space 1495075 960 720Slunce se pohybuje znamením Ryb do 20. března, kdy přejde do Berana. Novoluní proběhne 6. března ve znamení Ryb a bude tedy důležité zejména pro osoby narozené v Rybách. Pod vlivem tohoto novu se budou řešit niterné emoce. Na povrch vypluje strach, projeví se

intuice, není vyloučeno napojení na Vesmír, otevření třetího oka. Na přetřes se dostanou nejrůznější tajemství a tajnosti, vztahy lidí. Úplněk ve Vahách vrcholí 21. března. Je důležitý pro osoby narozené ve znamení Vah. Pod vlivem úplňku se budou řešit vztahy a nastavovat nová pravidla. Planeta Merkur nabere 5. března zpětný chod znamením Ryb. Bude vás vracet do minulosti k nedořešeným situacím. Po dobu retrográdní fáze Merkuru (třiadvacet dní) nepodepisujte nové smlouvy, naopak je nutné dokončit, co jste již řešili. Počítejte se zpožděním, zbržděním záležitostí a nedorozuměními. Zálohujte si data v počítači nebo telefonu. Merkur se obrátí směrem vpřed 28. března. V tento den uděláte mnoho práce, komunikace přejde do normálu. Planeta Uran se po sedmi letech působení v Beranu, kdy zejména Beranům přinášela změny, přesouvá do znamení Býka. Býci tak mohou v průběhu dalších sedmi let očekávat zásadní životní zvraty.

BERAN

Pod působením novoluní začnete rekapitulovat jak dál v životě - co ukončit a uzavřít, jakým směrem se chcete vydat. Budete se připravovat na novoluní ve svém znamení, které proběhne za měsíc. Opatrujte svou psychiku a zdraví obecně. Období je vhodné pro relaxaci a nenáročnou činnost. Úplněk bude obdobím řešení vztahů. Můžete podepisovat nějaké smlouvy, vzniknou nové dohody. Ujasníte si, s kým chcete žít a pracovat. Může se k vám dostat informace, která měla být utajena, na povrch může vyplout pomluva či nepříjemná zpráva, pocítíte zklamání. Mars aktivuje peníze, majetek a hodnoty. Budete nakupovat, utrácet a vydělávat peníze. Investovat budete zejména do bydlení.

BÝK

Vlivem novoluní se dostanete do společenství lidí, do nějž chcete patřit. Díky Chironu se vám dostane jakéhosi zadostiučinění. Uran se přesunul do vašeho znamení a bude vás tlačit do zásadních změn. Zatoužíte nejspíš po pracovní a kariérní změně. Úplněk následně vyjasní oblast spolupráce, otevře vztahové záležitosti s kolegy. Pozor si dejte na nemoci, cosi vám může pošramotit psychiku. Vesmír vám naznačuje, kam pracovně patříte a kam ne. Chcete kolem sebe kvalitní prostředí a Černá Luna otevírá v této souvislosti silné emoce. Pohyb Marsu vaším znamením avizuje čas značné aktivity. Energie by vám chybět neměla a pravděpodobně odvedete kus perfektní práce na svých pracovních úkolech. Dostanete příležitost zbavit se řady problémů, díky Marsu zvládnete překonávat různé překážky. Pozor však na horlivost a plýtvání energií. Využívejte sílu a energii tranzitu Marsu ve svůj prospěch a pozitivním způsobem.

BLÍŽENCI

Novoluní vám otevírá cestu ke kariéře a k pracovnímu postupu. Nejprve se vám do života vrátí minulost, abyste cosi dořešili, poté se nasměrujete na novou životní cestu. Úplněk ukončí jakési partnerství, uzavře situace související s dětmi nebo potomky. Vnese jasno do pracovních a partnerských vztahů. Pozor si dejte v rámci úředních záležitostí. Může být oživeno nedořešené úřední jednání. Od dubna se pak dva měsíce nezastavíte. Mars ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou to bude souviset s prací, spoluprací nebo nějakou činností. Mars také může zaktivovat vaše nepřátele a rozvířit nepříjemné pomluvy. Na světlo vyplují staré nevědomé vzorce a začínají působit, aniž byste to tušili. Úkolem je nyní odstranit z cesty ego, neobracet energii proti vlastní osobnosti.

RAK

Novoluní vám otevírá cestu k rozšiřování vědomostí, k učení a vzdělávání, ke spojení se zahraničím. Můžete plánovat nějakou cestu. Do života se vám ale vrátí k dořešení úřední záležitosti. Situace ve vás vyvolá silné emoce zadostiučinění. Úplněk následně ukončí nějakou záležitost spojenou s domovem, bydlením, otevře vztahy se ženou v rodině (babička, matka, sestra, švagrová). Slunce vám svítí na úspěch v pracovní oblasti. Pozor na milostné prohřešky - nevěry. Černá Luna umí lidi pokoušet, ale co vznikne pod jejím působením, nedopadne dobře. Mars se pohybuje oblastí skupinových vztahů, proto k naplnění svých cílů potřebujete spolupracovat s okolím. Mars vám nese pomoc a podporu přátel a osob blízkých. Zatoužíte po uznání za své výkony. Choďte do společnosti, mezi lidi. Můžete mimo jiné potkat osobu důležitou pro vaši budoucnost.

LEV

Novoluní vám otevře cestu k větším výdělkům, přinese vám nové možnosti jak se lépe finančně zajistit. Vrací vám však také do života nevyřešené finanční záležitosti. Bude nutné doplatit závazky a naopak - trvat na vrácení toho, co vám patří. Jednejte zodpovědně, Neptun může určité situace zkreslovat. Úplněk uzavře nějaké úřední záležitosti, vnese jasno do témat - automobil nebo jiný dopravní prostředek, telefon, cesty a vzdělání. Možná budete plánovat dovolenou v cizině. Mars aktivuje vše, co se týká práce a kariéry. Měli byste se dočkat ocenění, vyloučit nelze ani postup v kariéře. Pocítíte chuť prosadit se nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýšíte si prestiž. Období je příznivé pro uzavírání obchodních dohod, reorganizaci práce. Uran, planeta neočekávaných zvratů, avizuje změny v pracovní i životní sféře.

PANNA

Novoluní otevře vztahové záležitosti. Budete podepisovat nové smlouvy a dohody. Do života se vám vrátí z minulosti osoby, s nimiž nemáte vztahy dořešené. Novoluní vám otevře dveře ke vztahům novým, které již delší čas řešíte. Jednejte opatrně, Neptun může určité situace zkreslovat. Úplněk uzavře jakési finanční záležitosti. Musíte doplatit své závazky, nastavit nová pravidla související s financemi. Buďte velmi obezřetní při podpisech jakýchkoli dokumentů, nenechte se ošálit a oklamat. Mars se pohybuje oblastí práva, úředních záležitostí a soudů. Jeho aktivita se může také projevovat v souvislosti s cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, kurzech a školeních. V průběhu tohoto období přichází touha rozvíjet se po duchovní stránce.

VÁHY

Novoluní vás nasměruje k nové spolupráci. Do života se vám vrátí nějaké nedořešené situace. Pozor na přetížení, mnoho práce vám může přivodit nemoc nebo psychické problémy. Úplněk bude hodně o vztazích, měli byste si ujasnit pracovní a rodinné vazby. Černá Luna s Venuší otevřou bolestivé emoce spojené s partnery nebo dětmi. Do úplňku budete prožívat problémové situace, srdce a rozum budou v rozporu. Dny před úplňkem budou kritické, tedy opatrnost je na místě. Po úplňku již mnohé uvidíte v jiném světle. Úplněk vám přinese psychickou úlevu. Mars se pohybuje oblastí hodnot, které sdílíte s druhými. Může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což vás může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje.  V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných financí. Se společnými penězi nakládejte opatrně, neutrácejte je zbytečně. Řešit můžete půjčky, hypotéky, dědictví nebo také alimenty. Tranzit Marsu je zaměřen i na oblast sexu a všeho kolem sexuality.

ŠTÍR

Novoluní vám otevírá cestu k novému pracovnímu nebo životnímu partnerství. Neptun ale může zkreslovat některé situace, tak opatrně. Každopádně můžete získat novou práci, objeví se nabídka z minulosti. Uran, planeta zvratů, ovlivní do budoucna vaše vztahové záležitosti. Může dojít na neočekávané situace. Úplněk vás povede k rekapitulaci - jak dál ve vztazích s lidmi kolem. Budete se připravovat na úplněk ve svém znamení, který proběhne za měsíc. Chraňte své zdraví a psychiku, období je depresivní. Čeká vás mnoho práce. Oblast, kterou Mars aktivuje, je založená na intimitě mezi dvěma lidmi v partnerském vztahu. Energie Marsu je o prosazování sebe sama, což vnáší do vztahů nepřátelství, boj. Mohou utrpět i intimní vztahy. Pro spolupráci i vztahy obecně (doma i v práci) bude důležitá ochota ke kompromisu. Z dlouhodobého pohledu může toto období narušit i ty nejlepší vztahy. Pozitivně se ale dá využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na povrch a došlo k pročištění nahromaděné negativity. Zbytečným sporům se ale vyhněte a sami nevyvolávejte hádky. Vyloučit v tomto čase nelze ani právní spory, potíže se zákonem.

STŘELEC

Novoluní vám otevírá nové možnosti bydlení, nového domova nebo pracovního zázemí. Neptun však může určité situace v těchto tématech zkreslovat. Do života se vám vrátí nevyřešené rodinné záležitosti. Úplněk ukončí vaše působení v určité společnosti. Změníte prostředí nebo sféru svého působení. Jupiter vám vezme vše, co nepatří do vašeho života, a naopak vám přinese to, co vás v budoucnu posune. Mars po vás žádá plnění povinností a hodně práce. Jeho působnost se projeví také v oblasti zdraví. Můžete zaznamenat zdravotní problémy ve formě infekce, horečky či nehody. V tomto období můžete zvažovat novou spolupráci, ale měli byste se také zaměřit na úkoly, které jste slíbili vykonat.

KOZOROŽEC

Novoluní vám otevírá cestu k novému automobilu nebo mobilnímu telefonu. Čekají vás cesty a komunikace. K dořešení se vám vrátí nějaké úřední záležitosti. Můžete se také začít vzdělávat, absolvovat kurz či školení. Tento úplněk uzavře jistou životní kapitolu, je před vámi nový život. Karmický Saturn s Plutem přinesou osudové změny. Možná budete investovat do bydlení, možná bude třeba řešit vztahy v rodině. Mars aktivuje téma, v němž jde nejvíce o to být sami sebou. Zvýší se i vaše milostné touhy. Fyzické milování pro vás bude nyní důležitější než pouhá romantická setkávání. Mars totiž povzbuzuje sex jako formu sebevyjádření. Jenom sex však nestačí k tomu, aby vznikl nový milostný vztah. Mars také aktivuje témata - děti, partneři a tvorba. Pod jeho vlivem má vzniknout něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Období přeje i zkouškám, přijímacím řízením nebo pohovorům. Můžete se seznámit s důležitou osobou, potkat nového společníka. Pracovně se vám bude dařit.

VODNÁŘ

Novoluní vám otevře cestu k lepším výdělkům. Do života vám jdou peníze a uznání, můžete si zvýšit prestiž. Je ale potřeba splatit závazky a naopak veškeré dlužné částky provětrat a zapracovat na jejich vrácení. Pozor, Neptun může situace spojené s penězi zkreslovat. Venuše pluje vaším znamením, využijte toho, že budete okouzlovat okolí, budete nepřehlédnutelní. Březnový úplněk vnese jasno do úředních záležitostí, do smluv a dohod. Uzavře téma zahraničí, vzdělávání. Koncem měsíce se spojí Venuše s Černou Lunou. Někdo na vás může žárlit, může vás pomlouvat. Důležité bude zachovat klid, nedovolit emocím, aby s vámi cloumaly. Okolí vám připraví nějaké nepříjemné situace a zklamání. Mars spouští aktivitu v souvislosti s místem, kde žijete. Budete vylepšovat své zázemí či bydlení, budete mít chuť cosi přestavovat, přeorganizovat. Počítejte s tím, že se mohou objevit domácí hádky, můžete také řešit cosi v souvislosti se ženami rodu (například s matkou, babičkou, tchyní, švagrovou). V tomto čase se ale také bude řešit sféra zdraví, potažmo psychika.

RYBY

Nejdůležitější novoluní tohoto roku je zde, čeká vás nová životní cesta. Zrealizujete své plány a vize. Neptun ale může zkreslit určité situace. Měli byste stát pevně oběma nohama na zemi a plánovat si pouze reálné cíle. Merkur se pohybuje tam a zpět vaším znamením. Dožene vás minulost, budete muset řešit, co jste kde nedotáhli. Do úplňku byste měli dostát všem finančním závazkům, vyřešit peníze, které komusi dlužíte nebo je někdo dluží vám. Uvědomíte si svou hodnotu a postoj k penězům. Pozor si dejte na pomluvy a temné myšlenky, které vám může přinést Černá Luna spolu s Venuší ve Vodnáři. Koncem měsíce se přesune Venuše do vašeho znamení, a tak budete několik týdnů zářit. Můžete zvýšit cenu za své služby, říci si o zvýšení platu. Jupiter vám dlouhodobě přeje v rámci práce a posunu v kariéře. Během jara a začátku léta vám odebere vše, co není životaschopné, a přinese vám štěstí a úspěch do života (zejména ve druhé polovině roku). Mars ovšem zvýší tempo vašeho běžného života. Na co si dát pozor? Vyloučit nelze závažnější konflikty se sousedy, příbuznými a dalšími lidmi. Budete mít sklon hádat se kvůli vlastním názorům. Mars působí v tématech - komunikace, úřady, vzdělávání a cestování. Období přeje návštěvám. Zvýšená aktivita se týká také úředních záležitostí. Komunikačně budete na úrovni, povedete úspěšná obchodní jednání. Řešit můžete také automobil nebo jiný dopravní prostředek.

Astroložka Daniela Hannah - www.astrokarty.cz

Foto: Pixabay

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2469884
DnesDnes299
VčeraVčera674
Tento týdenTento týden299
Tento měsícTento měsíc1514

Partnerské weby

apartman banner