Jméno nebylo člověku dáváno nahodile, ale od počátku lidstva znamenalo titul, funkci nebo určovalo jeho nositeli životní cestu. Jméno mělo nově narozeného člověka chránit a dodávat mu sílu. Jména prvních křesťanských svatých se dávala narozeným dětem

při křtu, dotyčný světec nebo světice se stali pro nového člověka patronem (ochráncem), vzorem a příkladem ve víře.
V současné době už málokdo spojuje jméno svého dítěte se jménem a životem křesťanského světce, přesto je zajímavé vědět, jak jednotlivá jména vznikla, co znamenají a vyjadřují, a kteří světci byli jejich nositeli. Pojďme se podívat na některé z nich:

Sv. Abachus (zemřel roku 269) - urozený Peršan. Přišel do Říma z Persie se svými rodiči Mariem a Martou a bratrem Audifaxem (Audifacem). Pomáhali chudým, navštěvovali vězněné křesťany a pohřbívali křesťanské mučedníky. Byl umučen za císaře Claudia (268 – 270) a s ním i jeho rodiče a bratr. V církevním kalendáři měl svátek do roku 1969.

Starozákonní prorok Abakuk - hebrejsky chá – ba – kúk = ten, který objímá, Boží objetí. Žil v 7. století př. Kr.

Starozákonní prorok Abdijáš – hebrejsky abd – jah = ctitel Boha, služebník Jahveho (Hospodina). Prorok Abdijáš žil na přelomu 7. – 6. století př. Kr.

Mučedník Sv. Abdon (30. 7.) - hebrejsky áb don = sluha, latinsky abdo = odkládat stranou, tajit, ukrývat. Sv. Abdon byl s přítelem Sennenem přivezen z Persie do Říma jako otrok. Po nabytí svobody si společně zakoupili statek a pomáhali křesťanům. Sami přijali křest a za Deciova pronásledování pohřbívali umučené křesťany. Byli obžalováni, mučeni a roku 250 v Koloseu v Římě popraveni mečem.

Ábel - hebrejsky ab El = dech Boží, od Otce Boha. Syn Adama a Evy. Zavraždil ho bratr Kain, kterému vadilo, že Bůh nepřijal jeho oběť.

Abrahám vyznavač (16. 8.) - hebrejsky ab, abí – ráhám = otec národů, původně Abram = otec rodu. Starozákonní praotec Abrahám, žil 175 let. Jeho manželkou byla Sára, se kterou měl syna Izáka. Do Svaté země přišel z Chaldejské země (dnešní Irák) z města Ur. Abrahám je nazýván otcem víry. Za svého praotce ho považují židé, křesťané i muslimové. Jako svatý je uctíván ve východních církvích.

Sv. Absolon arcibiskup (2. 9./21. 3.) - hebrejsky Ab šalom, Abú salom = otec míru. Ve Starém Zákoně syn krále Davida, který se zachytil o své dlouhé vlasy za větve stromu.

Sv. Adalar (5. 6.) - biskup a mučedník, pocházel z Anglie, přítel a společník sv. Bonifáce. Byl prvním biskupem v Erfurtu. Spolu se sv. Bonifácem, Eobanem a dalšími 50 misionáři byl zavražděn v Dokkumu, pohřben je v biskupském dómu (katedrále) v Erfurtu.

Sv. Adalbert (20. 6.) - arcibiskup, německy adal – beracht = velká sláva, vznešený, urozený. Na své cestě se zastavil na slavníkovském hradišti na Libici. Sv. Vojtěcha pozval na studia do Magdeburgu, tam ho biřmoval a dal mu své jméno Adalbert (v cizině synonymum pro jméno Vojtěch).

Sv. Adalhard (2. 1.) - opat, germánsky adal hard = slavný a silný, bratranec sv. Karla Velikého. Se svým bratrem Walou založil benediktinské opatství Corvey (Korvej, Nova Corbeia) u Hőxteru na Weseře a ženský klášter Herford. Byl štědrý a rozdával almužny, pracoval na zahradě, ze které rozdával plodiny vesničanům. Je patronem zahradníků, vzývá se proti infekci, horečce a tyfu.

(luv)

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2501493
DnesDnes462
VčeraVčera680
Tento týdenTento týden4183
Tento měsícTento měsíc12839

Partnerské weby

apartman banner