V raném středověku byla ves Ferren prvně písemně zmíněna v roce 893 jako vlastnictví opatství Fraumünster v Curychu. Zdejší komenda Řádu sv. Jana v Hohenrainu začala působit v roce 1182 a založil ji rytíř Rudolf z Hohenrainu. Řád Johanitů vznikl ve 12. století v

době křížových výprav do Jeruzaléma. Jeho hlavním úkolem bylo chránit poutníky ve Svaté zemi, poskytovat jim ubytování a ozbrojený doprovod a bránit svatá místa před útoky muslimů. V roce 1522 přestěhoval řád své hlavní sídlo na ostrov Malta, proto se od té doby nazývali maltézští rytíři. Do konce 13. století bylo založeno na území dnešního Švýcarska více než dvacet domů (komend) Johanitů. V čele náboženského řádu je volený komtur. V současnosti existují tři větve řádu - maltézští katolíci, evangeličtí Johanité a anglikánský Řád svatého Jana, které se věnují charitatě.

Zadlužený hrad zachraňuje Luzern

V období 13. století zažila komenda svůj největší rozkvět, kdy sloužila jako ubytovna poutníků a správní centrum rozsáhlého panství v údolí Seetal a jeho širokého okolí. Řádoví bratři sloužili na okolních farnostech, které přímo spadaly pod hlavní sídlo. Jednalo se o Hohenrain, Römerswil, Aesch, Abtwil, Dietwil a Seengen. Tehdy také došlo k výstavbě obytné věže Roten, která je nejstarší světskou stavbou v kantonu Luzern a pěkným důkazem o době rytířství. Roku 1472 Hohenrain převzal správu nad johanitskou komendou v Reidenu. Pád staré konfederace roku 1798 a zrušení církevních knížectví v Německu v roce 1803 mělo za následek, že roku 1807 byla ukončena činnost johanitské komendy. Aby se zabránilo převzetí majetků komendy zahraničním královským domem, kanton Luzern převzal zadlužený řádový dům a jeho vlastnictví. Komtur obdržel při odchodu přiměřený důchod. Poslední komtur, svobodný pán Jan z Ligertzu, zemřel 29. května 1819 v obci Hohenrain.

Z polepšovny se stala speciální škola

Roku 1847 otevřel kaplan J. Grüter v prostorách původní komendy kantonální ústav pro hluchoněmé, kde bylo umístěno 23 dětí. V roce 1873 byly přizvány řádové sestry z kláštera Ingenbohl, aby se zabývaly vzděláváním, odbornou přípravou dětí a správou majetku.

Roku 1889 vešel v platnost nový školský zákon, podle kterého měla v budoucnu vzniknout nová instituce pro výuku a vzdělávání slaboduchých a obtížně vychovatelných dětí. Velká Rada v roce 1904 stanovila, že toto zařízení bude vytvořeno v prostorách komendy Hohenrain. Již v roce 1906 byly otevřeny upravené místnosti a přistavěna nová školní budova s internátní školou a kaplí pro sluchově postižené a mentálně postižené děti, které zde byly vychovávány a učily se řemeslům. Roku 1961 byla budova rozšířena o čtyři obytné pavilony. O dva roky později převzala do své péče místní církevní komunita barokní johanitský kostel s farou, Sigristův dům, hřbitov a jeho okolí. Název polepšovna v Hohenrainu byl v roce 1966 změněn na „speciální kantonální škola“.

Vzácné fresky Jana křtitele

V rámci 600. výročí existence města a kantonu Luzern byla roku 1986 restaurována hradní věž Roten, rytířský sál, knihovna pro potřeby obce, školy a veřejnosti. V roce 2001 došlo ke změně názvu na „speciální vzdělávací centrum Hohenrain“ a byla zde otevřena nová třída pro logopedii. Při rekonstrukci komplexu v roce 2006 byly objeveny vzácné fresky, z doby kolem roku 1300, zobrazující mučednictví a stětí Jana Křtitele, hostinu krále Heroda, tancující Salome a několik pozoruhodných erbů.

Text a foto: Petr Šafránek

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2470874
DnesDnes86
VčeraVčera623
Tento týdenTento týden1289
Tento měsícTento měsíc2504

Partnerské weby

apartman banner