Jméno nebylo člověku dáváno nahodile, ale od počátku lidstva znamenalo titul, funkci nebo určovalo jeho nositeli životní cestu. Jméno mělo nově narozeného člověka chránit a dodávat mu sílu. Jména prvních křesťanských svatých se dávala narozeným dětem při křtu, dotyčný světec nebo světice

se stali pro nového člověka patronem (ochráncem), vzorem a příkladem ve víře.
Sv. Atanáš Veliký, biskup (svátek 2. 5.) - řecky: athanasis = věčnost, nesmrtelnost. Narodil se roku 296 v Alexandrii v Egyptě, zemřel 2. 5. 373 v Alexandrii. Byl mimořádně nadaný, žil podle zásad sv. Antonína Poustevníka, stal se alexandrijským patriarchou (biskupem) a církevním učitelem.
Po smrti biskupa Alexandra v roce 327 byl zvolen ve 33 letech biskupem (v úřadu byl 46 let). Pronásledovali jej ariáni (společně se sv. Cyrilem Jeruzalémským) a střídavě byl vyhnán postupně pěti císaři - celkem 20 let prožil ve vyhnanství. Napsal mnoho naučných knih, kde obhájil a vysvětlil nicejské Vyznání víry. Řehoř Naziánský ho nazval sloupem církve.
Po smrti v roce 373 bylo jeho tělo převezeno do chrámu Sv. Kříže v Benátkách. Ve východní církvi patří mezi čtyři velké církevní otce a učitele (sv. Basil Veliký, Jan Zlatoústý, Řehoř Naziánský). Obdobou jeho jména je Ambrož.

Atila (7. 1.) - turecky: Attila = otec, velký otec (z hebrejštiny abba – atta). Vůdce Hunů Attila, zvaný Bič boží, vládl v letech 444 – 453. Roku 451 byl poražen Římany, o rok později mu zabránil papež Lev Veliký vyplenit Řím. V roce 453 jej otrávila římská otrokyně, kterou si vzal za manželku.

Sv. Attroban, misionář a mučedník (30. 11.) - narodil se 30. 11. 782 ve Weseru v Německu. Se svými druhy Emingem, Folkardem, Benjaminem, Grisoldem a Gerwaldem se vydal na misie po Německu. Zde byli všichni umučeni pohany.

Sv. Audifac, mučedník (19. 1.) - latinsky: audio = slyšet, fac = udělej, učiň, fax, facis = pochodeň, louč. Byl to urozený Peršan, který přišel do Říma z Persie se svými rodiči a bratrem. Pomáhali chudým, navštěvovali vězněné křesťany či pohřbívali křesťanské mučedníky. Za císaře Claudia byl Audifac umučen se svými rodiči Mariem a Martou a bratrem Abachem.

Augustus - latinsky: augur, augurus = věštec, prorok, posvátný, později augustus = vznešený, velebný posvátný, majestátný. Původním jménem Gaius Octavius. Narodil se roku 63 př. Kr., zemřel roku 14 po Kr. v Nole u Neapole v Itálii. Doprovázel na cestách diktátora Caesara (z jeho jména vznikl později titul císař), který ho adoptoval za svého syna. Po smrti svého vlastního otce si změnil jméno na Gaius Julius Caesar Octavianus.
Ve věku 16 let (roku 47) byl ustanoven Pontifexem (veleknězem boha Iova), od roku 43 byl triumvirem společně s Markem Antoniem a Aemiliem Lepidem. V roce 31 př. Kr. se stal císařem římské říše. V roce 27 př. Kr. mu senát udělil jméno Augustus. Jeho celé jméno tak znělo - Gaius Julius Caesar Octavianus Augustus (syn Země, zářící božský císař, syn Octavia, vznešený).
Za jeho vlády se v letech 7 – 5 v judském Betlémě v Palestině narodil Ježíš Kristus: „...vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl proveden soupis lidu. Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, aby se dal zapsat s Marií, která čekala dítě, porodila svého prvorozeného syna...“

(luv)

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2698784
DnesDnes112
VčeraVčera704
Tento týdenTento týden2302
Tento měsícTento měsíc13618

Partnerské weby

apartman banner