Jméno nebylo člověku dáváno nahodile, ale od počátku lidstva znamenalo titul, funkci nebo určovalo jeho nositeli životní cestu. Jméno mělo nově narozeného člověka chránit a dodávat mu sílu. Jména prvních křesťanských svatých se dávala narozeným dětem při

křtu, dotyčný světec nebo světice se stali pro nového člověka patronem (ochráncem), vzorem a příkladem ve víře.
V současné době už málokdo spojuje jméno svého dítěte se jménem a životem křesťanského světce, přesto je zajímavé vědět, jak jednotlivá jména vznikla, co znamenají a vyjadřují, a kteří světci byli jejich nositeli. Pojďme se podívat na některé z nich:

Annunciata (svátek 25. 3., viz Zvěstování Páně) – latinsky: an nuntio = tak zvěstovat, oznamovat, ohlašovat, Nuncia, Ancilla (služebnice).

Sv. Anselm z Canterbury, arcibiskup a učitel církve (21. 4.) - germánsky: ans helm = boží přilba, Boží ochrana, bojovník pod Boží ochranou. Narodil se roku 1033 v Aostě v Itálii, zemřel 21. 4. 1109 v Canterbury v Anglii. Pocházel z lombardské šlechtické rodiny. Po matčině smrti se zhoršoval jeho vztah s otcem, až nakonec odešel z domu k příbuzným své matky do Burgunska. V roce 1060 vstoupil do benediktinského kláštera Le Bec v Normandii (Francie), za dva roky se stal převorem a v roce 1078 opatem. V roce 1093 byl jmenován arcibiskupem na stolec v Canterbury, který nechal král Vilém II. čtyři roky prázdný. Je jedním z nejslavnějších církevních spisovatelů (po sv. Augustinovi a sv. Tomáši Aquinském).
Arcibiskup Anselm prosazoval nezávislost církve na králi, se kterým se dostával často do sporu. Při prosazování reforem ho král Vilém II. poslal do vyhnanství. Po jeho smrti se Anselm vrátil, ale byl znovu poslán do exilu králem Jindřichem I. Vrátit se mohl, až když se král dohodl s papežem.
Ve své diecézi zavedl sv. Anselm svátek Neposkvrněné Panny Marie. Při vysvětlování článků víry se řídil heslem „Credo, ut intellegam“ (Věřím, abych porozuměl). Stal se předchůdcem scholastiky, která toto jeho heslo přejala. Je tedy nazýván Otcem scholastiky (vytvořil základ o vzájemném vztahu víry a rozumu, které se doplňují, víra předchází rozum, ten vysvětluje tajemství víry). Roku 1494 byl svatořečen papežem Alexandrem VI., v roce 1720 ho jmenoval papež Klement XI. učitelem církve.

Sv. Ansgar (Oskar), biskup (1. 8./3. 2.) - islandsky: as geihr = kopí bůžka Ase (Ose), Asova harpuna. Narodil se roku 801 v Corbie ve Francii. Byl benediktinským mnichem, stal se arcibiskupem v Hamburku a Brémách. Odešel do severských zemí jako věrozvěst Skandinávie, působil v Dánsku a Švédsku. Je nazýván „apoštolem severu“, založil mnoho benediktinských klášterů. Zemřel 3. 2. 865 v Brémách v Německu.

Sv. Answer, opat a mučedník (18. 7.) - narodil se roku 1035 ve Slezsku, zemřel 17. 7. 1066 v Německu. Byl opatem kláštera benediktinů v Ratiboři u Lübecku. Na jedné ze svých misijních cest ho ukamenovali pohané. Svatořečen byl papežem bl. Evženem III. v roce 1147. Jeho ostatky byly zničeny v 16. století při protestantské reformaci.

(luv)

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2428766
DnesDnes367
VčeraVčera742
Tento týdenTento týden3964
Tento měsícTento měsíc24245

Partnerské weby

apartman banner