Jméno nebylo člověku dáváno nahodile, ale od počátku lidstva znamenalo titul, funkci nebo určovalo jeho nositeli životní cestu. Jméno mělo nově narozeného člověka chránit a dodávat mu sílu. Jména prvních křesťanských svatých se dávala narozeným

dětem při křtu, dotyčný světec nebo světice se stali pro nového člověka patronem (ochráncem), vzorem a příkladem ve víře.
V současné době už málokdo spojuje jméno svého dítěte se jménem a životem křesťanského světce, přesto je zajímavé vědět, jak jednotlivá jména vznikla, co znamenají a vyjadřují, a kteří světci byli jejich nositeli. Pojďme se podívat na některé z nich:

Starozákonní prorok Ageus - hebrejsky: cha – gga – jah= Boží svátek, narozený o svátku. Žil v 6. století př. Kr.

Agia řeholnice (svátek 18. 4.) - řecky: agneia, hagia = čistá, bílá, neposkvrněná, svatá. Agia byla benediktinka pocházející z Hennegeu. Zemřela 18. 4. 708 v Mons v Belgii. Další obdoby jména jsou - Aya, Anežka, Agnes.

Agilolf biskup (9. 7.) - zemřel 9. července 752 v Kolíně nad Rýnem. V tento den byly v roce 1068 jeho ostatky přeneseny do kolínského kostela Panny Marie.

Agnes mučednice (21. 1.) - řecky: agneia, hagia = čistá, bílá, neposkvrněná, svatá (svatá boží), latinsky: agnus = čistá, svatá, beránek, ovečka. Sv. Agnes Římská narozena kolem roku 290 byla umučena ve věku 13 let. Obdoba jejího jména je Anežka, Běla, Ráchel.

Agrikola mučedník (4. 11.) - latinsky: agricola = rolník, sedlák, zemědělec, venkovan. Zemřel roku 304 v Bologni v Itálii. Byl umučen se svým otrokem sv. Vitalisem. Jejich ostatky vyzvedl v roce 380 milánský biskup sv. Ambrož.

Agritius biskup (19. 1.) - narodil se roku 260 v Trevíru (Porýní-Falc), kde i roku 332 zemřel. V opatství sv. Matěje v Trevíru jsou uchovávány ostatky sv. apoštola Matěje, v trevírské katedrále je Kristova suknice (její pravost byla několikrát dosvědčena). Biskup sv. Agritius tyto dary dostal ve 4. století od sv. Heleny a dovezl je do Trevíru. Pro křesťanství získal mnoho lidí, byl zbožný a dobročinný.

Achác voják - mučedník (16. 1., 30. 3., 31. 3., 9 4., 22.6.) - latinsky: achacius = achajský. Narodil se roku 277 v Kappadocii, zemřel 8. 5. 303 na Araratu. Byl to velitel římské legie. Při jedné bitvě na hoře Ararat, kterou Římané prohrávali, se mu zjevil anděl a slíbil mu vítězství, když se stane křesťanem. Po vítězné bitvě se celá legie dala pokřtít. V té době císař nařídil kruté pronásledování křesťanů. Císař Dioklecián chtěl uctít vítězství a hrdinnou legii vyzval, aby obětovala bohům i jemu samotnému. Achacius to odmítl a vypověděl panovníkovi službu, přiznal se s ostatními vojáky k Ježíši Kristu. Trest stihl jeho i všechny vojáky jeho legie. Dioklecián (284 – 305) ho dal drásat trnovými větvemi a nakonec ukřižovat na hoře Ararat. Podle jiné legendy v Konstantinopoli (Cařihrad, Istanbul) před začátkem popravy požádal Achacius Boha, aby každému, kdo uctí jejich památku, dopřál duševní a tělesné zdraví. Spolu s ním byla umučena celá legie 10 000 vojáků.
Do římského martyrologia (seznam mučedníků) byl zapsán za Řehoře XIII. (1572 - 1585) a jeho ostatky má mnoho měst: Řím, Bologna, Kolín, Bern, Avignon i Praha.

Achacius patří mezi 14 svatých Pomocníků v nouzi, je vzýván při zoufalých situacích, proti strachu v těžkých nemocech a ze smrti. Obdoba jména - Achatius, Achat, Agat, Akát.

Bl. Alan biskup (14. 8., 31. 12.) - keltsky: aln = svorný, soulad. Alan ze Solminihaku se narodil 25. 11. 1593 v Beletu ve Francii, zemřel 31. 12. 1659 v Mercués (Francie). Původně voják, v roce 1616 vstoupil do řádu augustiniánských kanovníků. Byl vysvěcen na kněze a v roce 1619 zvolen opatem. Stal se významným reformátorem augustinánského řádu. Jeho přítelem byl kardinál Richelieu. V roce 1636 se stal biskupem v Cahors, v dalších 22 letech byl velkým reformátorem biskupství. Zavedl pořádek a mravnost mezi kněžími, posiloval víru, stavěl nemocnice a sirotčince, žil skromně a majetek používal pro potřeby chudých. Blahořečen byl papežem Janem Pavlem II. 4. října 1981.

(luv)

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2580427
DnesDnes121
VčeraVčera634
Tento týdenTento týden4257
Tento měsícTento měsíc10791

Partnerské weby

apartman banner