Slunce postupuje znamením Býka od 20. dubna až do 21. května, kdy se přesune do znamení Blíženců. Černá Luna se pohybuje přes karmické Pluto, můžeme tak očekávat obrovské generační změny. Květnové novoluní vrcholí 15. května ve znamení Býka, je tedy důležité především pro zrozence tohoto

znamení. V době novoluní vstupuje také Uran (po sedmi letech) do Býka a přináší nám životní zvraty. Merkur přebíhá přes Uran, přijdou zřejmě zásadní informace, které nám mohou změnit život. Během novoluní poroste touha po majetkovém zabezpečení a finančním zajištění. Úplněk vrcholí ve Střelci 29. května, je tedy důležitý zejména pro Střelce. Vliv úplňku pocítíme v oblastech - vzdělávání a zahraničí. Měli bychom ukončit veškeré úřední záležitosti. Mars, planeta aktivity, se pohybuje ve znamení Kozorožce. V polovině května se přesune do Vodnáře, kterým bude „brouzdat“ tam a zpět až do podzimu 2018. Jupiter má zpětný chod až do 10. července. Plných 123 dní nám bude ve zpětné fázi ve Štíru přinášet situace, které povedou k lásce i zlepšení financí. Ovšem nejprve musí vyčistit situace, které brzdí náš posun vpřed. Planetka Ceres se nadále pohybuje znamením Lva. Lvi dostávají zabrat, ale maximální výkony je posunou vpřed.

BERAN

Novoluní v polovině května vám do života přináší peníze a zvýšení osobní prestiže. Uvědomíte si vlastní hodnotu - můžete zvýšit cenu svých služeb nebo dostat přidáno. Otevírá se vám cesta k lepším příjmům. Úplněk uzavře nějaké úřední záležitosti, vnese jasno do oblasti vzdělávání, případně cestování do zahraničí. Přesun Marsu v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu, vás vybízí, abyste chodili do společnosti. Snažte se využít známostí pro své projekty. Do života vám vstoupí důležitá osoba, která ovlivní vaši budoucnost. Díky druhým lidem si můžete splnit své sny.

BÝK

Novoluní je pro vás nejdůležitějším v tomto roce, otevírá vám novou životní etapu. Začnete realizovat své projekty, váš život dostane nový impulz. Měli byste dostat důležitou zprávu, která vám přinese životní změnu. Úplněk ukončí vše související s penězi či majetkem, které sdílíte s další osobou, společníkem, bankou či jinou institucí. Přechod Marsu do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu, aktivuje vše, co se týká pracovních aktivit a kariéry. Měla by být oceněna vaše práce, nelze vyloučit ani postup v kariéře. Pocítíte ctižádost a chuť prosadit se nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší se vaše prestiž. Období přeje uzavírání obchodních dohod, reorganizaci čehokoli kolem práce.

BLÍŽENCI

Novoluní vás povede k rekapitulaci. Budete se zamýšlet nad tím, co se povedlo, jakou cestou se ubírat a co ukončit. Zřejmě odhalíte nějaké tajemství, dozvíte se něco o své osobě, což vám usnadní rozhodování. Díky Venuši ve vašem znamení budete v první polovině měsíce nepřehlédnutelní, bude vás vidět a slyšet. Úplněk uzavře veškeré vztahové záležitosti. Ukončí nějaké dohody a smlouvy, budou nastolena nová pravidla. Čeká vás období plné komunikace - ve verbální i písemné formě. Přesun Marsu v polovině května do Vodnáře, kde setrvá do podzimu, aktivuje témata související s  duchovním rozvojem, rozšiřováním vědomostí, zahraničím, ale také soudy. Těmto tématům se  budete několik měsíců věnovat. Prožijete duchovní rozkvět.

RAK

Novoluní vám otevírá cestu mezi nové lidi, do společnosti, kde budete působit. Můžete si splnit nějaký sen. Dostanete zajímavou zprávu, která vás povede k nečekanému rozhodnutí. Ve druhé polovině měsíce přechází Venuše do znamení Raka. Díky tomu budete nepřehlédnutelní, bude vás vidět i slyšet. Úplněk uzavře určitou spolupráci. Měli byste dodělat, co jste slíbili. Můžete očekávat změnu spolupracovníků, něco bude jinak. Kolem úplňku si pohlídejte zdraví, nepřepínejte své síly. Také možná budete muset pečovat o jinou osobu. Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. V tomto období bude probíhat transformace, proměna vaší duše. Mars zaktivuje témata - finance, sex, okultismus a různé duchovní směry. Budete řešit majetkové záležitosti, které se týkají nejen vás, ale i další osoby či instituce (půjčky, hypotéky, dluhy, ale také investice, prodej). Nelze vyloučit ani úřední jednání.

LEV

Během času novoluní se dozvíte překvapující zprávu, která se bude týkat zaměstnání a pracovních aktivit. Otevře se vám cesta ke kariérnímu posunu, nové práci. Úplněk uzavře cosi v rámci tématu dětí, tvorby. Čeká vás hodně komunikace, a to jak písemné, tak verbální. Každopádně je pro vás květen velmi silným měsícem. Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. V tomto období budete řešit vztahy, které Mars aktivuje na všech úrovních (smlouvy, dohody, ujednání). Budete si domlouvat nové podmínky v pracovní oblasti, podepisovat nové smlouvy.

PANNA

Novoluní vám otevře cestu k rozšiřování vědomostí (kurzy, školení, vzdělávání), ale také cestování. Přinese vám zlepšení situace v rámci řešení úředních záležitostí. Dozvíte se překvapující zprávu. Úplněk vnese jasno do oblasti bydlení a pracovního zázemí. Ukončí řešení jakýchsi rodinných záležitostí. Dejte pozor na své zdraví, mohou vás zaskočit zdravotní potíže. Mars se přesune v půlce května do Vodnáře a zůstane tam až do podzimu. Přináší vám hodně práce pro druhé. Zvýšená aktivita se týká zvažování nové spolupráce, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se v tomto období více věnovat tématu zdraví a zdravé výživy. Pocítíte zřejmě chuť aktivněji se zasadit o změny v práci. Budete hledat ty nejlepší cesty pro zvládnutí pracovních povinností.

VÁHY

Novoluní vám přinese překvapující zprávu týkající se peněz, které sdílíte s další osobou, bankou či jinou institucí (hypotéky nebo půjčky, prodej nemovitosti, dědictví). Sexualita a vše, co s ní souvisí, je dalším tématem tohoto novoluní. Může se objevit nový partner, nelze vyloučit početí nebo narození potomka. Mělo by také dojít na zlepšení pracovních podmínek, třeba v podobě zkrášlení kanceláře. Úplněk uzavře nějakou úřední či sourozeneckou záležitost, vnese jasno do záležitosti spojené s dopravním prostředkem, vzděláváním. Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Aktivuje na delší dobu témata - děti, partneři a tvorba. Díky jeho vlivu pocítíte chuť něco tvořit, prezentovat, vrhnout se do společnosti či milostných dobrodružství. Období bude přát zkouškám, přijímacím pohovorům, ale také láskám. V této době se můžete seznámit s důležitou osobou, s novým společníkem. Pracovně se vám bude dařit.

ŠTÍR

Novoluní vám přinese nové vztahy pracovní i partnerské. Dozvíte se překvapující zprávu, která dá vašemu životu nový směr. Můžete uzavřít nové smlouvy a dohody. Nezadaným přináší toto novoluní partnera. Úplněk vnese jasno do oblasti financí, uzavře témata - peníze, majetek. Do úplňku byste měli dořešit veškeré finanční závazky. Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Tento tranzit vás bude tlačit do aktivity související se soukromím. Čeká vás řešení čehosi v rámci žen rodu (například matka, babička, tchyně, švagrová). Veškerá vaše aktivita bude zaměřena na budování domova a pracovního zázemí. Pocítíte chuť doma cosi přestavět, vylepšit a změnit k obrazu svému. Budete myslet i na zvýšení vlastní životní stability, pocítíte touhu udělat něco pozitivního pro své zdraví.

STŘELEC

Novoluní vám otevírá možnost nové spolupráce a přináší hodně práce, díky níž si můžete polepšit finančně. Ovšem pozor na Černou Lunu, která zatím peněžním záležitostem nepřeje. Přesto musíte učinit zásadní životní rozhodnutí. Dostanete překvapující zprávu, která urychlí vaše rozhodování. Úplněk je pro vás nejdůležitějším v tomto roce. Vnese jasno do všech dohod, smluv a ujednání. Pod vlivem úplňku budete pilně komunikovat (psát i hovořit) ještě dalších 14 dní. Otevře se před vámi cesta, kterou byste se měli ubírat. Zlepší se vaše zdraví - fyzické i psychické. Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Aktivuje oblast komunikace, přesunů a cest. Období je výborné pro návštěvy přátel, řešení úředních záležitostí. Budete chtít veřejně sdělovat své názory a projevovat se. Můžete publikovat, přednášet nebo vést úspěšná obchodní jednání.

KOZOROŽEC

Novoluní vám přinese změny v oblastech partnerství a potomků. Hledáte-li pracovního nebo životního partnera, můžete jej nalézt. Toužíte-li po dítěti, máte otevřenou cestu. Budete plodit a tvořit. Dostanete překvapující zprávu, která by se měla týkat dětí nebo partnera. Během úplňku budete řešit zdraví a péči o druhou osobu. Vaše psychika dostane zabrat, budete mít hodně práce a povinností, které musíte zvládnout. Začnete se připravovat „na svůj“ úplněk, který proběhne v červnu. Ten vnese jasno do oblasti vztahů a dohod. Přesun Marsu do Vodnáře (v polovině května) vám na období až do podzimu zaktivuje situace spojené s penězi, majetkem a hodnotami. Budete se věnovat záležitostem nejen finančním, ale také si uvědomíte vlastní hodnotu.

VODNÁŘ

Novoluní vám otevírá cestu k bydlení, zabezpečení rodiny a upevnění pracovních pozic. Dostanete jakousi překvapivou zprávu, může se stát cosi neočekávaného. Budete hodně komunikovat. Úplněk ukončí vaše působení v určité společnosti, v určitém okruhu osob (přátelé, osoby blízké, spolupracovníci). Uzavře se jedna životní kapitola a otevře se zcela nová. Pozor si dejte na tajnosti a pomluvy. Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Působení Marsu ve vašem znamení vám dodá spoustu energie, zbytečně s ní ale neplýtvejte. Zaměřte se na sebe a sebeprosazení. Budete mít hodně práce, nebudete ani vědět, kam dřív skočit, jak se říká. Zlepší se vaše kondice a zdravotní stav, budete se cítit silnější, schopnější a odhodlanější. Zvládnete překonávat různé překážky spojené s egem.

RYBY

Novoluní vám přinese možnost vzdělávat se, pomůže vám vyřídit nějaké úřední záležitosti. Můžete si pořídit nový dopravní prostředek, čeká vás cestování, zejména v rámci rozšiřování vědomostí. Dostanete neočekávanou zprávu, která vás překvapí. Úplněk ukončí situace spojené s domovem a pracovním zázemím. Vnese jasno do sféry zdraví. Uzavře nějaké rodinné záležitosti. Budete hodně hovořit, psát v souvislosti s bydlením, ženami v rodině a upevňováním pracovní pozice. Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Bude se pohybovat tématem odstraňování, tedy ukončí vše, co už nemá pokračovat. Většinou půjde o práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Mars také ale může vytáhnout na povrch něco důležitého z vaší minulosti. Tajní nepřátelé a pomluvy budou v akci. Můžete se dozvědět jakési tajemství, ale také může vyjít na světlo záležitost, o níž jste doufali, že zůstane skryta.

Intuitivní astroložka Daniela Hannah – www.astrokarty.cz

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2503105
DnesDnes610
VčeraVčera748
Tento týdenTento týden1357
Tento měsícTento měsíc14451

Partnerské weby

apartman banner