty, jak komunikovat s Bohem. Měl jsem to štěstí být jedním z deseti lidí, kteří Astrologickou společnost zakládali, vůdčím iniciátorem byl Pavel Turnovský.

Radko Tobičík: A i přestože se počet členů Astrologické společnosti pohybuje řádově ve stovkách, marná sláva, je to největší platfotrma, která se astrologií v České republice zabývá. Jsou zde zkušení astrologové, zájemci o astrologii na úrovni studentů, ale i laiků…

Máte zpracovaný horoskop Astrologické společnosti?

Zdeněk Bohuslav: Samozřejmě, máme zaevidovaný čas a roli hrají dva momenty. Jedním je okamžik, kdy jsme vydali prohlášení, to bylo 19. prosince 1989 na Loretě v 18 hodin. Dalším je pak okamžik, kdy Pavel Turnovský převzal dokumenty z Ministerstva vnitra o tom, že byly společnost a její stanovy zaregistrovány, a to bylo v dubnu 1990. Ono je otázkou, co kdy vlastně vzniká. Vznik - tedy zrození člověka je dáno jeho prvním nádechem v daném místě a čase. Od toho se odvíjí celý horoskop. Ale u institucí je to složitější. Kdy je firma hotová? Když začne fungovat? Z astrologického pohledu my, zkušenější, soudíme, že jde to okamžik, kdy do firmy přijde první člověk a začne konzumovat to, co firma vyrábí, nabízí. Pekař upeče rohlík a někdo si ho vezme. Ale někdy paradoxně začne nějaké společenství, právní celek nebo firma fungovat dříve, než je zaregistrována a podobně. Určit tento akt není jednoduché. Však i horoskop naší republiky operuje s několika časy.

Schází se členové Astrologické společnosti pravidelně?

Zdeněk Bohuslav: Máme schůzky každý první čtvrtek v měsíci a rozebíráme nejrůznější témata. Například jsme zkoumali, zda se z astrologického hlediska dá vyloučit nebo připustit možnost, že by Tomáš Garrigue Masaryk byl nemanželským synem Františka Josefa.

A s jakým výsledkem?

Zdeněk Bohuslav: Astrologie to nevylučuje, naopak existují indicie, které naznačují, že to možné je. Ano, i takovými myšlenkami se zaobírá naše astrologická komunita. (smích).

Astrologie zkrátka může vnést světlo i do historických záhad. Před časem jsme se pro změnu na českém astrologickému symposiu Eukarpia zaobírali tím, které z uváděných dat je nejpravděpodobnějším datem narození Jiříka z Poděbrad. Historie v tom nemá jasno. Český astrolog světového významu ze 16. století, Leovicius, měl jeho horoskop zahrnutý ve své sbírce a ta je v současnosti uložená ve Vatikánské knihovně, odkud jsme však získali kopii. Podle Leoviciova horoskopu jsme určili datum a zkoumali jsme, jestli to, co v horoskopu je, odpovídá životu Jiříka z Poděbrad. Pak jsme vzali jiné údaje, které přicházely na základě určitých dat v úvahu, a určili jsme, které datum více nebo lépe odpovídá tomu, co o Jiříkovi víme.

Vraťme se zpět k astrologii. K čemu všemu může ještě sloužit?

Zdeněk Bohuslav: Jak už bylo řečeno, ve vztahu ke konkrétnímu člověku lze pracovat s určitou prognózou, může mu nabídnout nezávislý pohled na sebe sama, pohled, o který se pokouší i psychologie. Jenže astrolog vše vnímá v širších souvislostech a obratněji, protože má větší vhled do dispozic dané osoby. Přijmeme-li představu, že je člověk spojením nesmrtelného ducha se smrtelným tělem, máme náhled i na historii, kterou si dotyčný duch vybral v daném těle v daných podmínkách, v daném okamžiku. Z tohoto pohledu jde výřez karmy minulé. Dále lze zkoumat vyšší celky, jako jsou skupiny lidí, politické strany, a tedy vytvářet prognózu a odpovídat na otázky, zda je větší čáka, že uspěje určitá ideová platforma. Pracujeme přitom s kvalitou času, kterou odhadujeme, děláme prognózu, podobně jako se dělají prognózy v psychologii, ekonomice, lékařství. Nic z toho není ale o pevném a fatalistickém vnímání osudu, astrologie pracuje s tím, že jsme na cestě a máme určitou míru svobodné vůle. Každý odlišně podle toho, jak na sobě pracuje a jaké měl výchozí pozice. Také máme ekonomickou astrologii, pracujeme s horoskopy komodit, měn, finančních dispozic, ale třeba také státních celků. Lze pátrat po věcech, které ztratíme, to má za úkol horární astrologie. Pak je tu třeba astrokartografie. Ta rozvine horoskop člověka po povrchu zeměkoule a ukáže vám místa, kde můžete zvýraznit ten nebo onen prvek svého horoskopu, tedy například uplatnit talent a podobně. Astrologie má zkrátka mnoho podob a není náhoda, že se ve středověku studovala na vysokých školách. Lékaři měli v hippokratově přísaze, že když nebudou znát astrologii, neměli by léčit. Tehdy se uplatňoval celostní náhled a pracovalo se i s tzv. horoskopem ulehnutí. Z něj se určovalo, kdy je vhodný čas na podání léků, také jakých léků a kdy přijdou okamžiky bodu zvratu, krizí, které byly důležité pro další prognózu léčení. I pijavice se přikládaly podle horoskopu. Astrologové například věděli, že režim vody se v těle řídí fázemi Luny. O astrologii a jejích rozmanitostech lze hovořit hodiny a hodiny. A ačkoli má Astrologická společnost stovky členů, málokdo z lidí se setká se skutečným astrologem.

A kde jej tedy můžeme potkat?

Zdeněk Bohuslav: Třeba na Eukarpii. Letos ke konci května pořádáme jubilejní desátý ročník. Každý rok se na tuto u nás největší astrologickou dvoudenní akci snažíme přitáhnout astrologické osobnosti. Není to jednoduché, když je to signováno Uranem, který je mimo jiné o vybočování z řádu, nezávislosti a svobodě. Zkuste uřídit pytel blech. (smích)

Eukarpie je starořecky žeň, sebereme tedy vždy za uplynulý rok to, co je možné v úrodě sklidit. Z tohoto pohledu je Eukarpie každý rok jiná. Ale jde o setkání, které se snaží lidem astrologii přiblížit.

Dramaturgie každé Eukarpie, i té letošní, se snaží oslovit jak profesionální astrology, tak studenty astrologie či laickou veřejnost se zájmem o duchovno. Richard Stříbrný například bude mít přednášku s názvem astrologie a islám. V současné době jde o velmi diskutované téma, dotýká se obav lidí, jak budeme žít, jak se bude vyvíjet naše civilizace. Toto téma do jisté míry rozděluje společnost. Na jedné straně stojí obavy o přežití, na druhé je tu potřeba a snaha pomoci druhým. Setkáváme se s fanatismem, hvězdná mapa ukazuje různé koridory. Zkušená astroložka Pavla Baudyšová se zase ve své přednášce zmíní, kdy a proč nás zlobí zuby.

Radko Tobičík: Zubům obecně vládne Saturn a kdo s nimi nemá, či někdy neměl, problém? V panelové diskuzi zazní také téma dvojčat. Zamýšlíme se nad tím, proč mají dvě děti osudy jiné, když se narodily prakticky na stejném místě a skoro ve stejném čase. Přitom z jednoho vyroste archeolog a z druhého sňatkový podvodník. Na přednáškách možná nebudou laikové rozumět všemu, nějaký termín jim třeba bude cizí, ale smysl je může uchvátit.
(zem)

Kontakt:www.astrologickaspolecnost.cz

Foto: Logo Astrologické společnosti ČR a Pixabay

K účasti na jubilejním symposiu Eukarpie, které proběhne v Praze ve dnech 20. - 21. května, je možné se závazně přihlásit na tel. čísle - 732 354 413.

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2500609
DnesDnes258
VčeraVčera645
Tento týdenTento týden3299
Tento měsícTento měsíc11955

Partnerské weby

apartman banner