Novoluní proběhne 7. dubna ve znamení Berana. Bude mít vliv především na téma nových pracovních aktivit. Beraní energie je bojovná, tvrdohlavá, plná odvahy, dodává sílu do nových začátků.  O novoluní jsou Slunce, Luna i Uran (planeta zvratů) v konjunkci. Očekávejte situace, které obrátí váš život jiným směrem. Mars, planeta aktivity, je v

blízkosti Saturnu ve znamení Střelce. Počítejte proto se ztížením podmínek při cestování, s problémy na úřadech atd. Od 28. dubna začne couvat Býkem planeta komunikace Merkur (až do 22. května), budou se řešit záležitosti spojené s majetkem a domovem. Mars nabere retrográdní směr 17. dubna a půjde zpět ze Střelce do Štíra. Ve zpětném chodu setrvá do 31. června, tedy 74 dní. Poté opět nabere přímý směr a poputuje ze Štíra do Střelce. Díky tomu se nám do života vrátí situace, které je nutné dořešit. Úplněk nastane 22. dubna ve znamení  Štíra, ovlivní hlavně finance a sexualitu. Do úplňku je vhodné dořešit vše související s půjčkami či hypotékou. Doporučuji vrátit dluhy, zaplatit vše, co je potřeba, konsolidovat půjčky nebo snížit procenta na hypotéce. Úplněk aktivuje emoce v podobě žárlivosti a erotické aktivity. Jestliže udržujete nějaký mimopartnerský vztah, měli byste ho do úplňku raději ukončit a uzavřít. Jupiter ve znamení Panny udržuje retrográdní směr, bude couvat do 9. května. Nutí vás to k návratu do minulosti, abyste udělali cosi, co vám později přinese štěstí a posun.

BERAN

Planeta Mars putuje Střelcem a pro vás je duben obdobím zvýšené aktivity v úředních a soudních záležitostech. Svůj čas věnujte vzdělávání, kurzům a školením. Otevírá se vám rovněž možnost vycestovat do zahraničí. Můžete plánovat dovolenou a vše, co souvisí s cestováním. Venuše se v dubnu pohybuje Beranem, díky čemuž budete neodolatelní a bude vás vidět. Využijte to ve svůj prospěch. Novoluní odstartuje vaši novou životní cestu. Lze začít nové projekty, můžete se pustit do nové činnosti. Uran přináší ohromnou změnu,  zásadní obrat do vašeho života. Od 22. dubna do úplňku byste měli ukončit a uzavřít situace související s penězi a majetkem, který vlastníte s další osobou nebo bankou. Vlivem úplňku dořešíte záležitosti ve spojení se sexem a sexualitou. Můžete ukončit mimomanželský vztah, nebo si v této oblasti uděláte jasno. Venuše se přežene přes Uran, planetu zvratů. Díky tomu přijdou změny v láskách, cosi budete přehodnocovat.  

BÝK

Řešíte a ještě budete řešit majetek a peníze. Vrátí se k vám nedořešené situace. Novoluní vám otevře období rekapitulace. Co se vám nepovedlo, to byste měli ukončit. Musíte si stanovit priority a cíle. Během dubna a začátkem května na sebe dávejte pozor. Vaše psychika pojede na plné obrátky, v hlavě budete řešit svou dosavadní situaci a nebudete vědět, kudy kam. Pokud chcete něco ve svém životě ukončit, pak je toto ta správná doba. Uran, planeta zvratů, bude přítomen o novoluní a přinese vám do života nenadálou a zásadní životní změnu.  Merkur v Býku zaručí, že budete hodně hovořit, psát nebo třeba i cestovat. Úplněk ukončí a uzavře veškeré vztahové záležitosti - vztahy, smlouvy, smluvní dohody v pracovním i soukromém životě. Je třeba dohodnout nová pravidla.

BLÍŽENCI

Řešíte a ještě budete řešit vztahy v práci i v životě, půjde o nastavení nových pravidel a sepsání dohod. Novoluní nastolí rychlý obrat a nové působení ve společnosti, ve vašem životě se objeví noví lidé. Do úplňku si udělejte jasno v souvislosti se zdravím či nemocemi. Je třeba ukončit a uzavřít zdravotní záležitosti, dohodnout termín návštěvy lékaře atd. Úplněk vám přinese změny v lásce a ve finanční oblasti. Černá Luna přináší problémy s partnery a také s dětmi. Musíte si ujasnit, s kým chcete žít, jelikož vám tento rok Jupiter přináší posun v partnerské oblasti. Lze očekávat nového pracovního nebo životního partnera. Kdo touží po dítěti, chce vytvořit velké dílo nebo projekt, dočká se.

RAK

Máte zaktivované téma zdraví a nemoci. Toto téma vás bude zaměstnávat celý duben, květen a také ještě v létě, kdy budete opečovávat osobu blízkou nebo přímo sebe. Saturn dlouhodobě přináší situace, v nichž byste si měli dát do pořádku vše, co souvisí se zdravím. Novoluní vám otevírá novou cestu v pracovní oblasti. Uran, planeta zvratů, spolu se Sluncem a Lunou přinesou nečekaný obrat v souvislosti s prací, začne se vám dařit, zlepší se podmínky. Do úplňku byste měli uzavřít partnerské dohody, ukončit nevhodné vztahy a naopak navázat nové, plodné. Dokončíte nějaký svůj projekt nebo situaci spojenou s dětmi. 

LEV

Slunce se pohybuje Beranem. Máte otevřená témata vzdělávání a rozšiřování vědomostí, úředních záležitostí a písemností, také oblast související se zahraničím naplňuje dubnové dny. Mars působí na partnerství pracovní i téma životního partnera. Zaktivovány jsou i tvorba či děti. Pokud toužíte cosi velkého vytvořit, máte možnost v dubnu a květnu. Co nestihnete na jaře, můžete udělat v létě. Jestliže toužíte potkat partnera pro pracovní aktivitu, dostanete rovněž příležitost. Novoluní odstartuje novou cestu v oblasti rozšíření vědomostí a znalostí, otevře vám možnost cestovat. Řešíte-li úřední záležitosti, novoluní vám naznačí správný směr. Uran přinese rychlý a nečekaný zvrat spojený s vašimi touhami a sny. Úplněk ukončí a uzavře vše související s domovem a bydlením, do úplňku byste měli mít jasno, kde a jak chcete bydlet, žít nebo pracovat. 

PANNA

Řešíte a budete řešit domov a své zázemí. Pro stěhování nebo pracovní přesun máte ideální čas. Co nevyřešíte v dubnu a květnu, doladíte v létě, kdy vás opět ovlivní Mars ve spojení s karmickým Saturnem. Novoluní vám ukáže cestu k financím a majetku, který sdílíte s další osobou nebo bankou. Uran přinese rychlý obrat, který změní váš život. Úplněk ukončí jakési úřední záležitosti, uzavře vše, co souvisí s cestou či vzděláním, školením. Pokud jste řešili dopravní prostředek, jako jsou auto nebo motorka, do úplňku byste měli mít jasno.  

VÁHY

Mars aktivuje vše související s cestováním a dopravními prostředky. Můžete řešit úřední záležitosti, ale také vzdělávání prostřednictvím kurzu, školení. Tato témata jsou aktivní po celý duben a květen, co nevyřešíte na jaře, vrátí se k vám v létě. Novoluní vás nasměruje na novou vztahovou cestu. Nový pracovní nebo životní partner vám vstoupí do života. Budete podepisovat nové dohody, smlouvy, upravovat vztahové podmínky. Uran, planeta zvratů, asistuje u novoluní, tedy se mohou objevit rychlé a nečekané situace právě ve spojení s partnery. Planety přejí novým a lepším pracovním svazkům. Do úplňku byste měli mít jasno ve finančních záležitostech. Je třeba dokončit a uzavřít vše, co souvisí s majetkem a penězi. Uspořádejte si své hodnoty.

ŠTÍR

Otevřené máte po celý duben i květen téma financí, karmický Saturn vám přináší životní zkoušky, na kterých se učíte zacházet s penězi. Novoluní za asistence Uranu, planety zvratů, ovlivní vaše zdraví. V dubnu jsou vaše psychika i fyzický stav hodně zatížené. Zřejmě se začnete zajímat o zdravý životní styl, najdete - pochopíte - cestu od nemoci k uzdravení. Do úplňku byste měli vyřešit veškeré vztahové situace. Co nechcete nadále vláčet životem, je nutné ukončit. Pokud nejste spokojeni s prací nebo ve vztahu s partnerem, měli byste mít do úplňku jasno. Budete podepisovat nové dohody a smlouvy, staré přestanou platit.

STŘELEC

Planeta aktivity Mars se pohybuje Střelcem a díky ní se nezastavíte až do konce května. Mars se pohybuje spolu s přísným Saturnem ve vašem znamení. To přináší situace, během nichž si musíte vyřešit svůj život. Je třeba si uvědomit, co chcete a nechcete, kam máte směřovat. Veškeré životní změny jsou pro vaše budoucí dobro a posun. Novoluní vás nasměruje k novým pracovním nebo životním partnerům. Pokud chcete vytvořit velké dílo nebo projekt, případně počít dítě, pak vám planety budou přát. Spolu s Uranem přijde zvrat k lepšímu. Úplněk otevírá životní rekapitulaci. Měli byste začít přemýšlet co dál, ukončit nevyhovující situace, uzavřít to, co je nefunkční, určit si další směr. V této době se mohou zhoršit vaše zdraví fyzické i psychika. Buďte proto na sebe opatrní, a to až do květnového úplňku. Letos proběhnou dva úplňky ve znamení Střelce, a to v květnu a červnu. Do té doby byste měli mít ve svém životě jasno.

KOZOROH

Pravděpodobně už nějaký čas přemýšlíte o svém životě, ukončujete aktivity a životní situace, které do budoucna nemají šanci fungovat. Rekapitulujete a uzavíráte, což díky Marsu potrvá po celý duben i květen. Novoluní za asistence Uranu, planety zvratů, přinese obrat do vašeho života, jenž bude souviset s bydlením a pracovním zázemím. Vstoupíte na novou cestu směřující k lepšímu bydlení a stabilnímu zázemí. Úplněk ukončí partnerství, fungování v určitém společenství lidí, pokud v něm nechcete dále setrvávat. 

VODNÁŘ

Měli byste se zdržovat mezi lidmi, s nimiž se cítíte dobře. Mars, planeta aktivity, vás požene do společnosti. Přísný Saturn dlouhodobě působí v oblasti vztahů, a tak si musíte uvědomit, s kým se chcete kamarádit a kam chcete patřit, do jaké skupiny lidí. Novoluní otevírá témata cestování, dopravních prostředků, úředních záležitostí, ale také vzdělávání. Uran asistuje při novoluní, z toho plyne, že lze očekávat rychlý zvrat v událostech. Úplněk ukončí a uzavře nějakou situaci spojenou s vaší prací nebo pracovní aktivitou. V době úplňku se přesunuje Venuše přes Uran, dojde u vás na změny v hodnotách, jakými jsou láska a peníze.

RYBY

Planeta Mars úřaduje již nějaký čas v oblasti práce a kariéry. Musíte si uspořádat své pracovní aktivity, nutí vás do toho Saturn lekcemi a zkouškami, které vám přináší. Plné pracovní nasazení lze u vás očekávat v dubnu, květnu a po celé léto. Novoluní otevře oblast financí a majetku. Uran, planeta zvratů, přinese rychlý obrat a vy se správně finančně nasměrujete. Do úplňku byste měli mít jasno v úředních záležitostech, ukončit nějaké situace, které se týkají cestování a ciziny nebo vzdělávání - kurzů a školení. Jupiter vám dlouhodobě slibuje do života důležité pracovní partnery a spolupracovníky, budete mít štěstí na skvělé dohody a lepší podmínky.

Daniela Hannah, www.astrokarty.cz

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2500760
DnesDnes409
VčeraVčera645
Tento týdenTento týden3450
Tento měsícTento měsíc12106

Partnerské weby

apartman banner