Vznik zla je odhadován někdy do doby stvoření světa nebo nedlouho před tím. Je zřejmé, že pokušitel byl připraven uplatňovat svůj vliv na předky lidského druhu „odjakživa“. Asi prvními oběťmi byli podle Písma svatého

Adam s Evou, a to v čase šťastné důvěry a spoléhání v boží vnuknutí. O době ďáblova pádu však nelze dohledat žádnou stopu.

Dobrý svatý Augustin, starý biskup z města Hippó, se na přelomu 4. a 5. století domníval, že prvního dne, kdy Bůh řekl: „Budiž světlo,“ vznikli andělé, duchové světla. Tuto domněnku ilustroval o devět století později umělec, který namaloval Stvoření na kůru katedrály v Monreale. Týž světec věřil, že druhého dne, kdy už nastala vzpoura, padli zlí duchové. A to tehdy, když Bůh oddělil vody pod klenbou nebeskou od vod, které se vyskytovaly nad ní. Právě tuto myšlenku rozvinuli Židé, kteří hlásali, že toto je příčina, proč druhý den jako jediný den stvoření nebyl prohlášen za dobrý na rozdíl od dnů ostatních.

Pád vzpurných andělů měl nastat dne, kdy došlo k rozdělení světla a tmy. To je také vyobrazeno v pařížské bibli ze 13. století. Na jedné ilustraci Stvořitel odděluje světlo od tmy a hned vedle, kresleno stejným stylem, padají andělé. Tento pád je komentován nápisem „Oddělení světla od tmy znamená oddělení dobrých andělů od špatných, a to značí oddělení ctnosti od neřesti“.

Podle některých církevních spisovatelů byl člověk stvořen proto, aby v nebi zaplnil prázdné místo vzniklé po pádu tolika nehodných andělů. Náhrada padlých andělů člověkem měla vzbudit nesmírnou nenávist Lucifera vůči Bohu, takže nadále veškeré své snažení zaměřil na pokušení člověka, aby tak zmařil záměry vůle boží.

Ze spisů Bonaventury ze 13. století se dovídáme, že v dalším protitahu byl Stvořitel nucen lidstvo vykoupit, protože zalidnilo jeskyně Tarteru - tedy podsvětí - a nikoli prostory nebeské, což byl původní záměr. V podstatě se však jednalo o snahu vysvětlit nevysvětlitelné. Ať už ve spisech světce či hříšníka. Každopádně odhalení skrytých tajemství, mezi něž pád andělů a působení ďábla patří, bylo výzvou pro umělce napříč dějinami. Z iluminované stránky rukopisu z dřevořezu miserikordia nebo z vytesané podoby chrliče vody můžeme poznat mnoho z duchovních představ dávných dob, různá pojetí ďábla i představivost umělce a jeho dovednost. Snaha zobrazit ďábla jako vrchol všeho zla často vedla k velice originálním uměleckým výsledkům, které přetrvaly dlouhé věky.

(pak)

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2380900
DnesDnes62
VčeraVčera891
Tento týdenTento týden3698
Tento měsícTento měsíc8329

Partnerské weby

apartman banner