Jméno nebylo člověku dáváno nahodile, ale od počátku lidstva znamenalo titul, funkci nebo určovalo jeho nositeli životní cestu. Jméno mělo nově narozeného člověka chránit a dodávat mu sílu. Jména prvních křesťanských svatých se dávala narozeným dětem při

křtu, dotyčný světec nebo světice se stali pro nového člověka patronem (ochráncem), vzorem a příkladem ve víře.
V současné době už málokdo spojuje jméno svého dítěte se jménem a životem křesťanského světce, přesto je zajímavé vědět, jak jednotlivá jména vznikla, co znamenají a vyjadřují, a kteří světci byli jejich nositeli. Pojďme se podívat na některé z nich:

Sv. Anastáz, mnich a mučedník (svátek 14. 6.) - narodil se roku 600, zemřel 22. 1. 628 v Persii (dnešní Irák). Byl původně římským vojákem sloužícím v Persii. Po svém křtu v roce 620 vstoupil do kláštera sv. opata Anastasia v Jeruzalémě a stal se benediktinským mnichem (později zdejším opatem). V té době propuklo pronásledování křesťanů v Cesareji, a tak se tam vydal posilovat místní křesťany. Po sedmi letech byl zajat a odvezen do Persie, kde jej král Chosroa nechal mučit a stít spolu s jeho 70 druhy.
Papež Honorius I. nechal v roce 630 jeho ostatky (spolu s ostatky sv. Vincence ze Zaragozy) přenést do kostela Santi Vincenzo et Anastasio alle tre fontane (sv. Vincenta a Anastasia u tří studní) v Římě. Sv. Anastáz je patronem zlatotepců, je vzýván proti bolesti hlavy a posedlosti.

Sv. Anastázie, panna a mučednice (15. 4. /25.12.) - řecky: anastásis = vzkříšení, zmrtvýchvstání. Anastázie pocházela z římské patricijské rodiny, matka byla křesťanka a brzy zemřela. Otec, pohan, ji provdal za pohana Publia.
Anastázie ošetřovala uvězněné křesťany a pohřbívala mrtvé mučedníky. Když se to její muž Publius dozvěděl, držel ji v domácím vězení. Zanedlouho však zemřel. Anastázie rozdala majetek jako výkupné za vězněné křesťany, odcestovala na ostrov Palmyr, kde byla s dalšími křesťany zatčena a odvezena do Sirmia (Ilýrie v Chorvatsku). Společně se sv. Basillisou byla v děravém člunu puštěna na moře. Stal se zázrak a ani jedné se nic nestalo. Byly jim proto useknuty nohy a vyříznut jazyk, nakonec byly upáleny. Anastázie zemřela za císaře Nera v roce 67.
Sv. Anastázie je vzývána proti bolestem hlavy a duševní nouzi. Obdoba jména - Stázina, Stázka, rusky Natasja, Nasťa.

Anděla (11. 3.) - řecky: ággelos, angelos = posel Boží. Ženský protějšek mužského jména Anděl, které se u nás přestalo užívat. Obdoba jména - Angela, Angelika.

Ct. Anděla Autsch, řeholnice (23.12.) - narodila se 26. 3. 1900 v Rölleckenu v Německu jako Marie Cecílie, zemřela 23. 12. 1944 v Osvětimi v Polsku. V roce 1933 vstoupila do řádu Trinitářek v tyrolském Mötzu v Rakousku, který byl jediný v německy mluvících zemích. O pět let později složila věčný slib a přijala jméno Anděla od Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Pracovala jako vychovatelka, v létě vypomáhala na žních. Po vstupu nacistů do Rakouska pronesla na veřejnosti větu: „Hitler je metla pro celou Evropu.“ Byla udána pro „urážku vůdce a rozklad obranyschopnosti“. Dne 12. srpna 1940 byla zatčena a odvezena do koncentračního tábora v Ravensbrücku. Za rok a půl byla převezena do Osvětimi, kam dorazila 26. 3. 1942 na den svých 42. narozenin.

Pracovala při rozdělování jídla, takže se snažila spoluvězenkyním zvyšovat porce, obstarávala jim teplou vodu a mýdlo, tajně zašívala prádlo. Byla nazývána Osvětimským andělem. Při náletu spojeneckých letadel dostala infarkt, její tělo spálili nacisté v krematoriu.

(luv)

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2430775
DnesDnes224
VčeraVčera669
Tento týdenTento týden893
Tento měsícTento měsíc893

Partnerské weby

apartman banner