Španělská synagoga

Předpokládá se, že Židé byzantského původu do míst, kde stávala „Stará škola“, přišli v 11. nebo 12. století. Skupině domků se také říkalo Portugalský ostrov na paměť toho, že se

zde usadili na krátký čas Židé z Portugalska.

O synagoze Stará škola se toho mnoho neví. Byla několikrát zbourána a znovu postavena. V jedné z obnovených synagog na začátku 19. století byla zavedena moderní reformovaná bohoslužba a jako v první židovské modlitebně instalovány varhany. Prvním varhaníkem byl František Škroup, autor písně Kde domov můj, pozdější české národní hymny.

V roce 1868 byla postavena synagoga, kterou obdivujeme dodnes. Je to klasická novorenesanční stavba s mohutnou kopulí. Bohatě zdobený interiér imituje španělské interiéry z Alhambry. Odtud pochází název - Španělská.

Pinkasova synagoga

Je druhou nejstarší dochovanou synagogou v Praze. První zmínka je z roku, kdy Kolumbus objevil Ameriku, tedy z roku 1492. Dnešní stavba je dílem rodu Horoviců, konkrétně Arona Mešulama, který ji nechal vystavět v roce 1535. V poválečných letech se stala památníkem českých a moravských Židů, kteří se stali oběťmi nacistické perzekuce.

V roce 1960 byl v synagoze otevřen na celém světě známý Památník českých a moravských obětí holocaustu (šoa) nazývaný také Památník 77 297. Text na památníku je největším náhrobním nápisem na světě. V prvním patře Pinkasovy synagogy je instalována expozice „Dětská kresba z Terezína“ z let 1942 - 1944. Z osmi tisíc deportovaných dětí přežilo válečné útrapy jen 242. Židovské muzeum má ve svých depozitářích více než čtyři tisíce originálů dětských kreseb. Jsou jedinou památkou na osud dětí, které nepřežily. Zachovaly se díky tomu, že je Friedl Dicker-Brandeis, dříve než byla deportována do Osvětimi, ukryla v Terezíně, a tak mohly být po válce předány Židovskému muzeu v Praze.

Klausová synagoga

Její pojmenování pochází od třech menších budov nazývaných „klausen“, a podle nich vzniklo pojmenování Klausová. Je největší synagogou v bývalém pražském ghettu. Expozice Židovské tradice seznamuje s významem jednotlivých židovských svátků a na galerii je prezentován každodenní židovský rodinný život a zvyky. Návštěvník se zde může seznámit s náležitostmi synagogy a bohoslužby, která v ní probíhá, poznat židovské svátky a základní texty judaismu, Tóru a Talmud.

Maiselova synagoga

Mordechaj Maisel byl velmi šlechetný a čestný muž a podle pověsti zbohatl díky truhle, kterou mu dal do zástavy jeden sedlák. Ten prohlásil, že neví, co truhla obsahuje, ale aby ji neotvíral. Zastaví se prý za několik měsíců a bude-li v truhle kamení, zaplatí z vydělaných peněz a v případě, že v ní bude zlato a stříbro, zaplatí pokladem z truhly. Maisel to nevydržel a truhlu otevřel. Bylo tam zlato a stříbro a sedlák se už nikdy neukázal. Maisel se stal bohatým, ale nezpychnul a část peněz věnoval rabínovi na stavbu synagogy (později po něm pojmenované). Synagoga byla postavena v letech 1590 - 1592 jako trojdílná ve stylu pozdější renesance. Kolem roku 1900 došlo k novogotické přestavbě a v 90. letech minulého století k její celkové přestavbě. Návštěvníci se v ní mohou seznámit s historií českých Židů.

Petr Vokáč

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2373617
DnesDnes181
VčeraVčera865
Tento týdenTento týden2867
Tento měsícTento měsíc1046

Partnerské weby

apartman banner