Patronka České země Zdislava z Lemberka se narodila okolo roku 1215 - 1220 v moravském Křižanově a zemřela roku 1252 na hradě Lemberku. Byla tedy současnicí Anežky České. Měla velmi blízko k přemyslovskému dvoru. Její matka se pohybovala v

prostředí manželky Václava I. a její manžel se vyznamenal ve službách českého vladaře. Přesto žila osamoceně na Lemberku. V Dalimilově kronice se mimo jiné můžeme dočíst: „...Pět mrtvých ona vzkříšila, mnoho slepých prosvětlila, malomocných očistila, chromých a mnoho jiných uzdravila a nad jinými pracnými velkou pomoc měla“.

Matka pocházela ze Sicílie

V kronice Ždárského kláštera je uvedeno, že Zdislava byla dcerou paní Sibyly, která pocházela ze Sicílie, a pána z Křižanova. Slavomír Ravik v knize O světcích a patronech píše:

„V Čechách byla vdaná všeho všudy třikrát, poprvé za jistého Bohuše, který brzy zemřel. Okolo roku 1220, kdy byla přibližně dvacetiletá, se stal jejím manželem moravský šlechtic Přibyslav, brněnský purkrabí. Na Vysočině poblíž Žďáru zbudoval své sídlo – hrad Křižanov, kde se manželům narodilo pět dětí, z nichž dorostly do dospělého věku tři dívky.“

Nás z nich samozřejmě nejvíce zajímá Zdislava. Dlužno dodat, že otec Přibyslav zemřel roku 1251 a byl pohřben u brněnských minoritů a že měl dobré vztahy s místními představiteli cisterciáckého řádu.

Manžel Havel Zdislavě pomáhal

V Brně na Zdislavu působily řeholní řády, minorité a především dominikáni, v jejichž  řadách měla skončit jako příslušnice třetího řádu, tedy jako civilní dominikánka. Zdislava se nakonec vdala za rytíře Havla Markvartice, pána z Jablonného a na Lemberku. Havel se pohyboval v prostředí přemyslovského dvora jako jeho tchán Přibyslav. A navíc byl jedním z mála šlechticů, kteří nezradili krále Václava v nejtěžších chvílích, a ten se mu štědře odměnil. Dal mu prý lénem i Kladsko. Vše nasvědčuje tomu, že i Havlovy vztahy k Přemyslu Otakarovi byly dobré, protože roku 1265 dosáhl hodnosti nejvyššího číšníka Českého království. Navíc udržoval dobré vztahy s církví, protože Lemberk navštívil i olomoucký biskup Bruno ze Schauenburgu.

Havel přežil svoji ženu Zdislavu o 18 let (zemřel roku 1270). Z tohoto manželství vzešly čtyři děti - Havel, Markéta, Jaroslav a Zdislava. Historické prameny uvádějí, že Havel pomáhal Zdislavě po vzoru svaté Anežky zakládat v Jablonném špitál, kláštery a chrámy v Jablonném a Turnově. Zdislava se prý starala ve špitále o nemocné, ale i o pocestné a chudé. Sama se stala terciářkou dominikánů, zároveň i starostlivou matkou. Někteří její životopisci píší, že sama, i když na tom se zdravím nebyla dobře, pomáhala po nocích budovat stavby, které zakládala.

Světice zemřela na tuberkulózu

Zdislaviny ostatky, které se nacházejí v kryptě kostela sv. Vavřince v Jablonném, zkoumali antropologové (zejména Emanuel Vlček). Podle Slavomíra Ravika závěr výzkumu zněl, že Zdislava nepřekročila věk 33 let (věkové rozpětí bylo stanoveno na 30 až 35 let). Musela se údajně narodit před rokem 1220 a byla přibližně 160 centimetrů vysoká. Dlužno dodat, že svatá Zdislava zemřela na tuberkulózu.

O svatořečení se zasloužili dominikáni a také nový majitel Jablonného, hrabě Berka, který nechal roku 1698 vytvořit projekt barokní proměny původního chrámu.

Zdislava byla blahořečena Piem X. roku 1907 a prohlášena za svatou roku 1995 papežem Janem Pavlem II. v Olomouci (společně se svatým Sarkanderem).

Mimo Jablonného, kde jsou oslaveny činy svaté Zdislavy 24 měděnými obrazy kolem hrobky, a kromě samotného chrámu, se nedaleko Lemberka na Českolipsku nachází Zdislavina studánka s pramenem léčivé vody. Zdislava její vodou léčila hlavně kožní a oční choroby. Studánka je ozdobena empírovým glorietem s osmi toskánskými sloupy a   je možné si u ní přečíst i výsledek pravidelného rozboru vody, včetně potvrzení o její kvalitě. Svatá Zdislava je patronkou rodiny a České země, Kongregace sester dominikánek, Litoměřické diecéze a Litoměřického kraje, od roku 2002 také patronkou Libereckého kraje. Jejím svátkem se stal 30. květen.

Karel Kýr

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2453392
DnesDnes88
VčeraVčera620
Tento týdenTento týden1299
Tento měsícTento měsíc4338

Partnerské weby

apartman banner