Jméno nebylo člověku dáváno nahodile, ale od počátku lidstva znamenalo titul, funkci nebo určovalo jeho nositeli životní cestu. Jméno mělo nově narozeného člověka chránit a dodávat mu sílu. Jména prvních křesťanských svatých se dávala narozeným dětem při křtu, dotyčný světec nebo světice se stali

pro nového člověka patronem (ochráncem), vzorem a příkladem ve víře.
V současné době už málokdo spojuje jméno svého dítěte se jménem a životem křesťanského světce, přesto je zajímavé vědět, jak jednotlivá jména vznikla, co znamenají a vyjadřují, a kteří světci byli jejich nositeli. Pojďme se podívat na některé z nich:

Ct. Apolonie Radermecher, řeholnice (svátek 31.12.) - narodila se 9. 9. 1571 v Cáchách, zemřela 31. 12. 1626 tamtéž. V roce 1622 založila řád nemocničních sester sv. Alžběty třetího řádu sv. Františka, který pečoval o chudé a nemocné. Založila další ošetřovatelské ústavy a nemocnice. Nakazila se morem, když ošetřovala nemocné. Její ostatky byly v roce 1953 uloženy v nové kryptě kláštera řádu, jenž založila.

Bl. Apolinář Morel Posatský, kněz a mučedník (2. 9.) - narodil se 12. 6. 1739 v Prez-vers-Noréaz ve Švýcarsku. V roce 1760 vstoupil do řádu kapucínů, v roce 1762 byl vysvěcen na kněze. Působil jako učitel a duchovní správce. Roku 1788 odešel do Paříže a stal se kaplanem pro 5 000 německy mluvících farníků, za Francouzské revoluce se staral i o mnoho německých zajatců. Byl popraven gilotinou, protože odmítl přísahu civilní věrnosti revolučním ideálům. Spolu s ním zemřelo i mnoho dalších duchovních osob (kněží, jáhni, řeholníci, řeholnice). Zemřel 2. 9. 1792 v Paříži, papež Pius XI. ho blahořečil v roce 1926.

Sv. Aquila, vyznavač (8. 7.) - latinsky: aquila = orel. Aquila a jeho manželka Prisca (Priscilla) žili v 1. století v Efesu v Malé Asii. Tito manželé doprovázeli sv. apoštola Pavla na některých misijních cestách. V Efesu, a později i v Římě, se starali o křesťanskou obec až do konce svého života.

Sv. Arbeo z Freisingu, biskup (4. 5.) - narodil se roku 723 v Mais v Itálii, zemřel 4. 5. 783 v bavorském Freisingu. Učil se u sv. Korbiniána a roku 763 se stal opatem benediktinského kláštera ve Scharnitz. V roce 765 se stal biskupem. Založil nové kláštery, je autorem prvního latinsko-německého slovníku a životopisu sv. Korbiniána. Roku 767 bylo přeneseno jeho tělo z Maisu do Freisingu.

Sv. Archip, biskup (20. 3.) - syn Filemona a Apie (oba jsou jmenováni v listu sv. Pavla Filemonovi). Archip byl občanem města Kolosy (Velká Frýgie v Malé Asii). Archipův otec Filemon se seznámil s apoštolem Pavlem na obchodní cestě v Efesu a dal se od něho pokřtít. Od Pavla byl pokřtěn a vysvěcen na kněze, později na biskupa, i Archip. V Kolose podporoval křesťany a sv. Pavel ho nazýval svým spolupracovníkem.

Sv. Ariald, jáhen a mučedník (27. 6.) - se narodil roku 1000 v Comě v Itálii, zemřel 27. 6. 1066 ve švýcarském Lago Maggiore. Založil společnost Pataria (latinsky pateo = otevřený, přístupný) pro obnovu morálky a mravnosti. Byl zavražděn protivníky, kteří odmítli jeho reformy. Svatořečil ho papež sv. Pius X. V roce1904.

(luv)

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2450846
DnesDnes625
VčeraVčera636
Tento týdenTento týden2877
Tento měsícTento měsíc1792

Partnerské weby

apartman banner