Jméno nebylo člověku dáváno nahodile, ale od počátku lidstva znamenalo titul, funkci nebo určovalo jeho nositeli životní cestu. Jméno mělo nově narozeného člověka chránit a dodávat mu sílu. Jména prvních křesťanských svatých se dávala narozeným

dětem při křtu, dotyčný světec nebo světice se stali pro nového člověka patronem (ochráncem), vzorem a příkladem ve víře.
V současné době už málokdo spojuje jméno svého dítěte se jménem a životem křesťanského světce, přesto je zajímavé vědět, jak jednotlivá jména vznikla, co znamenají a vyjadřují, a kteří světci byli jejich nositeli. Pojďme se podívat na některé z nich:

Sv. Ambrož, biskup a učitel církve (svátek 7. 12.) - řecky: ambrosia = nesmrtelnost – nesmrtelný. Narodil se roku 340 v Trevíru v Německu, zemřel 4. 4. 397 v Miláně. Otec byl vysoký římský úředník – prefekt Galie, matka se po smrti manžela přestěhovala se třemi dětmi do Říma. Ambrož vystudoval administrativu, řečnictví a práva a stal se milánským konzulem v ligurské provincii (zodpovídal za pořádek ve městě). Stal se rádcem biskupů a tří císařů, přestože hájil ideu, že „císař stojí uvnitř církve, ne nad ní“. Po smrti milánského biskupa se snažil zprostředkovat mír mezi znesvářenými ariány a katolíky. Byl zvolen biskupem přesto, že nebyl ještě pokřtěn. Křest přijal 1. 12. 374 od kněze sv. Simpliciána. Celé své jmění rozdal mezi chudé, začal studovat teologii a církevní Otce, upravil bohoslužebné zpěvy, složil chvalozpěv „Te Deum laudamus“ (Tebe Bože chválíme). Na jeho mše svaté začalo chodit několik tisíc lidí, zavedl při bohoslužbách zpěv lidu. Svým kázáním přispěl k obrácení sv. Augustina, kterého pokřtil.

Biskup Ambrož použil jako první pro bohoslužbu pojem mše svatá (sancta missa). Pohřben je v bazilice sv. Serváse a Protáse, již sám založil a která byla po jeho smrti přesvěcena po něm. Od 8. století patří mezi čtyři velké západní církevní učitele (sv. Augustin, Jeroným, Řehoř Veliký). Oficiálně byl vyhlášen za učitele církve papežem Bonifácem VIII. v roce 1295.

Znázorňuje se s úlem, protože byl velmi pilný. Podle legendy spal jako dítě s otevřenými ústy a včelí roj mu do nich vložil med (symbol píle, výmluvnosti a sladkosti jeho kázání). Je patronem včelařů, voskařů a domácích zvířat.

Sv. Amor, řeholník (17. 8.) - narodil se roku 777, pocházel ze Skotska. Byl benediktinským mnichem, spolu s Pirminem a Burkhardem přišel jako misionář do Německa. V roce 734 založil klášter v Amorbachu

Sv. Amos, starozákonní prorok (16. 3./31. 3.) - hebrejsky: h´– ámo – s = přinesené břemeno, zvednout náklad, nosič, prorok. Žil v 8. století před Kristem, narodil se v Tekoy u Jeruzaléma (Jižní království), byl pastýřem a pěstitelem smokvoní, bojoval proti utiskování chudých, usiloval o jednotu Severního a Jižního království se středem a chrámem v Jeruzalémě. Je pokládán za prvního píšícího proroka (napsal jednu knihu Starého Zákona), podle něho měl své druhé jméno biskup Jednoty bratrské a učitel národů Jan Amos Komenský.

Sv. Anatol, biskup (21.10./ 3. 7.) - pocházel z Alexandrie, zemřel roku 280 v Laodiceji v Sýrii. Byl jedním z největších učenců, napsal rozsáhlou učebnici aritmetiky. V roce 268 byl jmenován biskupem.

(luv)

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2430795
DnesDnes244
VčeraVčera669
Tento týdenTento týden913
Tento měsícTento měsíc913

Partnerské weby

apartman banner