Čtenáře Josefa S. z Prahy zajímá: „Chtěl jsem se zeptat,  kterého svatého by měl člověk prosit o pomoc (aby se obracel na toho pravého, povolaného), když by chtěl prosit o zdraví (ať už pro sebe, pro rodinu, děti atd.) A který svatý by se měl prosit v případě, že se člověk potřebuje zbavit finanční nouze a  bídy, ze které nemá úniku, protože jeho

snahy selhaly? Spočítal už někdo, kolik svatých dohromady vlastně asi tak je?“

Světců a světic jsou po celém světě tisíce, je dost možné, že přesný počet nikdo nezná. Ucelenější seznam svatých a blahoslavených můžete najít na internetu, například na www. katolik.cz/svaty/. 

V posledním čase se opět lidé obracejí ke čtrnácti svatým pomocníkům. Jde o čtrnáct starověkých světců  uctívaných společně v římskokatolické církvi. Byli uctívaní jak na Západě, tak na Východě, měli své kostely a kaple (a dodnes mají). Lidé je prosili o pomoc jako pomocníky Boha při různých strastech a souženích. Má se za to, že jejich přímluva je obzvláště účinná proti různým nemocem (skupina pomocníků v nouzi totiž vznikla ve 14. století v Porýní jako důsledek epidemie později nazývané Černá smrt), ovšem bývají vzýváni i v případě jakéhokoliv ohrožení rodiny.

Kteří svatí do čtrnáctičlenné skupiny patří?

Jméno

Svátek

Patron, pomocník

Akátius (Acacius)

8. května

proti bolestem hlavy

Barbora

4. prosince

proti horečce a náhlé smrti

Blažej

3. února

proti nemocem krku a pro ochranu domácích zvířat

Kateřina Alexandrijská

25. listopadu

proti náhlé smrti

Kryštof

25. července

proti moru a nebezpečí na cestách

Cyriak (Kyriak)

8. srpna

proti pokušení, v hodině smrti

Diviš (Dionýsius)

9. října

proti bolestem hlavy

Erasmus

2. června

proti zažívacím potížím

Eustach

20. září

proti rodinným neshodám

Jiří

24. dubna

patron skautů, pro zdraví domácích zvířat

Jiljí

1. září

proti moru, pomáhá invalidům, žebrákům a kovářům

Markéta Antiochijská

20. července

pro dobu porodu, pro ochranu před démony

Pantaleon (Panteleimon)

27. července

proti rakovině a tuberkulóze

Vít

15. června

proti epilepsii, bleskům a pro ochranu domácího zvířectva

 

Ke čtrnácti svatým pomocníkům se vázala následující litanie s modlitbou.

Litanie: "Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebes, Bože, smiluj se nad námi. Synu, vykupiteli světa Bože, smiluj se nad námi. Duše, svatý Bože, smiluj se nad námi. Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi. Svatá Boží Rodičko, oroduj za nás. Svatá Panno Panen, oroduj za nás. Matko Kristova, útěcho trpících, oroduj za nás. Svatý Michaeli, oroduj za nás. Svatý Gabrieli, oroduj za nás. Svatý Rafaeli, oroduj za nás. Všichni svatí Andělé a Archandělé, orodujte za nás. Všichni svatí blahoslavených Duchů řádové, orodujte za nás. Svatý Josefe, pomocníku ve všech souženích a starostech, oroduj za nás. Svatý Jiří, mučedníku Kristův a záštito němé tváře, oroduj za nás. Svatý Blažeji, biskupe a patrone chudých, oroduj za nás. Svatý Erasme, ochránce utiskovaných a nemocných, oroduj za nás. Svatý Pantaleone, zázračný přímluvce k uzdravení, oroduj za nás. Svatý Víte, ochránce čistoty a zdravé mysli, oroduj za nás. Svatý Kryštofe, na cestách a ve všech nebezpečích oroduj za nás. Svatý Diviši, zrcadlo víry a naděje, oroduj za nás. Svatý Cyriaku, ve všech pokušeních, oroduj za nás. Svatý Acháci, vojíne víry, oroduj za nás. Svatý Eustachu, v soužení a trápení oroduj za nás. Svatá Barboro, v horečkách a nemoci oroduj za nás. Svatý Jiljí, ochránce invalidů a patrone zpovědi svaté, oroduj za nás. Svatá Markéto, ochránkyně rodiček a víry pravé, oroduj za nás. Svatá Kateřino, v hodině smrti oroduj za nás. Všichni svatí a světice Boží orodujte za nás. Ode všeho zlého vysvoboď nás, Pane. Ode všeho hříchu vysvoboď nás, Pane. Od ďáblových úkladů vysvoboď nás, Pane. Od hněvu, nenávisti a zlé vůle vysvoboď nás, Pane. Od pokušení a nástrah vysvoboď nás, Pane. Ode všech neštěstí a procesů vysvoboď nás, Pane. Od strachu a úzkosti vysvoboď nás, Pane. Z každého boje a zápasu vysvoboď nás, Pane. Od útoků světa a nepřátel vysvoboď nás, Pane. Ode všech nemocí vysvoboď nás, Pane. Od ohrožení rodiny vysvoboď nás, Pane. Od ztrát majetku vysvoboď nás, Pane. Od škod z vody a ohně vysvoboď nás, Pane. Od ztráty dobré pověsti vysvoboď nás, Pane. Od hladu, nouze a války vysvoboď nás, Pane. Od náhlé smrti vysvoboď nás, Pane. Od smrti věčné vysvoboď nás, Pane. Svým svatým vtělením vysvoboď nás, Pane. Svou smrtí a vzkříšením vysvoboď nás, Pane. Sesláním Ducha Svatého vysvoboď nás, Pane. V den soudný, my hříšníci, prosíme tě, vyslyš nás. Abys nás na svém hrozném soudu ušetřil, prosíme tě, vyslyš nás. Abys svatou církev řídil a zachoval, prosíme tě, vyslyš nás. Abys nás ve svaté službě své posilnil a zachoval, prosíme tě, vyslyš nás. Abys všem našim dobrodincům věčnými statky odplatil, prosíme tě, vyslyš nás. Abys nám naši práci požehnal, její plody rozmnožil a dále uchoval, prosíme tě, vyslyš nás. Abys nám na přímluvu Čtrnácti svatých pomocníků uzdravení dal, prosíme tě, vyslyš nás. Abys všem našim zemřelým odpočinutí věčné ve Tvé slávě dáti ráčil, prosíme tě, vyslyš nás. Ježíši Kriste, Synu Boha živého, prosíme tě, vyslyš nás. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi (3x). Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Modleme se: Všemohoucí věčný Bože, jenž jsi věnoval mimořádné milosti a dary svým svatým služebníkům Jiřímu, Barboře, Blažeji, Kateřině, Kryštofovi, Cyriaku, Diviši, Erasmu, Eustachovi, Jiljí, Akatiovi, Markétě, Vítu a Pantaleonovi, vyslyš milostivě prosby všech, kdo se odvolávají na tvoje nezměrné milosrdenství. Dej nám, prosíme, ať umíme napodobit jejich odvahu v překonávání všech pokušení a chraň nás na jejich přímluvu ode všech nebezpečí pro duši, mysl i tělo, abychom mohli sloužiti Tobě ve zdraví těla a v čistotě srdce. Skrze Krista našeho Pána. Amen."

Ale zcela jistě lze žádat o pomoc i svatou Anežku Českou (slaví svátek 13. listopadu), která je patronkou Čech, nemocných, chudých a trpících.

(nam)

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2501492
DnesDnes461
VčeraVčera680
Tento týdenTento týden4182
Tento měsícTento měsíc12838

Partnerské weby

apartman banner